Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ryhmänohjaajakoulutus

Ajankohta
12.05.2022 - 13.05.2022
Paikka
Joustava
Hinta
380,00
Ilmoittaudu viimeistään
05.05.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Haluatko oppia hyödyntämään työssäsi ryhmämuotoista hoitoa? Ryhmämuotoisella hoidolla on mahdollista saavuttaa monia etuja verrattuna pelkkään yksilötyöskentelyyn. Ryhmähoidot mahdollistavat asiakkaillesi arvokkaan vertaistuen saamisen toisilta ryhmäläisiltä. On myös todettu, että ryhmissä oppiminen on tehokkaampaa. Asiakkaat oppivat toisiltaan ja saavat tukea ryhmältä.

Ryhmähoito voi toimia tehokkaana interventiona jo itsessään tai täydentää muuta hoitoa tehostaen sen vaikuttavuutta. Tervetuloa mukaan koulutukseen oppimaan, kuinka voit työssäsi hyödyntää ryhmiä hoitomuotona!

Sisältö

Koulutuksessa käydään läpi ryhmän rakenteen muodostamista. Työstetään, mitä on hyvä ottaa huomioon ryhmiä perustettaessa. Esimerkiksi, milloin on tarkoituksenmukaista perustaa avoin ryhmä ja milloin ryhmän on hyvä olla suljettu. Tutustutaan lisäksi eri mittaisten ryhmien erityispiirteisiin sekä millainen työskentely ryhmän sisällä palvelee kutakin ryhmää parhaiten. Käydään myös läpi ajankäyttöä ryhmäkertojen sisällä.

Ryhmän rakenteiden lisäksi koulutus sisältää ryhmän ohjaamiseen liittyvien valmiuksien opettelemista. Mitä eri rooleja ryhmänohjaaja hyödyntää työskennellessään ryhmän kanssa ja mitkä ovat keskeiset terapiatekniikat, jotka ryhmänohjaajan on hyvä hallita. Koulutuksessa painottuu ryhmähoidoissa ryhmäläisten aktivoiminen kokemukselliseen oppimiseen.

Aika ja paikka

12.-13.5.2022, klo 9-16
Voit osallistua koulutukseen etänä tai tulla Kuopioon lähiopetukseen. Ilmoitathan ”Lisätietoa”-kentässä halutessasi, millä tavalla aiot/haluat koulutukseen osallistua.

Kohderyhmä

Koulutus antaa valmiudet ryhmämuotoisen hoidon toteuttamiselle. Koulutus on suunnattu mielenterveys- ja päihdetyötä tekeville työntekijöille, jotka työssään voivat hyödyntää ryhmämuotoisia hoitoja.
Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa suunnitella, perustaa ja ohjata hoidollisia ryhmiä. Ryhmänohjaajana jo toimiville työntekijöille koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittyä ryhmäohjaajana ja pysähtyä tarkastelemaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita ryhmänohjaajana.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja:
-tietää, millaisia erilaisia ryhmähoitoja on olemassa
-tietää, mitä ottaa huomioon ryhmää perustettaessa
-ymmärtää, millaiset säännöt ja toimintaperiaatteet ryhmille kannattaa määrittää
-ymmärtää ryhmämuotoisen työskentelyn edut
-osaa perustaa tarkoituksenmukaisen hoidollisen ryhmän oma asiakasryhmä ja ryhmähoidon tavoitteet huomioon ottaen
-osaa toimia erilaisissa rooleissa ryhmää ohjatessaan
-osaa hyödyntää ryhmän ohjaamisessa koulutuksessa opeteltuja tekniikoita ja taitoja
-osaa ottaa ryhmänohjaajana kaikki ryhmäläiset huomioon

Kouluttajat

instructor_img

Sinikka Riskilä on ryhmämuotoisiin hoitoihin erikoistunut psykologi ja kouluttaja. Hänellä on kokemusta mielenterveyspalvelujen kehittämistyöstä sekä uusien palvelukokonaisuuksien muodostamisesta. Hän on ollut mukana perustamassa eritasoisia ryhmähoitoja toteuttavia yksiköitä mielialahäiriö potilaille psykiatrialla ja toiminut viisi vuotta tämän yksikön vetäjänä.
Sinikka on kouluttautunut eri terapiamuotoihin (HOT, DKT, Skeema, Traumatisoituneiden vakauttaminen) ja hänellä on laajasti kokemusta erilaisten ryhmien ohjaamisesta. Hän kouluttanut eri terveydenhuollon yksiköitä mm. perustamaan vastaavanlaisia toimintayksiköitä sekä erilaisia ryhmätoimintoja.
Kliinisessä työssään Sinikka on erikoistunut tunne-elämän epävakauden arvioimiseen sekä hoitamiseen. Lisäksi hän on toiminut ryhmiä ohjaavien työntekijöiden työnohjaajana. Omassa terapiatyössään Sinikka painottaa tunnekeskeisyyttä, kokemuksellista työskentelyä ja asiakkaalle merkityksellisen, hänen omien arvojen mukaisen elämän rakentamista.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus
  Joustava etä- tai lähiosallistumismahdollisuus.

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 7462840

 • Hinta: 

  380 €
  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset