Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op (EDUEA002)

Ajankohta
08.01.2024 - 22.02.2024
Paikka
Etäopetus
Opintopisteet
5 op
Hinta
120,00
Ilmoittaudu viimeistään
08.01.2024
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Opintojaksolla on kaksi osa-aluetta: monikulttuurisuus ja erityispedagogiikka.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee ja osaa käyttää monikulttuurisuuskasvatuksen keskeisiä käsitteitä
 • kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan esi- ja alkuopetusta moninaisuus ja monikulttuurisuus huomioiden
 • ymmärtää inkluusion perusperiaatteita sekä erilaisia monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuuksia ja lähestymistapoja
 • ymmärtää perheiden moninaisia taustoja ja kykenee tekemään yhteistyötä erilaisten perheiden kanssa
 • kykenee tukemaan lapsen positiivisen identiteetin kehitystä
 • ymmärtää havainnoinnin ensisijaisuuden käyttäytymisen ja oppimisen erilaisten ilmenemismuotojen tunnistamisessa
 • ymmärtää oppimisen, tunnesäätelyn ja käyttäytymisen taustalla olevia biologisia, kehityksellisiä ja kulttuurisia mekanismeja
 • ymmärtää lapsen lukivaikeuden ja siihen liittyvän lukiopetuksen
 • ymmärtää opettajan myönteisen ohjauksen tärkeyden kaikkien lasten oppimisessa
 • ymmärtää vertaissuhteiden, aktiivisen osallisuuden ja ryhmätoiminnan tärkeyden oppimisprosessissa

Kurssi on osa esi- ja alkuopetuksen perusopintoja (25 op). Tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä tukevat muut Esi- ja alkuopetuksen (25 op) opintokokonaisuuden opintojaksot.

Suomen kielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka 5 op, syksy 2023 >>
Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka 5 op, kevät 2024 >>
Matematiikan ja ympäristökasvatuksen pedagogiikka 5 op, kevät 2024 >>

Luentoja ei tallenneta. Opinnoissa on 90 % läsnäolovelvollisuus.

Kuvaus

Opintojaksolla on kaksi osa-aluetta: monikulttuurisuus ja erityispedagogiikka.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

tuntee ja osaa käyttää monikulttuurisuuskasvatuksen keskeisiä käsitteitä
kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan esi- ja alkuopetusta moninaisuus ja monikulttuurisuus huomioiden
ymmärtää inkluusion perusperiaatteita sekä erilaisia monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuuksia ja lähestymistapoja
ymmärtää perheiden moninaisia taustoja ja kykenee tekemään yhteistyötä erilaisten perheiden kanssa
kykenee tukemaan lapsen positiivisen identiteetin kehitystä
ymmärtää havainnoinnin ensisijaisuuden käyttäytymisen ja oppimisen erilaisten ilmenemismuotojen tunnistamisessa
ymmärtää oppimisen, tunnesäätelyn ja käyttäytymisen taustalla olevia biologisia, kehityksellisiä ja kulttuurisia mekanismeja
ymmärtää lapsen lukivaikeuden ja siihen liittyvän lukiopetuksen
ymmärtää opettajan myönteisen ohjauksen tärkeyden kaikkien lasten oppimisessa
ymmärtää vertaissuhteiden, aktiivisen osallisuuden ja ryhmätoiminnan tärkeyden oppimisprosessissa

Kurssi on osa esi- ja alkuopetuksen perusopintoja (25 op). Tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä tukevat muut Esi- ja alkuopetuksen (25 op) opintokokonaisuuden opintojaksot.

Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op, kevät 2024
Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka 5 op, kevät 2024
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikka 5 op, kevät 2024

Sisältö

Erityispedagogiikka -osio, opettaja KT Petra Vaittinen

Luennot:
ma 8.1.2024 klo 17-18.30

Ryhmäopetus:
to 11.1.2024 klo 17-19.30
to 18.1.2024 klo 17-19.30
ti 23.1.2024 klo 17-19.30
to 25.1.2024 klo 17-19.30

Moninaisuus -osio, opettaja dos. Heini Paavola

Luennot:
ti 30.1.2024 klo 17-18.30

Ryhmäopetus:
to 1.2.2024 klo 17-19.30
to 8.2.2024 klo 17-19.30
to 15.2.2024 klo 17-19.30
to 22.2.2024 klo 17-19.30

Opintojaksolla käsitellään:

-esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimista sosiokulttuurisessa viitekehyksessä
-lapsen yksilöllisten tarpeiden ja taustojen tunnistamista ja huomioimista esi- ja alkuopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
-monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtia ja sosiaalisesti oikeudenmukaista esi- ja alkuopetusta
-kodin ja kasvatusinstituution välistä yhteistyötä
-opettajan interkulttuurista kompetenssia
-oppimisen, tunnesäätelyn, käyttäytymisen ja ympäristön keskinäisiä riippuvuussuhteita
-kehityksellisten häiriöiden tunnuspiirteitä
-lukivaikeutta ja lukiopetusta
-myönteisen ohjauksen toimintatapoja
-vertaissuhteiden tukemisen tapoja

Aika ja paikka

08.1. – 22.2.2024, etäopetus

Kouluttajat

Petra Varttinen & Heini Paavola

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopisto toteuttaa opintojakson avoimena yliopisto-opetuksena Helsingin yliopiston vaatimusten mukaisesti. Opintojakso on osa Esi- ja alkuopetuksen perusopintoja 25 op.

  Koulutus toteutetaan yhteistyössä kolmen muun kesäyliopiston kanssa.

 • Lisätietoja: 

  Riikka Asikainen, suunnittelija
  riikka.asikainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2845

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  Opintokokonaisuuden kokonaishinta on 170 euroa.

  Hinta koostuu kesäyliopiston opintomaksusta 120 euroa ja Helsingin avoimen yliopiston opintomaksusta 50 euroa.

  Helsingin avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä (saat ohjeistuksen kesäyliopistosta ennen opintojen alkua).

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset