Musiikki-iloa kymmenen kiloa -musiikkikasvatuskoulutus

Ajankohta
24.09.2022 - 24.09.2022
Paikka
Kuopiossa
Hinta
149,00
Ilmoittaudu viimeistään
12.09.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Tervetuloa käytännönläheiseen ja toiminnalliseen musiikkikasvatuskoulutukseen! Koulutus on suunnattu kaikille 0-8-v. lapsiryhmissä työskenteleville. Luvassa on loruja, satuja, laulua, liikettä ja leikkiä yhteisöllisyyden, osallisuuden ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen lapsiryhmässä. Koulutukseen osallistujan ei tarvitse tuntea musiikkia vahvuusalueekseen.

Tuntuuko sinusta joskus siltä, että lapsiryhmän tai koululuokan keskittymiskyvyn rakoillessa, haluaisit lisää konkreettisia keinoja asian parantamiseksi? Tai oletko pohtinut, miten saada pienimmätkin lapset keskittymään yhteiseen tekemiseen? Entä kuinka saada lapset, joiden äidinkieli ei ole suomi, kokemaan 100 % osallisuutta yhteisessä tekemisessä ryhmässä? Onko tämä mahdollista? Kyllä on! Osallistuja saa koulutuksesta innostusta ja voimavaroja lasten kanssa työskentelyyn. Koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden ajatusten ja ideoiden vaihtoon kollegojen kesken.

”Koulutus oli innostava, virikkeitä ja tietoa antava sekä erittäin käytännönläheinen. Hänellä oli mukanaan runsas ja monipuolinen musiikkikasvatusmateriaali. Koulutuksen antia pystyy hyödyntämään monenlaisissa ryhmissä. Koulutus sisälsi teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa ja kirjassa Musiikki-iloa kymmenen kiloa on myös todella hyvää teoriatietoa liittyen lasten ja perheiden musiikkikasvatukseen. Tuulin kanssa oli helppoa ja mutkatonta sopia käytännön järjestelyistä ja aikatauluista. Kaikki asiat sujuivat hyvin.”

Sisältö

Koulutuksessa tutustutaan pedagogisen aineiston lisäksi Tuulin luomaan musiikkimateriaaliin; lauluihin, loruihin, liikunta- ja soitinsatuihin sekä rytmisoitinleikkeihin. Uutena kokonaisuutena ovat ytimekkäät liikuntamusiikit, jotka löytyvät Musiikki iloa kymmenen kiloa -kirjan cd-levyltä. Liikuntamusiikit innostavat luovaan liikkumiseen ryhmässä. Koulutuksessa opastetaan kokoamaan eri elementeistä lasta innostavia kokonaisuuksia musiikkihetkiin. Koulutuksissa kannustetaan musiikin monipuoliseen käyttöön myös pitkin päivää (kokopäiväpedagogiikka) päivähoidossa perushoitotilanteissa ja koulussa oppituntien lomassa.

Koulutukseen osallistuvan ei tarvitse tuntea musiikkia omaksi vahvuusalueekseen. Kaikki tekemiset ovat helposti toteutettavia ja lasta innostavia. Tekemisen lomassa vuorottelee vahva pedagoginen aineisto antaen tukevan pohjan konkreettisille toimille.

Teoria-osuudessa korostuu lapsen osallisuuden, yhteisöllisyyden sekä vuorovaikutuksen tukeminen musiikillisin keinoin. Koulutuksessa tuodaan esille vahvasti lapsen näkökulma asioiden kokemisessa. Koulutus vahvistaa varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman toteuttamista käytännössä ja selventää pientenkin kokonaisuuksien tärkeän merkityksen oppimisessa.

Koulutuksessa avataan myös viimeaikaisia tutkimuksia, jotka korostavat aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutusta lapsen tasapainoisen kehittymisen peruselementtinä. Koulutuksen pedagoginen aineisto vuorottelee jouhevasti aktiivisen tekemisen kanssa täydentäen näin varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman toteuttamista ja vahvistaen pedagogisten näkemysten merkitystä ja tukevaa pohjaa käytännön toimissa lasten kanssa.

Aika ja paikka

Lauantai 24.9. 9.00-16.00, Kuopio

Kohderyhmä

Kaikille alle 8-vuotiaiden lasten kanssa työskenteleville aikuisille; mm. päiväkodin henkilöstö, 1.- ja 2-luokkien opettajat ja ohjaajat, kirjaston henkilöstö, seurakuntien lastenohjaajat ja muut lasten kanssa työskentelevät, ryhmä- ja perhepäivähoitajat, leikkipuistojen ohjaajat.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa mm.:

•tukea lapsen puheen ja kielen oppimista kurahousuja pukiessa tai koululuokassa oppitunnin aika-na
•osaa keventää tunnelmaa lasten kanssa odotuksen tai jonottamisen aikana sekä kohentaa lapsi-ryhmän tai koululuokan mielialaa
•kannustaa lapsia arjentoimissa kuten lelujen siivoamisessa päivähoidossa ja tavaroiden paikoilleen laittamisessa koululuokassa
•huomata musiikin monipuoliset käyttötavat lapsiryhmässä hoito- tai koulupäivän aikana (kokopäi-väpedagogiikka) sekä lisäämään lapsiryhmän keskittymiskykyä, innostamista ja asioiden oppimis-ta.
•tietää musiikin myönteisistä vaikutuksista puheen ja kielen oppimiseen.
•ymmärtää musiikin toimivan tunteen tasolla ”ohi” sanojen vahvistaen näin myös ryhmän tunne-taitojen oppimista, esimerkiksi tunteiden sanoittamista.
•tiedostaa jokaisen voivan käyttää musiikillisia työtapoja lapsiryhmässä työskennellessään: Musiik-kia ei tarvitse tuntea omaksi vahvuusalueekseen!
•muistaa vielä kirkkaammin kannustamisen ja turvallisten rajojen suuren merkityksen oppimisym-päristön sosiaalisten tekijöiden kannalta ja sitä mukaa lapsen itsetunnon vahvistamisessa.
•muistaa entistä kirkkaammin huomioida lapsen näkökulman lapsen kohtaamisessa ja uuden opet-telemisessa
•muistaa liikkeen tärkeän merkityksen lapsiryhmän opetus- ja muissa hetkissä ajatellen mm. kes-kittymiskyvyn ylläpitämistä.
•muistaa huomioida entistä kirkkaammin leikillisyyden lapsiryhmässä työskennellessään (esimer-kiksi pehmolelujen, kuvien yms. käyttämisen)
•ymmärtää hyödyntää musiikkihetkessä monipuolisesti eri työtapoja (”laula, liiku, kuuntele, soita, loruttele, köröttele”) sekä ymmärtää tutun ja uuden asian suhteen (paljon tuttua ja ripaus uutta) tärkeyden lasten keskittymis- ja omaksumiskyvyn säilyttämisessä.
•tietää musiikin vaikuttavan vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen myönteisesti.

Kouluttajat

instructor_img

Tuuli Paasolainen, musiikinmaisteri MuM/Sibelius-Akatemia.1996. musiikkikasvatuskouluttaja, musiikkiteatteriesiintyjä, musiikkileikkikoulunopettaja, huilisti (www.tuulipaasolainen.fi)

  • Toteutus: 

    Snellman-kesäyliopiston koulutus
    Maksimiosallistujamäärä 30 henkilöä

  • Lisätietoja: 

    Niina Räsänen, suunnittelija
    niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
    044 746 2863

    asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
    044 746 2840

    Koulutuksen laulut, leikit, lorut, soitin -ja liikuntasadut sekä liikuntamusiikit luovaan liikkumiseen löytyvät Tuulin tekemästä oppimateriaalista Musiikki-iloa kymmenen kiloa -kirja & cd.

    Sen voi hankkia halutessaan koulutuksen yhteydessä ilman postituskuluja tai tilata ennen tai jälkeen koulutuksen Tuulilta. Lisätietoa www.tuulipaasolainen.fi osiossa Kirjat & cd-levyt.

  • Hinta: 

    149 €
    Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset