Matematiikan ja ympäristökasvatuksen pedagogiikka 5 op (EDUEA004)

Ajankohta
23.04.2024 - 29.05.2024
Paikka
Etäopetus
Opintopisteet
5 op
Hinta
120,00
Ilmoittaudu viimeistään
23.04.2024
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Opintojaksossa käsitellään
• Matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun ja tiedon rakennetta sekä merkitystä osana matemaattis-luonnontieteellistä oppimista ja opetuksen integrointia.
• Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien keskeisiä matematiikan, ympäristökasvatuksen ja ympäristöopin sisältöjä ja opetusmenetelmiä.
• Leikin ja leikillisten lähestymistapojen merkitystä matematiikan ja ympäristö- ja luonnontiedon opetuksen sekä tiedekasvatuksen pedagogiikassa.
• Esi- ja alkuopetusikäisen matemaattisen ajattelun kehitystä.
• Matematiikan opetuksen suunnittelua ja integrointia.
• Matematiikan osaamisen arviointia, oppimisvaikeuksien tunnistamista, opetuksen eriyttämisen ulottuvuuksia ja varhaisen tuen muotoja.
• Esi- ja alkuopetusikäisen luonnontieteisiin liittyvän ajattelun ominaispiirteitä.
• Ympäristö- ja luonnontiedon opetukselle sekä tiedekasvatukselle ominaista tutkimuksellisuutta ja kokemuksellisuutta sekä havainnointi-, ajattelu- ja menetelmätaitoja kehittävien työtapojen käyttöä sekä oppimisympäristöjä.

Kurssi on osa esi- ja alkuopetuksen perusopintoja (25 op). Tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä tukevat muut Esi- ja alkuopetuksen (25 op) opintokokonaisuuden opintojaksot:

Suomen kielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka 5 op, syksy 2023 >>
Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op, kevät 2024 >>
Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka 5 op, kevät 2024 >>

Luentoja ei tallenneta. Opinnoissa on 90 % läsnäolovelvollisuus.

Kuvaus

Opintojaksossa käsitellään
• Matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun ja tiedon rakennetta sekä merkitystä osana matemaattis-luonnontieteellistä oppimista ja opetuksen integrointia.
• Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien keskeisiä matematiikan, ympäristökasvatuksen ja ympäristöopin sisältöjä ja opetusmenetelmiä.
• Leikin ja leikillisten lähestymistapojen merkitystä matematiikan ja ympäristö- ja luonnontiedon opetuksen sekä tiedekasvatuksen pedagogiikassa.
• Esi- ja alkuopetusikäisen matemaattisen ajattelun kehitystä.
• Matematiikan opetuksen suunnittelua ja integrointia.
• Matematiikan osaamisen arviointia, oppimisvaikeuksien tunnistamista, opetuksen eriyttämisen ulottuvuuksia ja varhaisen tuen muotoja.
• Esi- ja alkuopetusikäisen luonnontieteisiin liittyvän ajattelun ominaispiirteitä.
• Ympäristö- ja luonnontiedon opetukselle sekä tiedekasvatukselle ominaista tutkimuksellisuutta ja kokemuksellisuutta sekä havainnointi-, ajattelu- ja menetelmätaitoja kehittävien työtapojen käyttöä sekä oppimisympäristöjä.

Kurssi on osa esi- ja alkuopetuksen perusopintoja (25 op). Tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä tukevat muut Esi- ja alkuopetuksen (25 op) opintokokonaisuuden opintojaksot.

Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op, kevät 2024
Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka 5 op, kevät 2024
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikka 5 op, kevät 2024

Verkkoluennot ja ryhmäopetus verkossa reaaliaikaisesti Zoomissa. Luentojen osoitteet ilmoitetaan kurssin verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Luentoja ei tallenneta. Opinnoissa on 90 % läsnäolovelvollisuus.

Sisältö

Kaikille yhteinen aloitusluento (matematiikan ja ympäristökasvatuksen osioiden yhteinen luento):
ti 23.4.2024 klo 17-19

Ympäristökasvatuksen -osio, opettaja KT Arja Kaasinen

Kaikille yhteinen luento:
ma 6.5.2024 klo 17-19

Matematiikka -osio, opettaja KT Jenni Vartiainen

Kaikille yhteinen luento:
ke 29.5.2024 klo 17-19

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Hallitsee esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien perusteet matematiikan, ympäristökasvatuksen ja ympäristöopin osalta
• Ymmärtää ja osaa suunnitella sekä soveltaa integrointia eri oppiaineiden välillä.
• Tietää esi- ja alkuopetusikäisen matemaattisen ajattelun kehityksen.
• Kykenee innostamaan ja motivoimaan matematiikan oppimiseen erilaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä hyödyntäen
• Tunnistaa matematiikan oppimisvaikeuksien tunnusmerkkejä ja osaa eriyttää opetusta lasten erilaiset tarpeet huomioiden
• Ymmärtää ympäristöopin tiedonalojen ominaispiirteitä ja luonnontieteellisen ajattelutavan merkitystä maailmankuvan muodostumisessa.
• Opiskelijalla on valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida ympäristökasvatuksen ja ympäristöopin opetusta ja oppimista opetussuunnitelmien perusteiden suuntaisesti.
• Osaa hyödyntää leikkiä ja leikillisiä lähestymistapoja matematiikan sekä ympäristökasvatuksen ja ympäristöopin opetuksessa
• Osaa huomioida ja edistää kestävän kehityksen ekologista, taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista ulottuvuutta toiminnassaan.

Aika ja paikka

23.4.- 29.5.2024, etäopetus

Kouluttajat

KT Arja Kaasinen ja KT Jenni Vartiainen

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopisto toteuttaa opintojakson avoimena yliopisto-opetuksena Helsingin yliopiston vaatimusten mukaisesti. Opintojakso on osa Esi- ja alkuopetuksen perusopintoja 25 op.

  Koulutus toteutetaan yhteistyössä kolmen muun kesäyliopiston kanssa.

 • Lisätietoja: 

  Riikka Asikainen, suunnittelija
  riikka.asikainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2845

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  Opintokokonaisuuden kokonaishinta on 170 euroa.

  Hinta koostuu kesäyliopiston opintomaksusta 120 euroa ja Helsingin avoimen yliopiston opintomaksusta 50 euroa.

  Helsingin avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä (saat ohjeistuksen kesäyliopistosta ennen opintojen alkua).

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset