Pedagoginen tuki perusasteella ja toisella asteella 3op

125,00

Paikkoja jäljellä: 281

Ryhmäilmoittautumiset
 • Missä: Verkossa
 • Opintopisteet: 3 op
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 18.03.2021
 • Alkaa - Loppuu: 25.03.2021 - 06.05.2021

Kuvaus

Koulutus koostuu yhdeksästä webinaarista ja niihin liittyvästä verkko-oppimisympäristöstä. Kaikki koulutukseen osallistuvat saavat myös samannimisen, Erja Sandbergin maaliskuussa 2021 julkaistavan uutuuskirjan. Se toimitetaan postitse osallistujan ilmoittamaan osoitteeseen. (Jos olet jo ennakkotilannut tuon kirjan erikseen, valitse jokin muu kirja tästä luettelosta https://www.ps-kustannus.fi/snellmanedu ja ilmoita se meille ilmoittautumisen lisätietokentässä.)

Sisältö

Osa 1. Laadukkaan opetuksen ja koulutuksen arvoperusta

-Varhainen tuki
-Vahvuusperustainen tuki
-Ratkaisukeskeinen ammatillinen työote
-Perusopetus koulutuksen kivijalkana
-Jatkumo toisen asteen koulutukseen
-Laajennettu oppivelvollisuus
-Hyvinvoiva kouluyhteisö

Osa 2. Pedagogisen tukemisen perusteet

-Ohjeistukset oppijan tukemiseen perusopetuksessa ja toisella asteella
-Perusopetuslaki
-Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
-Lukiolaki
-Laki ammatillisesta koulutuksesta

Osa 3. Pedagogiset asiakirjat karttana lapsen ja nuoren tukemiseen

-Laadukkaan pedagogisen kirjoittamisen perusta
-Mitä tulee kirjata pedagogiseen suunnitelmaan?
-Oppijaa kunnioittavat kirjaamisen tavat
-Pedagoginen jatkumo asiakirjoissa
-Miten pedagoginen suunnitelma yhdistetään kouluarkeen?
-Oppivelvollisuuden laajentamisen merkitys pedagogiseen tukemiseen

Osa 4. Tarkkaavuus ja tarkkaavuuden pulmat

-Tarkkaavuus aivojen kannalta
-Ympäristön vaikutus lapsen ja nuoren tarkkaavuuteen
-Tarkkaavuuden jaotteleminen
-Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö
-Pedagoginen tuki tarkkaavuuteen

Osa 5. Toiminnanohjausjärjestelmä ja sen toiminnan vaikeudet

-Missä toiminnanohjaus sijaitsee ja mitä siihen liittyy?
-Toiminnanohjauksen taitojen kehittyminen
-Miten toiminnanohjauksen vaikeudet näkyvät lapsen arjessa?
-Pedagoginen tuki toiminnanohjaukseen

Osa 6. Tunnesäätelyn taidot ja vaikeudet

-Tunnistatko lapset ja nuoret, joilla on tunnesäätelyn pulmia?
-Tunnereaktioiden eteneminen haastavaksi käyttäytymiseksi ja kiusaamiseksi
-Mitä tunteet ovat?
-Tunnejärjestelmät aivotasolla
-Tunnesäätelyn kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä
-Yhteisö säätelytaitojen mallittajina
-Pedagoginen tuki lapsen ja nuoren tunne- ja vuorovaikutustaitoihin

Osa 7. Hahmottamisen taidot ja vaikeudet

-Hahmottamisen palapeli
-Hahmottamisen taitojen kehittyminen
-Hahmottamisen pulmien ilmeneminen
-Hahmottamisen toimintojen nelikenttämalli
-Miksi hahmottamisen pulmat tulisi tunnistaa ja huomioida varhain?
-Pedagoginen tuki hahmotusvaikeuksiin

Osa 8. Lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet ja vaikeudet

-Lukitaidon peruspilarit
-Luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen
-Tekninen lukutaito
-Lukemisen ja kirjoittamisen sujuvoittaminen
-Luetun ymmärtäminen
-Ymmärtävä lukeminen ja tuottava kirjoittaminen
-Mitä ovat lukemisen vaikeus ja lukivaikeus?
-Mitä tiedämme lukemisen vaikeuksien taustasta?
-Moni- ja vieraskielisten lasten ja nuorten lukemisvaikeudet
-Pedagoginen tuki lukitaitoon

Osa 9. Matemaattiset taidot ja vaikeudet

-Miten matemaattiset taidot alkavat kehittyä lapselle?
-Matemaattisten taitojen talo vahvistuu alkuopetuksessa
-Neljä keskeistä matemaattista taitokokonaisuutta
-Miten matemaattisten taitojen oppimisvaikeuksia määritellään?
-Matemaattisia taitoja ja pulmia selittävät kielelliset ja kognitiiviset tekijät
-Matemaattiset taidot ja käsitys itsestä oppijana
-Matemaattinen ajattelu
-Pedagoginen tuki matemaattisiin taitoihin

Aika ja paikka

Torstaisin 25.3.2021-6.5.2021 klo 17.00-18.30,
verkkokoulutus

Kohderyhmä

Kurssi sopii kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville opettajille ja kasvattajille sekä myös tukea tarvitsevien lasten ja nuorten vanhemmille ja muille läheisille.

Kurssi soveltuu myös tukiresursseista päättäville rehtoreille ja sivistystoimen virkamiehille.

Kouluttajat

instructor_img

Kouluttaja Erja Sandberg on KT, erityispedagogi, joka on saanut laajan, valtakunnallisen yleisön kirjoittaessaan ammatillista blogiaan, kouluttaessaan ja puhuessaan monenlaisissa kasvatukseen ja koulutukseen liittyvissä tilaisuuksissa.

Erja väitteli vuonna 2016 Helsingin yliopistosta paljon julkisuudessa olleella tutkimuksellaan ADHD-oireisten henkilöiden monialaisista tukitoimista opetus-, sosiaali- ja terveystoimen alueella (linkki väitöskirjaan: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161374 ). Erja on julkaissut lukuisia teoksia.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Jos haluat koulutuksesta 3 op:n laajuisen suoritusmerkinnän, löydät suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä. Suoritustapana on oppimispäiväkirja.

 • Lisätietoja: 

  Webinaareista tehdään myös tallenteet jälkikäteen katsomista varten.

  Soili Meklin, puh. 044 746 2841, sposti soili.meklin@snellmanedu.fi
  Asiakaspalvelu, puh. 044 746 2840, sposti asiakaspalvelu@snellmanedu.fi

 • Hinta: 

  Hinta 125 €
  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Ilmoittautuessasi voit maksaa koulutuksen heti tai valita laskun, jonka maksat koulutuksen alkaessa.