Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus, 20 op

Ajankohta
15.09.2022 - 19.04.2023
Paikka
Etäopetus
Opintopisteet
20 op
Hinta
445,00
Ilmoittaudu viimeistään
01.09.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Luovan alan ammattilainen, -opiskelija tai -opintoihin hakeva! Haluatko kehittää työelämävalmiuksiasi ja saada työkaluja oman osaamisprofiilin muodostamiseen? Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus antaa perustiedot luovan alan liiketoiminnasta ja sen keskeisistä osa-alueista, kuten sponsoroinnista, markkinoinnista, yritysyhteistyöstä ja tekijänoikeuslainsäädännöstä.

Tavoitteena on tukea luovalla alalla toimivien ja sitä opiskelevien työelämävalmiuksia sekä antaa työkaluja oman osaamisprofiilin muodostamiseen liiketoiminnan ja yrittäjyyden näkökulmasta. Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus sisältää luovan alan osaajien luentoja, työpajatyöskentelyä sekä kirjallisia tehtäviä ja kaikki opetus pidetään etäyhteyksin. Opinnot järjestetään Taideyliopiston opintovaatimusten mukaan.

Kokonaisuus toimii väyläopintoina Arts Management -maisteriohjelmaan. Lisätietoja: www.uniarts.fi

Sisältö

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 20 op ja siihen sisältyy viisi opintojaksoa. 


Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys, 5 op

 • Aika: to 15.9., 22.9. ja 29.9., 6.10., ja 20.10.2022 klo 16.30-19.40 sekä la 1.10. klo 10.15-15.15, etäopetus
 • Sisältö: Kurssilla lähestytään luovaa liiketoimintaa ja yrittäjämäistä toimintatapaa käytännönläheisesti, esimerkiksi pienten työpajojen avulla. Pyritään kirkastamaan opiskelijan omaan ammatti-identiteettiin liittyviä arvoja ja työhön liittyvien käsityksiä ja tavoitteita sekä tunnistamaan oma osaaminen ja sen hyödyntäminen työelämässä. Pohditaan myös mitä haasteita ja mahdollisuuksia luovan alan yrittäminen tarjoaa sekä tarkastellaan omia työelämämahdollisuuksia tuotteistamisen ja uramuotoilun avulla.
 • Suoritustapa: Osallistuminen luennoille (24 oppituntia), kirjalliset tehtävät
 • Kouluttaja: Sirpa Lahti

Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi, 5 op

 • Aika: torstaisin 27.10., 3.11., 10.11., 7.11., 24.11. ja 1.12.2022, klo 17:00-20:15, etäopetus
 • Sisältö: Kurssilla käsitellään keskeisiä liiketoiminnan suunnittelun ja markkinoinnin perustason käsitteitä erityisesti luovan liiketoiminnan näkökulmasta. Tutustutaan liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja markkinoinnin keskeisiin keinoihin. Opintojaksolla luennoi opintojakson opettaja sekä muita asiantuntijoita.
 • Suoritustapa: Osallistuminen luennoille (24 oppituntia), kirjalliset tehtävät
 • Kouluttaja: Tanja Sipilä + vierailijoita

Sponsorointi ja yritysyhteistyö, 5 op

 • Aika: to 19.1., to 26.1., ti 31.1., to 2.2., to 9.2. ja to 16.2.2023 klo 17.00–20.15, etäopetus
 • Sisältö: Kurssilla tutustutaan yritysyhteistyön ja sponsoritoiminnan malleihin ja tapoihin esimerkkien avulla. Käsitellään taiteellisen työn hinnoittelua ja budjetointia yritysyhteistyö-projekteissa sekä yhteistyön merkitystä molempien osapuolten näkökulmasta. Opintojaksolla luennoi opintojakson opettaja sekä muita asiantuntijoita.
 • Suoritustapa: Osallistuminen luennoille (24 oppituntia), kirjalliset tehtävät
 • Kouluttaja: Outi Raatikainen

Tekijänoikeudet ja sopimukset luovilla aloilla, 2 op

 • Aika: Aikataulu tarkentuu (alustavasti maaliskuu 2023), etäopetus
 • Sisältö: Opintojaksolla käsitellään luovalle alalle keskeisiä tekijänoikeuksiin ja sopimuksiin liittyviä aiheita. Kurssilla tutustutaan immateriaalioikeuksia valvovien tahojen toimintakenttään. Käsitellään tekijänoikeutta koskevien sopimusten keskeisiä osa-alueita erityisesti taidealoilla työskentelevien näkökulmasta.
 • Suoritustapa: Osallistuminen luennoille, kirjalliset tehtävät
 • Kouluttajat: Kati Repo ja Lottaliina Pokkinen

International creative business basics, 3 op

 • Aika: ke 19.4., 26.4., 3.5. ja 10.5.2023 klo 17-20.15, etäopetus
 • Sisältö: Kurssilla tutustutaan yritysyhteistyön ja sponsoritoiminnan malleihin ja tapoihin esimerkkien avulla. Käsitellään taiteellisen työn hinnoittelua ja budjetointia yritysyhteistyö-projekteissa sekä yhteistyön merkitystä molempien osapuolten näkökulmasta. Opintojaksolla luennoi opintojakson opettaja sekä muita asiantuntijoita.
 • Suoritustapa: Osallistuminen luennoille ja caset (16 oppituntia), kirjalliset tehtävät
 • Kouluttaja: Kati Uusi-Rauva

Opintojaksoille voi mahdollisesti ilmoittautua myös yksittäin, mikäli opintoihin jää paikkoja vapaaksi.

Aika ja paikka

15.9.2022-19.4.2023, etäopetus

*Muutokset päivämäärässä mahdollisia ja päivämäärät tarkentuvat lähempänä.

Kohderyhmä

Opintokokonaisuus soveltuu kaikille kiinnostuneille ja esimerkiksi kulttuurituotanto AMK ja YAMK -alumneille, kuntien, kirjastojen, teattereiden ja seurakuntien kulttuuri- ja tapahtumatyöntekijöille, freelancereille, yrittäjille, artisteille ja taiteilijoille.

 • Toteutus: 

  Opintokokonaisuus on Snellman-kesäyliopiston avointa yliopisto-opetusta, jonka vastaava yliopisto on Taideyliopisto.

  Koulutus toteutetaan yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan, Helsingin, Jyväskylän, Keski-Pohjanmaan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen Tampereen ja Vaasan kesäyliopistojen kanssa. 

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  Opintokokonaisuuden kokonaishinta on 445 €. SnellmanEDU:n osuus 395 € + 50 € Taideyliopiston rekisteröitymismaksu.


Ryhmäilmoittautumiset