Osaava® draamaohjaaja -koulutus 10 op

Ajankohta
09.09.2022 - 26.11.2022
Paikka
Kuopiossa
Opintopisteet
10 op
Hinta
990,00
Ilmoittaudu viimeistään
29.08.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Haluaisitko hyödyntää enemmän draaman menetelmiä opetus- tai ohjaustyössä? Tiesitkö, että nykyisessä perusopetuksen opetussuunnitelmassa draama nostetaan esille 16 oppiaineessa yhteensä 79 kertaa? Harva on kuitenkaan saanut oppia draaman soveltamisesta ja integroinnista opetukseen tai draaman ohjaamisen erityispiirteistä.

Tai kaipaatko kenties uusia menetelmiä ja työkaluja työyhteisön vuorovaikutuksen lisäämiseen ja yhteiseen kehittämiseen? Draama ja erilaiset osallistavat ja toiminnalliset menetelmät sopivat hyvin erilaisiin työyhteisöihin ja niiden avulla voidaan esimerkiksi vahvistaa yhteishenkeä ja kannustaa ihmisiä osallistumaan yhteiseen tekemiseen.

Osaava® draamaohjaaja -koulutus tuo draaman menetelmät osaksi ammattitaitoasi ja vahvistaa menetelmien monipuolista hyödyntämistä. Koulutuksesta saat varmuutta draaman ja toiminnallisten menetelmien teoriaan, käyttöön, soveltamiseen ja ohjaamiseen.

Tässä koulutuksessa tullaan tutuksi draaman työtapojen, menetelmien ja niiden käyttömahdollisuuksien kanssa. Koulutus tarjoaa maistiaisia draaman genreistä ja niiden käytöstä. Menetelminä ovat yhdessä tekeminen, harjoitteleminen, testaaminen ja ideoiminen.

Koulutus tarjoaa oivallisen mahdollisuuden yhteiskehittämiseen ja vertaisoppimiseen. Draamaopinnoista saat myös paljon itsellesi ja omien voimavarojesi vahvistumiseen!

Sisältö

pe-la 9–10.9. 2022 – DRAAMALLA TAVOITTEISIIN
Koulutusjaksolla käsittelemme sekä teorian että käytännön kautta draamakasvatuksen keskeisiä käsitteitä. Tarkastelemme käsitteiden vaikutusta draaman suunnitteluun ja ohjaamiseen. Nostamme esiin myös muita draamaohjaajana toimimisen erikoispiirteitä. Erityisesti tarkastelemme ryhmän ohjaamista ja hallintaa sekä keinoja, joilla ryhmää saa ohjattua ja tuettua avoimen, luottamuksellisen ja kannustavan ryhmähengen ja turvallisen ilmapiiriin rakentumiseen.
Harjoittelemme, miten erilaiset ilmaisu- ja draamaharjoitukset voivat toimia esiintymistaitojen ja ilmaisun vahvistamisessa sekä esiintymisjännityksen lieventämisessä. Käsittelemme draaman käyttöä, toiminnallisia menetelmiä ja ilmaisutaitoa osana tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta. Teemme paljon konkreettisia harjoituksia, joiden kautta opimme menetelmistä mutta myös itsestämme.

 • Minä draamaohjaajana
 • Draamalla tavoitteisiin
 • Draamaohjaajana toimiminen
 • Draamakasvatuksen keskeiset käsitteet ohjaamisen tukena
 • Luovat toiminnalliset menetelmät
 • Draama esiintymistaitojen ja ilmaisun vahvistamisessa
 • Draama tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa

pe-la 7-8.10.2022 – DRAAMAN MONET KASVOT
Koulutusjaksolla tutustumme käytännön kautta draaman erilaisiin genreihin, menetelmiin ja työtapoihin. Saat maistiaisia mm. improvisaatiosta, tarinateatterista, forumteatterista, mutta erityisesti keskitymme prosessidraamaan draamakasvatuksen genrenä. Käsittelemme erilaisen prosessidraamojen dramaturgiaa ja suunnittelua sekä prosessidraamojen ohjaamista ja toteutusta. Koulutusjaksolla tutustutaan myös näyttelijäntyön perusteisiin ja teatterityön lähtökohtiin kuten improvisaatio, äänenkäyttö, läsnäolo, kontakti, liike. Tarkastelemme ohjaajan roolia ja tehtäviä näyttelijäntyön tukemisessa.

 • Draaman työtavat ja menetelmät tutuksi
 • Prosessidraama haltuun
 • Draamakokonaisuuksien rakentaminen
 • Näyttelijäntyön tukeminen

”Draama omassa työssä” -tehtävän suunnittelu ja toteutus

 • Päättötyön osa 1: draamakokonaisuuden suunnittelu ja ohjaaminen omassa työssä
 • Tehtävän kautta pääset syventämään osaamistasi ja viemään draamaa osaksi arkeasi. Päättötyö voi olla esimerkiksi prosessidraaman integrointia opetettavaan aineeseen tai draamallisen työskentelyn hyödyntämistä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Se voi olla kevätjuhlan ohjelman suunnittelu, ilmaisutaidon kerhon ideointi tai osallistavan vanhempainillan ohjelma. Päättötyönä toimii hyvin myös työyhteisön kehittämispäivän suunnittelu ja toteutus tai asiantuntijana tai esimiehenä voit laatia pidemmän aikavälin toimintatavat, joilla voit vahvistaa työyhteisön avointa ilmapiiriä, yhteishenkeä sekä tuoda uusia, luovia työkaluja kehittämistyöhön.

pe-la 25–26.11.2022 – OSAAVA DRAAMAOHJAAJA

 • Päättötyön osa 2: Draama omassa työssä -tehtävän esittely
 • Koulutusjaksolla tutustutaan aiemmin itsenäisesti toteutettuihin draamakokonaisuuksiin ja käydään läpi niiden toteutusta. Pohditaan yhdessä mitä on opittu ja miten kokemuksia voidaan hyödyntää omassa työssä. Mukana vahvasti vertaisoppiminen ja yhteiskehittäminen. 

Lisäksi

Osaava draamaohjaaja -koulutuksen käyneille järjestetään seuraavan kahden lukukauden ajan kaksi maksutonta Opitaan yhdessä draamasta -webinaaria, jossa osallistujat voivat nostaa esiin draaman käyttöön liittyviä teemoja, pohdintoja ja kysymyksiä. Osallistujat voivat kysyä kouluttajalta draamasta ja sen käyttöön liittyvistä ongelmista ja mietteistä. Lisäksi mukana vahvasti vertaisjakaminen ja oppiminen.

Aika ja paikka

• pe-la 9.–10.9.2022
• pe-la 7-8.10.2022
• pe-la 25-26.11.2022

Perjantaisin klo 17-21.00 ja lauantaisin klo 9.30-17.00. Lähiopetus Kuopiossa.

Kohderyhmä

Osaava draamaohjaaja – koulutus toimii monialaisena täydennyskoulutuksena kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draaman ja toiminnallisten menetelmien käytöstä työssä ja vapaa-ajan toiminnassa kuten opettajille, varhaiskasvattajille, kouluttajille, työyhteisön kehittäjille, ryhmien ohjaajille, harrastustoiminnan vetäjille, järjestötoimijoille sekä esihenkilöille.

Ammatillista kehittymistä tukeva koulutus sopii hyvin aloitteleville, draaman käytöstä ja opetusmenetelmiensä kehittämisestä kiinnostuneille, mutta erinomaisesti myös heille, jotka ovat jo käyttäneet draaman elementtejä ja haluavat nyt vahvistaa ja monipuolistaa draaman käyttöä.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija:

• osaa määritellä draamakasvatuksen keskeiset käsitteet ja arvioida niiden vaikutuksia draaman käyttöön, ryhmän toimintaan ja draamaohjaajana toimimiseen
• osaa arvioida draamamenetelmien käyttöä ja soveltuvuutta eri tilanteissa
• osaa ohjata ryhmäprosessia ja tukea luottamuksellisen ja kannustavan ilmapiirin syntymistä
• osaa käyttää draaman menetelmiä osana omaa työtään ja soveltaa menetelmiä omiin käyttötarkoituksiin
• osaa rakentaa itselleen toiminnallista työkalupakkia
• osaa arvioida omaa toimintaansa menetelmien ohjaamisessa
• osaa soveltaa draamamenetelmiä osana tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta
• osaa kuvata prosessidraamaprosessin elementtejä
• osaa rakentaa erilaisia prosessidraamoja
• osaa käyttää prosessidraamaa osana omaa opetustaan
• osaa arvioida omaa toimintaansa prosessidraaman ohjaamisessa
• osaa hyödyntää draamaharjoituksia ilmaisuvoiman vahvistamiseen ja jännityksen lieventämiseen
• osaa käyttää erilaisia harjoituksia ja menetelmiä näyttelijäntyön kehittämiseksi
• osaa toimia ohjaajana oppilaiden näyttelijäntyön tukena
• Osaa hyödyntää draaman menetelmiä työyhteisön kehittämisessä ja vahvistamisessa

Kouluttajat

instructor_img

Jutta Laino-Tabell, draamapedagogi, koulutusalan yrittäjä

 

Jutta on opettanut ja käyttänyt draama koulutuksissaan yli 20 vuotta. Hän on toiminut Jyväskylän avoimen yliopiston draamakasvatuksen perusopintojen vastuuopettajana Tampereella yli 11 vuotta. Osaava draamaohjaaja – koulutuksessa näyttäytyy hyvin Jutan vahva vuosien varrella rakentunut ammattitaito draaman ohjaamisesta ja soveltamisesta. Jutta on käyttänyt draamaa hyvin erilaisissa konteksteissa ja myös epätyypillisille kohderyhmille, mutta tehnyt myös pitkän uran perusopintojen opiskelijoiden opetuksessa.

 

Jutasta sanottua: Jutan koulutuksissa näkyy vahva kokemus ja ammattitaito. Hänellä on erinomainen taito saada osallistujat mukaan ja ylläpitää kiinnostusta. Jutta on eläväinen ja havainnollistava kouluttaja. Hän saa toiminnallisiin harjoituksiin osallistumisen tuntumaan helpolta. Osaava draamaohjaaja -kokonaisuuden monipuoliset draamaharjoitukset, yhteiskehittäminen ja tekemisestä saatava palaute on arvokas mahdollisuus päästä kehittämään ammatillisuutta.

Kirjallisuus

Kurssimateriaali: Oppimateriaalit jaetaan kurssin aikana. Lisäksi kirjallisuuteen/artikkeleihin tutustumista.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Koulutus sisältää luentoja, pari- ja ryhmätyöskentelyä, draamaprosessien toteutusta, harjoituksia ja kirjallista itsenäistä työskentelyä sekä oppimispäiväkirjan.

  Suoritustavat: Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista (vähintään 80 % läsnäolo), oppimistehtävien tekemistä ja käytännön harjoitustehtävien suorittamista.

  Maksimiosallistujamäärä 16.

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  990 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 2 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset