Mysteerit, tarinat ja pelit osana arviointia lukiossa

30,00

Paikkoja jäljellä: 90

Ryhmäilmoittautumiset
 • Missä: Verkossa
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 19.01.2021
 • Alkaa - Loppuu: 20.01.2021 - 20.01.2021

Kuvaus

Snellman-kesäyliopiston koulutus

Lukio-opettaja, haluatko elävöittää kursseja tarinoiden, mysteerien ja pelien avulla, ja hyödyntää niitä monipuolisen arvioinnin keinona?

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on käydä läpi pelillisyyttä, mysteerejä sekä tarinoita arviointikeinona. Koulutuksessa käsitellään konkreettisten esimerkkien avulla mysteerien ja tarinoiden voimaa. Koulutuksessa aloitetaan työstämään GoogleForms-työkalulla omaa digitaalista pakohuonetta, jonka työstämistä varten jää osallistujille käyttöön perusteellinen ohjevideo. Eniten koulutuksesta saa irti, jos käytössä ovat valmiit Google-tunnukset sekä pieni tehtäväpankki monivalintatehtäviä. Mukaan voi tulla kuitenkin myös valmistautumatta. Koulutus kestää 60 minuuttia. 

 

 

Aika ja paikka

Ke 20.1.2021 klo 15–16, verkkokoulutus

Koulutus toteutuu, jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan!

Kouluttajat

Kuo­pi­on klas­sil­li­sen lu­ki­on maan­tie­teen, bi­o­lo­gi­an ja ter­veys­tie­don leh­to­ri Riik­ka Sal­mi­nen, jon­ka into­hi­mo­na ja kiin­nos­tuk­sen koh­tee­na on ol­lut pit­kään ar­vi­oin­nin ke­hit­tä­mi­sen li­säk­si myös opis­ke­li­joi­den ja opet­ta­jien hy­vin­voin­ti. Lisä­tie­toa kou­lu­tus­si­säl­lös­tä sekä kou­lut­ta­jasta löy­ty­y tä­män lin­kin>> ta­kaa

 • Lisätietoja: 

  Soili Meklin, puh. 044 746 2841, sposti soili.meklin@snellmanedu.fi

 • Hinta: 

  30 €, Isoverstas jäsenlukioiden opettajille maksuton (alekoodi ISOV2021)
  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.
  Ilmoittautuessasi voit maksaa koulutuksen heti tai valita laskun, jonka maksat koulutuksen alkaessa.