Palvelumuotoilulla hyvinvointia ja osallisuutta

Ajankohta
07.09.2023 - 21.09.2023
Paikka
Etäopetus
Hinta
245,00
Ilmoittaudu viimeistään
31.08.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Tämä kokonaisuus syventää palvelumuotoilun soveltamista toimialoilla, joissa tuotetaan osallisuuden ja hyvinvoinnin palveluita. Kokonaisuus koostuu kolmesta asiantuntijaluennosta, palvelumuotoilun prosessin etenemistä oivalluttavasta valmennus-osiosta sekä vertaisoppimisesta.

Mitä palvelumuotoilu on ja mitä palvelumuotoilu ei ole? Missä vaiheessa projektia palvelumuotoilun menetelmät ja asiakaslähtöinen näkökulma tulee huomioida? Millä tavalla ja missä järjestyksessä palvelumuotoilun työkaluja voidaan soveltaa asiantuntija- ja kehittämistyössä? Mikä on aitoa osallistamista ja millaisesta osallistamisesta ei ole hyötyä?

Näihin kysymyksiin saat vastauksen tässä käytännönläheisessä webinaarisarjassa. Lisäksi saat paljon vinkkejä mistä löytää lisätietoa, jos haluat syventää ymmärrystä muotoiluajattelusta. Koulutusta edeltää osallistujien osaamista kartoittava ennakkokysely, joka huomioiden tutustumme muutamaan keskeiseen osallistamisen työkaluun.

Kenelle ja millaisiin tilanteisiin tämä kokonaisuus soveltuu?
Olet ehkä tutustunut palvelumuotoiluun ja kenties päässyt seuraamaan palvelumuotoiluprojektia sivusta, mutta et ole itse toteuttanut sitä. Olet ehkä aloittamassa projektia, jossa asiakkaat ja sidosryhmät tulisi huomioida aiempaa paremmin. Sinulla on työn alla kenties sisäinen, henkilöstöä osallistava kehittämisprojekti.

Kenties olet pohtinut kuinka paketoida palvelukokonaisuuksia tai tapahtumia entistä paremmin ja kiinnostavammin asiakkaiden ja sidosryhmien näkökulmasta. Työskentelet sitten julkisella, kolmannella tai ensimmäisellä sektorilla, on palvelumuotoilun tulokulma hyvin todennäköisesti sovellettavissa omaan työhösi!

Sisältö

To 7.9.2023 klo 9–11.30: Miksi hyvinvointi ja osallisuus on tuotava kehittämisen keskiöön?

 • Asiantuntijavieras: asiantuntijapsykologi Juho Mertanen
 • Aiheina asiakasymmärrys ja asiakastarpeeseen perustuva haasteen määrittely. Case: Lanttumaakari mielenterveyttä edistämässä.

To 14.9.2023 klo 9–11.30: Miten hyvinvointia ja osallisuutta edistetään?

 • Asiantuntijavieras: vuorovaikutuskouluttaja Tiina Naumanen.
 • Aiheina osallistamisen tavoitteet ja keinot. Case: Draivilla yhteisiin tavoitteisiin. 

To 21.9.2023 klo 9–11.30: Mitä hyvinvointi ja osallisuus tarkoittavat palveluna?

 • Asiantuntijavieras: palvelumuotoilija ja fasilitaattori Kimmo Hokkanen
 • Aiheina tilan luominen muutokselle ja tarpeettomasta poisoppiminen. Case: tila ja poisoppiminen

Koulutukseen sisältyy yhteensä kolme 2,5 tunnin webinaaria. Jokaisen webinaarin aikana käydään läpi:

 • intro aiheeseen Palvelumuotoilua oivalluttava valmennus & kysymykset
 • asiantuntijapuheenvuoro & kysymykset
 • työkalun esittely ja pienryhmäharjoitus
 • yhteenveto

Aika ja paikka

to 7.9.2023, etäopetus
to 14.9.2023, etäopetus
to 21.9.2023, etäopetus
Torstaisin klo 9–11.30

Kohderyhmä

Voit olla palvelumuotoilun aloittelija tai käytännön kokemuksen omaava osallistaja. Mikäli palvelumuotoilu on sinulle aivan uutta, suosittelemme tutustumaan lyhyeen maksuttomaan koulutukseen palvelumuotoilun perusteista esim. e-oppiva.

Osaamistavoitteet

Tämän koulutuksen myötä ymmärrät:
– Mitä palvelumuotoilu on ja mitä palvelumuotoilu ei ole
– Missä vaiheessa projektia palvelumuotoilun menetelmät ja asiakaslähtöinen näkökulma tulee huomioida
– Millä tavalla ja missä järjestyksessä palvelumuotoilun työkaluja voi soveltaa asiantuntija- ja kehittämistyössä
– Mikä on aitoa osallistamista ja millaisesta osallistamisesta ei ole hyötyä
– Mistä löydät lisätietoa syventääksesi ymmärrystäsi palvelumuotoilusta
– Opit käyttämään muutamaa keskeisintä palvelumuotoilun työkalua: palvelumuotoilun projektointi, asiakasempatiakartta, palvelupolku, palvelun tuotantokaavio

Kouluttajat

instructor_img

VTM, Silja Huttunen (Toimisto2030) on kouluttanut palvelumuotoilua erilaisille kohderyhmille yksityisellä sektorilla, julkishallinnossa sekä kolmannella sektorilla. Silja käyttää itse palvelumuotoilua omassa asiakastyössä ja myynnin tukena, sekä fasilitoi asiakkaidensa palvelumuotoiluprosesseja. Siljaa motivoi saada osallistujat oivaltamaan palvelumuotoilun merkitys ja viemään oivalluksia käytäntöön pienin ja määrätietoisin askelin.

Asiantuntijapuheenvuorot:

Juho Mertanen
Potilastyöstä kehittäjäksi ja ennaltaehkäisijäksi loikannut Psykologipalvelu Lanttumaakarin päämielenrauhanneuvottelija Juho Mertanen auttaa organisaatioita ja yksilöasiakkaita muotoilemaan toimintamalleistaan mieliystävällisempiä. Hän myös soveltaa oppejaan käytäntöön kehittämällä matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita Terapiat etulinjaan -hankkeen palveluksessa. Ennen tätä, Mieli Suomen mielenterveys ry:n mielenterveyden edistämisen asiantuntijapsykologina hän oli kehittämässä mm. Hyvän mielen työpaikka -merkkiä ja Hyvän mielen kunta -tarkistuslistaa. Sekä potilas- että kehittämistyössä häntä ohjaa pyrkimys tuoda kouriintuntuvia parannuksia mielen hyvinvointiin jo arjessa läsnä olevia elementtejä muokkaamalla. Psykologipalvelu Lanttumaakari

Tiina Naumanen
Tiina Naumanen (KM, FM) työskentelee viestinnän ja draaman
kouluttajana sekä esittävän taiteen ammattilaisena vuonna 2008 perustetun yrityksensä Viestintäkoulutus Draivi Ky:n kautta. Hänen erityisosaamisenaan on mm. työyhteisöviestinnän, vuorovaikutustaitojen, esiintymistaitojen, ryhmäviestintätaitojen, tarinallistamisen ja pitchaamisen kouluttaminen. Tiina on kouluttanut yli 20 vuoden ajan tuhansia työntekijöitä ja esihenkilöitä erinomaisin palauttein. Koulutusmenetelminä hän käyttää toiminnallisia menetelmiä, joissa korostuu toiminnallisuus, konkreettisuus ja käytännönläheisyys

Kimmo Hokkanen
Teatterikoulutettu palvelumuotoilija ja fasilitaattori, joka on erikoistunut luomaan pelillistettyjä työkaluja yhteisöille. Viime vuosina kasvattanut kulttuuripuutarhuroinnin ajatusmalleja ja toimintapoja, jotta voisimme päästä eteenpäin palvelumuotoilun mekanistisista malleista, jotka eivät riitä luomaan maaperää systeemisille muutoksille. Tausta start-up -maailmassa, vastuullisen yrittäjyyden pioneeri

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Maksimiosallistujamäärä 30.

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  245 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset