Onnistu palautteen annossa

Ajankohta
14.03.2024 - 11.04.2024
Paikka
Etäopetus
Hinta
255,00
Ilmoittaudu viimeistään
29.02.2024
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Milloin sait tai annoit viimeksi palautetta? Onko palautteen antaminen teillä osa arkea tai onko palautteenanto kollegalle, esihenkilölle tai työntekijälle sujuvaa? Jääkö rakentavan palautteen sanominen vain pohtimisen asteelle koska pelkäät vastapuolen hyökkäävä suhtautumista? Osaatko vastaanottaa itse rakentavaa tai positiivista palautetta? Onko teillä selkeät tavoitteet, työnjako, mittarit ja seuranta joka mahdollistaa sujuvan palautteenannon?

Kyky vastaanottaa ja antaa palautetta on tärkeä työelämätaito riippumatta roolista tai asemasta. Koulutuksessa saat käytännölliset vinkit joiden avulla kehität omaa tapaa suhtautua ja hyödyntää palautetta. Koulutus nostaa esille rakentavan ja positiivisen palautteen merkityksen ja keinoja niiden antoon osana työyhteisön arkea.

Koulutuksen avulla:
• Rakennat arkisessa vuorovaikutuksessa pohjan luottamukselle, kunnioituksella ja avoimuudelle jossa palautetta on helppo antaa ja asioista voidaan keskustella
• Saat palautteesi ja viestisi paremmin perille ja palautteenanto sujuvoituu sekä työyhteisön toiminta tehostuu
• Monipuolisella palautteenannolla luot tehokasta, motivoitunutta ja kehittyvää työyhteisöä

Tule mukaan kehittämään palautteenantamista ja palautekulttuuria!

Sisältö

Organisaation tai yrityksen heikko palautekulttuuri haastaa yhteisön ja yksilön mahdollisuutta oppia, kehittyä sekä toimia sujuvasti. Kilpailukyky, asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, työntekijöiden pito- ja vetovoima sekä hyvinvointi vaativat toimivaa arkea ja sujuvan työskentelyn mahdollistavaa ilmapiiriä. Nämä eivät ole mahdollisia ilman toimivaa palautekulttuuria.

Ihmiset haluavat palautetta ja keskustelua suoriutumisestaan. Palaute osoittaa arvostusta, työn merkityksellisyyttä ja huomiointia. Parhaimmillaan palaute motivoi, kehittää, innostaa ja mahdollistaa haasteiden ylittämisen, pääsyn eteenpäin sekä luo onnistumisen tunteita.

Tasapaino rakentavan ja positiivisen palautteen välillä on tärkeää. Mikäli yhteisössä on vain rakentavaa palautetta, koetaan helposti ettei mikään riitä ja turhautuminen työhön kasvaa. Turhautuminen heikentää motivaatiota ja sitoutumista työhön. Vastaavasti pelkkä postiviinen palaute ei tartu kehitettäviin asioihin ja niiden korjaamiseen. Hyvin tehdystä työstä, onnistumisista ja avusta tulisi muistaa kiittää ja arjessa tulisi antaa positiivista palautetta nykyistä enemmän.

Palautteen tulisi olla osa arkea. Toimiva palautekulttuuri vaatii pohjalle avointa vuorovaikutusta, luottamusta, rohkeutta, yksilön tuntemista, selkeitä rooleja ja työnkuvia, avattuja tavoitteita ja mittareita, säännöllistä seurantaa sekä keskustelua ja kuuntelua.

Toimivassa työyhteisössä palaute kulkee eri suuntiin ja esihenkilö on esimerkkinä hyvästä tavasta antaa ja vastaanottaa palautetta. Tunneälykäs johtaminen ja palautekulttuuri ottaa asioita esille napakasti mutta toisia kunnioittavasti. Ennakoitava ja oikeidenmukainen johtaminen vaatii asioiden esille nostoa myös palautteen kautta.

Koulutus koostuu viidestä webinaarista, jotka esitelevät palautteeseen liittyvää taustaa ja teoriaa tarjoten tilaisuuden pohtia oman yhteisön toimintaa. Lisäksi webinaarista saa vinkit ja pohdintatehtävät joilla omaa toimintaansa voi kehittää.

HYVÄ PALAUTEKULTTUURI 14.3.2024
Miksi toimiva palautekulttuuri on tärkeä luoda
Palaute osaksi arkea
Arkisen vuorovaikutuksen ja luottamuksen merkitys kuinka luottamus rakentuu ja vaikuttaa

POHJA ONNISTUA PALAUTTEESSA 21.3.2024
Onnistuneen kohtaamisen kaava
Minä palautteen antajana ja vastaanottajana
Kuka antaa palautetta
Tunne yksilö
Tunneälyn ja tilannetajun hyödyntäminen

TEHOKAS RAKENTAVA PALAUTE 27.3.2024
Rakentavan palautteen polku ja työkalut
Palautteen antoon valmistautuminen yksilö huomioiden
Virheisiin suhtautuminen
Rakentavan palautteen vastaanotto

POSITIIVINEN PALAUTE JA ONNISTUMISET 4.4.2024
Onnistumisten huomiointi
Kehu ja kiitä
Miksi kehu ei aina mene perille
Myönteisen ja tunneälykkään työyhteisön edut
Positiivinen vuorovaikutus

COUCHAAVA PALAUTE JA KERTAUS 11.4.2024
Couchaava työote palautteen annossa
GROW avoimet kysymykset
Rohkeus palautteeseen
Kertaus

Webinaareista tulee tallenne kolmeksi viikoksi verkkolaustalle. Materiaalit ja tehtävät koostetaan verkkoalustalle.

Referenssit
Ihanan arkisia asioita ja teon ohjeita, ei vain sanahelinää, kyllä kolahti!”.
“Tealla on kyky kertoa hankalistakin aiheista samaistuttavasti, ja kokemuksen syvällä rintaäänellä.”
“Webit nostaneet esiin sellaisia tärkeitä aiheita, jotka kyllä tiedostaa silloin, kun on aikaa jäädä rauhassa pohtimaan laajalti työyhteisön asioita tai omaa jaksamista, mutta jotka tärkeydestään huolimatta tapaavat jäädä huomioimatta arjen sen hetkisten asioiden keskellä.” “Webinaarien sisältö on ollut selkeä ja kansantajuinen. Toisaalta aika yksinkertaisia asioita, mutta avautuvat ihan eri tavalla, kun ammattilainen sanoittaa ne.”
“Kouluttaja oli inspiroiva ja antoi hyviä esimerkkejä.” “Onnistuit todella hienosti luomaan ilmapiirin ja tilan, jossa saatoimme keskustella keskeisistä asioista.”

Aika ja paikka

To 14.3., 21.3., ke 27.3., to 4.4. ja 11.4.2024 klo 13.30-16, etäopetus

Kohderyhmä

Esihenkilöt, yrittäjät, tiiminvetäjät ja projektipäälliköt ja muut vastuuhenkilöt alasta riippumatta ja muut, joita kiinnostaa palautteessa kehittyminen ja/ tai johtaminen.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:
• Kyseenalaistaa nykyistä palautekulttuuria ja tunnistaa kehityskohteet.
• Suunnitella ja kehittää palautetta osana yhteisön arkista vuorovaikutusta luoden suunnitelmallisempaa palautekulttuuria yhdessä määriteltyjen tavoitteiden avulla.
• Hyödyntää tunneälyä työyhteisön vuorovaikutuksessa ja palautteenannossa.
• Tulkita omaa tapaansa antaa ja vastaanottaa palautetta.
• Tunnistaa oikean ajan ja tavan palautteenannolle yksilön sekä tilanteen mukaan.
• Soveltaa onnistuneen kohtaamisen kaavaa palautteenannossa.
• Tuottaa positiivista ja rakentavaa palautetta.
• Rakentaa yhteisön luottamusta arjessa avoimen vuorovaikutuksen, aktiivisen kuuntelun ja tietoisen puheen avulla.
• Vakuuttaa toiset omalla kunnioittavalla ja ajankohtaisella palautteella.
• Lisää työyhteisön hyvinvointia tukemalla fiksua palautekulttuuria.

Kouluttajat

instructor_img

Tea Klinga, Tradenomi YAMK, ammatillinen opettaja

Tea toimii yrityksessä Johtakee Oy:ssä, jonka tehtävänä on auttaa yrityksiä ja organisaatioita saamaan tunneälyllä tulosta, parempaa johtamista ja toimivampaa vuorovaikutusta niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin kanssa valmennusten, koulutusten ja puheenvuorojen kautta.

Tean tavoitteena on parantaa suomalaista työelämää tunneälyn, ilon, jaksamisen, vahvuuksien ja onnistumisten huomioinnin sekä elinikäisen oppimisen kautta.

Valmentajana Tea on energinen, innostava, aito, keskusteleva, osallistava ja käytännönläheinen osaaja, joka jättää tilaa osallistujan oivaltamiselle ja oppimiselle. Tealla on pitkä kokemus kaupanalan työtehtävistä aina asiakaspalvelusta esihenkilötehtäviin, ja hän puhuukin kokemuksen syvällä rintaäänellä työyhteisön toiminnan parantamisen ja tunneälyn puolesta.

Tutustu Teaan lisää täältä.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus
  Webinaareista saa tallenteen.

  Maksimiosallistujamäärä on 30.

 • Lisätietoja: 

  Miia Impiö, suunnittelija
  miia.impio(a)snellmanedu.fi
  040 713 8664

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  255 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset