Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus (40 op)

3.530,00

Paikkoja jäljellä: 3

Ryhmäilmoittautumiset
 • Missä: Verkossa
 • Opintopisteet: 40 op
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 01.03.2021
 • Alkaa - Loppuu: 15.03.2021 - 16.03.2022

Kuvaus

Snellman-kesäyliopiston koulutus

Vuoden täydennyskoulutus antaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille valmiudet ohjata tunnetaitoja omaan ammattitaitoon ja työnkuvaan integroituna joko ryhmämuotoisesti tai yksilötyössä. Koulutuksen laajuus on 40 op, ja se voidaan suorittaa työn ohessa.

Koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa työskentelevälle kuntoutusterapian, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen, terveydenhuollon, lastensuojelun ja sosiaali- tai hoitotyön ammattilaiselle tai ohjaustyön yrittäjälle.

Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata tunnetaitohetkiä monimenetelmällisesti, auttaa lapsia ja nuoria tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan.

Koulutuksessa on mukana myös Satuhieronta, Draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus NVC-prosessiin pohjautuen.

Koulutuksessa on kaksi rinnakkain etenevää oppimispolkua. Toinen on henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle sekä omien tunnetaitojen kehittäminen ja toinen on ammatillinen polku lapsen tunne-elämän kehittymisen ymmärtämiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen.

Lopputyönään osallistuja suunnittelee ja toteuttaa omaa työnkuvaa tukevan, ohjatun lasten tai nuorten tunnetaitoryhmän omassa lähipiirissään tai työyhteisössään. Lopputyön kautta opiskelijan työyhteisö hyötyy koulutuksesta jo koulutuksen aikana.
Koulutuksessa on lähiosioiden lisäksi itsenäisenä työskentelynä kirjallisuuteen tutustumista, kirjallisia sekä toiminnallisia etätehtäviä ja pienryhmätyöskentelyä kunkin lähiosion välissä syventämässä oppimista.

Sisältö

Lähiopetus

1. osio: ma-ke 15.-17.3.2021
Perustietoa tunteista ja tunnetaidoista Tunnetilanteissa toimiminen, tunnekehoyhteys ja turva Tunteen takana olevat tarpeet Lapsen henkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat

2. osio: ti-ke 1.-2.6.2021
Lapsen tunne-elämän kehitys Kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät Selviytymisstrategiat ja roolit Oma sisäinen lapseni (tunnetason avaaminen)

3. osio: ti-ke 24.-25.8.2021
Lapsuuteni tarina Lapsuuskollaasit EFT eli Emotional Freedom Technique (Karita Palomäki verkkomateriaalin kautta)

4. osio: ma-ti 27.-28.9.2021
Tunne- ja tarvelähtöiset vuorovaikutustaidot Havainto, tunne, tarve ja pyyntö Kuunteleminen ja selkeä itseilmaisu (Sara Hellsten)

5. osio: ma-ke 15.-17.11.2021 Tunnetaito-opetusmenetelmiä – miten tunteista voi kertoa lapsille? Ohjaajana toimiminen Ryhmien rakentaminen, harjoitteet ja periaatteet Nuorten ryhmät Lopputyöhön orientoituminen Draaman menetelmät (Leena Ylimäki), 0,5pv

6. osio: ti-ke 11.-12.1.2022 Tunnetaito-opetusmenetelmiä Harjoitusohjaukset Satuhieronta, 1pv

7. osio: ti-ke 15.-16.3.2022 Lopputyöraporttien esitykset ja harjoitteet Koulutuksen päätös

Itsenäinen työskentely Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:
• Kirjallisuuteen tutustumista
• Opitun soveltamista arkeen ja työhön sekä sen kirjallista pohdintaa
• Vertaisryhmätyöskentelyä itsenäisesti toimivissa pienryhmissä etäjaksoilla
• Kaksi lyhyttä vertaispalautetta erikseen ohjeistetuista töistä
• Lopputyönä oman tunnetaitoryhmän suunnittelu, toteutus ja raportointi (lopputyön käynnistäminen osion 4. jälkeen)

Koulutukseen sisältyy henkilökohtainen puhelinkonsultaatioaika kouluttajan kanssa sekä verkkotapaaminen ryhmän kesken. Tekniikka ei edellytä aiempaa osaamista, pelkkä tietokone, kuulokkeet ja nettiyhteys riittävät. Lisäksi koulutukseen liittyvää lisämateriaalia löytyy koko koulutuksen ajan Moodle-verkko-oppimisympäristössä.

Läsnäolovaatimus ja koulutukseen sitoutuminen
Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista koulutukseen koko koulutuksen ja sen lähijaksojen ajan. Erityisen tärkeää läsnäolo on 1. ja 2. osioilla. Mikäli tiedät olevasi estynyt pääsemästä jollekin lähiosioille, haethan seuraavaan koulutusryhmään.
Koulutus on intensiivinen matka tunteiden maailmaan eikä lähiosioiden kokemuksellisuutta voida korvata etätehtävillä. Huomioithan myös koulutuksen järjestäjän keskeyttämisehdot. Koulutuspäivät ovat intensiivisiä ja täyttä läsnäoloa vaativia – jätäthän ne muilta velvollisuuksilta vapaiksi. Varmistathan osallistumisesi lähiosioihin koko koulutuspäivän ja sen kellonaikojen ajan.

Aika ja paikka

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena. Osallistuminen online-opetukseen on helppoa. Tarvitset vain tietokoneen, jossa on internet-yhteys, kuulokkeet ja mikrofoni. Mitään erillisä ohjelma-asetuksia ei tarvitse tehdä.
1. osio: ma-ke 15.-17.3.2021
2. osio: ti-ke 1.-2.6.2021
3. osio: ti-ke 24.-25.8.2021
4. osio: ma-ti 27.-28.9.2021
5. osio: ma-ke 15.-17.11.2021
6. osio: ti-ke 11.-12.1.2022
7. osio: ti-ke 15.-16.3.2022

kel­lo­ajat: 1. ja 5. osio: 1.-2. päivä klo 9-17 ja  3. päivä klo 8-16
2.-4. ja 6.-7. osio: 1. päi­vä klo 10-17, 2. päi­vä klo 8-16, verkko

Kohderyhmä

Koulutus sopii erityisesti Sinulle,  kuntoutustyön, varhaiskasvatuksen, opetuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen, jos kohtaat työssäsi mm.

 • Lasten ja nuorten itsesäätelyn haasteita
 • Itsetunnon ja ryhmässä toimimisen haasteita
 • Jumittamista, ylivireyttä
 • Voimakkaita tunnekuohuja
 • Vetäytymistä, syrjäytymistä, ilmaisun vaikeutta
 • Vaikeutta saada lapseen yhteyttä tai ymmärtää lasta
 • Opetus-, ohjaus- tai hoitotyön vaikeutumista säätelypulmien takia
 • Omien voimavarojen hupenemista

Osaamistavoitteet

Koulutus antaa konkreettisia työkaluja tukea lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä tavoitteellisesti erilaisia toiminnallisia, luovia ja kehollisia menetelmiä hyödyntäen. Omiin tunteisiin tutustumisen myötä kasvattaja pystyy vahvemmin ja läsnäolevammin tukemaan lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä sekä vuorovaikutustilanteissa, että tavoitteellisissa ohjaushetkissä. Koulutus toimii myös voimaannuttavana kokemuksena ja henkilökohtaisena kasvuprosessina

Saat
• tutkittua tietoa tunteista ja tunnetaitojen oppimisesta
• taitoja avoimempaan vuorovaikutukseen
• varmuutta tunnetilanteisiin
• selkeän rungon tunnetaitohetkiin
• Lasten tunnetaito-ohjaajille kehitetyn 300-sivuisen ohjaajan käsikirjan, jossa on paljon tietoa tunnetaitojen tukemisesta, ryhmän ohjaamisesta, toiminnasta ja muodostamisesta
• monipuolisia menetelmiä tunnetaitojen tukemiseen
• moniammatillisen ryhmän vertaistuen
• verkko-oppimisympäristö Moodlen ja runsaasti oppimista ja tunnetaitojen opettamista tukevaa lisämateriaalia, jota voit hyödyntää heti töissäsi
• oman pääkouluttajan sekä vierailevien asiantuntijakouluttajien ammattitaidon käytettäväksesi
• arvostetun, rekisteröidyn Lasten tunnetaito-ohjaaja MM®-nimikkeen

Opit, miten voit työssä ja arjessasi
• tunnistaa tunteita ja tarpeita lapsen käyttäytymisen takaa
• rakentaa emotionaalista turvaa ja yhteyttä kohtaamishetkissä
• syventää tunnetaitojen ohjaamista monimenetelmällisesti
• vahvistaa lapsen tunnesäätelyä ja minäkuvaa
• auttaa lasta ymmärtämään ja tunnistamaan tunteitaan sekä toimimaan niiden kanssa rakentavasti
• muokata saatavilla olevia harjoitteita paremmin tunnetaitoja tukeviksi Koulutuksessa opittavia taitoja ja menetelmiä voit hyödyntää monenlaisessa työtehtävässä lasten ja nuorten kanssa juuri sinun työnkuvaasi soveltaen.

Palautteiden mukaan koulutus on antanut ohjaajille lisäksi
• merkityksellisyyden kokemusta omaan työhön
• tukea työssä jaksamiseen
• selkeyttä omien tarpeiden ja rajojen tunnistamiseen ja niistä huolehtimiseen
• uusia työmahdollisuuksia omassa työkentässä tai sen lisänä
• avoimempaa kanssakäymistä ja syvempää yhteyttä läheisten kanssa
• rohkeutta elää omien arvojen mukaisesti

Kouluttajat

Titta Karanta  Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® sekä NLP-kouluttaja

Titta on empaattinen ja rauhallinen persoona ja kokenut kouluttaja ja luennoija, joka haluaa herättää tunteita ja löytää sen kautta väylän ihmisen kokemusmaailmaan, siten tieto ja asiat jäävät mieleen. Titan sydämen asia on lapsen hyväksyvä ja arvostava kohtaaminen.

Sara Hellsten Sara on koulutukseltaan kehityspsykologian maisteri, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja sekä perhe- ja vanhemmuusvalmentaja.

Leena Ylimäki KM, draamakouluttaja

Karita Palomäki psykofyysinen fysioterapeutti, EFT-terapeutti ja -kouluttaja, kirjailija sekä NLP työnohjaaja

 • Lisätietoja: 

  suunnittelija Anita Kaihoranta-Venäläinen: anita.kaihoranta@snellmanedu.fi puh. 044 746 2844
  kouluttaja Titta Karanta: titta@tunnejataida.fi ja puh. 044 563 6256

 • Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

  Koulutukseen hakeutuminen on kaksiosainen. Jotta saamme yhteystietosi, täytä ensin ilmoittautumislomake. Valitse maksutavaksi laskutus. Kirjoita sitten itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5 sivua) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:
  1. Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät). 2. Miksi hakeudut koulutukseen?
  3. Miksi haluat oppia tunnetaitojen ohjaamista lapsille ja/tai nuorille?
  4. Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?
  5. Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi.
  6. Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä lähiosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)?
  7. Tuo halutessasi esille myös muita asioita itsestäsi, kuten vahvuutesi ja haasteesi.
  8. Muista yhteystietosi.

  Lähetä hakemus SnellmanEDUun 1.3.2021 mennessä osoitteeseen asiakaspalvelu@snellmanedu.fi tai kirjeitse osoitteeseen SnellmanEDU, Haapanimenkatu 40 C, 70110 Kuopio. Viestiin otsikoksi tai kirjeen viitteeksi: Hakemus lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutukseen. Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.
  Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla ja mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn lähiosioiden yhteydessä. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

 • Hinta: 

  3.530 e Hinta ei sisällä, eikä siihen listätä arvonlisäveroa. Valitse ilmoittautuessasi maksutavaksi laskutus. Koulutus laskutetaan neljässä erässä, 882,50 e/erä; kolme erää vuonna 2021 ja yksi erä v 2022. Tarvittaessa laskutus voidaan tehdä useammassakin erässä.

  Hinta sisältää koulutuksen, Tunnetaito-ohjaajan 300-sivuisen käsikirjan, tulostettavaa materiaalia tunnetaitohetkiin, erillisen koulutuskansion luentomateriaaleineen, verkko-oppimisympäristön käyttöoikeuden koko koulutuksen ajan ja 6 kuukauden sen jälkeen, luovan tunnetyöskentelyn käyttömateriaalit lähiosioilla sekä tehtävien arvioinnin.