Opetushallinnon kurssi

Ajankohta
31.07.2023 - 03.08.2023
Paikka
Etäopetus
Hinta
200,00
Ilmoittaudu viimeistään
17.07.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Valmentaudu kurssilla opetushallinnon tutkintoon! Kurssi järjestetään etänä.

TIEDOTE tutkinnon suorittajille 

Kurssista sanottua:

“Koulutus tuntui hyödylliseltä” “Hyvä ja positiivinen koulutuskokemus” “Kouluttajan asiantuntemus on erinomaista” “Sisältö oli harkittu kokonaisuus ja tuli hyviä käytännön esimerkkejä”

Sisältö

Opetushallinnon tutkinnon laajuus on 15 opintopistettä. Tammikuussa 2021 voimaan tulleisiin vaatimuksiin perustuva tutkinto jakautuu kahteen osaan ja käsittää seuraavat sisältöalueet:

A-osa: Hallinnon perusteet

1. Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto

2. Opetustoimen hallinto

3. Opetustoimen rahoitusjärjestelmä

B-osa: Rehtorin johtamisroolit

4. Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana

5. Rehtori pedagogisena johtajana

6. Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)

Tutkinto suoritetaan kahtena kirjallisena kuulusteluna (A- ja B-osa). Ks. lisätietoja.

Aika ja paikka

31.7.-3.8.2023 klo 10-15, reaaliaikainen etätoteutus

Kohderyhmä

Opetustoimen hallintohenkilöstö ja luottamushenkilöt, opettajat sekä em. tehtäviin suuntautuvat.

Tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suorittaminen on yksi tapa osoittaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 2 §:n mukaan rehtorilta perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä taiteen perusopetuksessa edellytettävä riittävä opetushallinnon tuntemus.

Kouluttajat

Jorma Suonio, lukiokoulutuksen johtaja, Tampereen kaupunki

Kirjallisuus

Kurssilla käytetään kouluttajan materiaalia, joka jaetaan osallistujille sähköisesti Moodle-oppimisympäristön kautta. Opetushallinnon tutkintovaatimukset (tutkinnon perusteet) ovat opetushallituksen nettisivuilla. Ks. Opetushallinnon tutkinnon perusteet sekä tutkintovaatimukset.

Tutkinnon suorittajan on tunnettava tutkintovaatimuksiin sisältyviin säädöksiin tehdyt muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa viimeistään kaksi kuukautta ennen kuulustelutilaisuutta. Tutkinnon suorittajien tulee itse hankkia tutkintovaatimuksissa mainittu kirjallisuus sekä lait ja asetukset (esim. kirjastoista ja netistä).

 • Toteutus: 

  Toteutetaan yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa.

  Tutkinto suoritetaan kahtena kirjallisena kuulusteluna (A- ja B-osa). Tarkemmat tiedot kuulusteluihin liittyen on Opetushallituksen sivuilla.

  Opetushallitus ilmoittaa kuulustelun tuloksista suoraan kuulustelun suorittajalle. Tutkinnon suorituksia ottavat vastaan Opetushallituksen tähän tehtävään määräämät virkamiehet. Kesäyliopisto ei saa tietoon osasuorituksia / tenttituloksia.

   

  Lisätietoja: Susanna Hörkkö puh. 0295331074

  Petri Keskinen puh. 0295331093 Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)oph.fi .

 • Lisätietoja: 

  Karin Johnson, koulutuskoordinaattori
  karin.johnson(a)snellmanedu.fi
  044 746 2842

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  200 € joka sisältää koulutuksen luentomateriaaleineen (materiaalit Moodlessa 31.12.2023 asti). Lasku lähetetään osallistujan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

  Huom. Kesäyliopiston kurssimaksun lisäksi Opetushallitus perii tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä tutkintomaksun 256 euroa. Tutkinnon osan uusimisesta peritään 87 euron maksu.

  Koulutuksen hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset