Oppimismuotoilu – menetelmiä opiskelijalähtöisten oppimiskokemusten luomiseen

Ajankohta
25.05.2022 - 10.06.2022
Paikka
Etäopetus
Hinta
105,00
Ilmoittaudu viimeistään
18.05.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Haluatko luoda innostava, aisteja miellyttäviä ja tukevia, turvallisia oppimiskokemuksia, jotka mahdollistavat yhteisöllisyyden kokemuksen opetusmuodosta riippumatta? Tule mukaan Oppimismuotoilu -koulutukseen!

Oppimismuotoilu on opintojen suunnittelun toimintamalli. Se on työtapa, jossa yhdistyy palvelumuotoilu, pedagogiikka ja oppimisen psykologia. Oppimismuotoilussa prosessin keskiöön asetetaan palvelumuotoilun tapaan loppukäyttäjä eli tässä tapauksessa opiskelija, jonka tarpeisiin opinnoilla pyritään vastaamaan. Opiskelijat nähdään aktiivisina toimijoina, jotka opiskelevat tietoisesti ja tavoitteellisesti vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Tavoitteena on vastata opiskelijoiden erilaisiin tarpeisiin räätälöimällä heille yksilöllisiä, elämyksellisiä oppimiskokemuksia sisältäviä oppimispolkuja, jotka sijoittuvat laajasti koko elämän kaarelle.

Oppimismuotoilu toimii apuna, kun opiskelijalle pyritään mahdollistamaan pedagogisesti laadukas oppimiskokemus. Oppimiskokemuksen rakentamisessa huomioidaan oppimiselle välttämättömät psykologiset edellytykset: oppimisen käynnistävä motivaatio, opittavaa prosessoiva muisti, huomion tärkeisiin asioihin suuntaava tarkkaavaisuus sekä tietoisen ajattelun mahdollistava kokemus turvallisuudesta.

 

Kuvaus

Haluatko luoda innostava, aisteja miellyttäviä ja tukevia, turvallisia oppimiskokemuksia, jotka mahdollistavat yhteisöllisyyden kokemuksen opetusmuodosta riippumatta? Tule mukaan Oppimismuotoilu -koulutukseen!

 

Oppimismuotoilu on opintojen suunnittelun toimintamalli. Se on työtapa, jossa yhdistyy palvelumuotoilu, pedagogiikka ja oppimisen psykologia. Oppimismuotoilussa prosessin keskiöön asetetaan palvelumuotoilun tapaan loppukäyttäjä eli tässä tapauksessa opiskelija, jonka tarpeisiin opinnoilla pyritään vastaamaan.

Opiskelijat nähdään aktiivisina toimijoina, jotka opiskelevat tietoisesti ja tavoitteellisesti vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Tavoitteena on vastata opiskelijoiden erilaisiin tarpeisiin räätälöimällä heille yksilöllisiä, elämyksellisiä oppimiskokemuksia sisältäviä oppimispolkuja, jotka sijoittuvat laajasti koko elämän kaarelle.

Oppimismuotoilu toimii apuna, kun opiskelijalle pyritään mahdollistamaan pedagogisesti laadukas oppimiskokemus. Oppimiskokemuksen rakentamisessa huomioidaan oppimiselle välttämättömät psykologiset edellytykset: oppimisen käynnistävä motivaatio, opittavaa prosessoiva muisti, huomion tärkeisiin asioihin suuntaava tarkkaavaisuus sekä tietoisen ajattelun mahdollistava kokemus turvallisuudesta.

Sisältö

Ke 25.5.2022 klo 9-12

– Oppimismuotoilun teoriaa, soveltamismalleja ja työkaluja

– Yksilöllisten oppimiskokemusten syntyminen

– Oppimisympäristöjen arviointi ja valinta

– Elämyksellisyys, rikastaminen

– Fasilitointi opetuksen rinnalla

 

Välitehtävänä oman koulutuksen käsikirjoituksen hiominen.

 

Pe 10.6.2022 klo 9-12

– Käyttökokemusten, palautteen ja oppimisanalytiikan hyödyntäminen oppimismuotoilussa

– Saavutettavuuden huomioiminen koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa

– Käytettävän opetusteknologian valinta ja tilasuunnittelu

– Osallistujien käsikirjoitusten esittely ja jatko-ohjeet

 

Oppimismuotoilua voidaan hyödyntää niin luokassa kuin verkossakin tapahtuvan opetuksen muotoiluun tai näiden variaatioihin. Opintojen ideointi on ollut perinteisesti yksittäisen opettajan vastuulla. Oppimismuotoilun menetelmät ja työkalut sopivat hyvin itsenäiseen suunnitteluun ja ideointiin mutta myös tiimityöskentelyyn. Oppimismuotoilussa suunnittelutyö on siis usein myös yhteistoiminnallista: useat asiantuntijat kehittävät opintoja yhdessä, esimerkiksi työpajatoteutuksen avulla.

Työpajat perustuvat Joustavan opetuksen ja oppimisen laatumalliin, jonka tavoitteena on kehittää erityisesti vapaan sivistystyön koulutusten laatua ja asiakaslähtöisyyttä. Työpajojen sisältöjä voidaan muokata osallistujien toiveiden mukaisesti.

Aika ja paikka

Ke 25.5.2022
Pe 10.6.2022
klo 9-12, etäopetus

Kohderyhmä

Vapaan sivistystyön oppilaitosten opettajat ja suunnittelijat. Enintään 15 osallistujaa.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja: – hahmottaa, mistä oppimismuotoilussa on kysymys. – osaa kuvata, mitkä ovat oppimismuotoilun elementit. – tunnistaa, minkälaisissa tilanteissa oppimismuotoilusta on hyötyä. – osaa nimetä erilaisia oppimismuotoilun työkaluja. – soveltaa erilaisia oppimismuotoilun menetelmiä. – osaa hyödyntää asiakaspalautetta osana oppimismuotoilua.

Kouluttajat

instructor_img

Aikuispedagogi Pinja Evesti

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Koulutus koostuu kahdesta oppimismuotoilutyöpajasta (2 x 3 tuntia), jotka toteutetaan etänä. Koulutusalustana toimii Microsoft Teams tai Zoom. Koulutus tulee olemaan vuorovaikutteinen, aktivoiva ja yhteiselle tekemiselle perustuva. Osallistujat tulevat olemaan aktiivisessa roolissa, keskustelemaan toistensa kanssa, jakamaan omia kokemuksiaan ja siten oppimaan myös toisiltaan.

  Maksimiosallistujamäärä 15 henkilöä.

 • Lisätietoja: 

  Soili Meklin, rehtori
  soili.meklin(a)snellmanedu.fi
  044 746 2841

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

  Voit tilata tämän koulutuksen räätälöitynä työyhteisöösi tai osaksi hanketta.

 • Hinta: 

  105 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset