Lasten ja nuorten terapeuttinen tukeminen – voimavarakeskeinen työote (3 op)

760,00

Paikkoja jäljellä: 100

Ryhmäilmoittautumiset
 • Missä: Verkossa
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 18.02.2021
 • Alkaa - Loppuu: 05.03.2021 - 07.06.2021

Kuvaus

Snellman-kesäyliopiston koulutus Lasten ja nuorten psyykkisen tuen tarve on tiedostettu ja varhaisen tuen malleja tarvitaan eri ammattiryhmissä. Voimavarakeskeisellä työotteella on mahdollista auttaa ja kohdata lapsi ja nuori sekä heidän vanhempansa haastavissakin tilanteissa terapeuttisesti ja arvostavasti ja siten mahdollistaa psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä kokonaisvaltaisesti tukevia toimintamalleja. Koulutus antaa konkreettisia voimavara- ja ratkaisukeskeisiä terapeuttisia työvälineitä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempien kanssa työskenteleville vuorovaikutustyön ammattilaisille.

Sisältö

 • Miksi ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työote on toimiva?
 • Ratkaisukeskeisen ja voimavarakeskeisen työotteen perusta
 • Lasten ja nuorten mielenterveyden erityiskysymyksiä ja niihin soveltuvia ratkaisukeskeisiä terapeuttisia toimintamalleja:

  – Syömishäiriöt Itsetuhoisuus
  – Viiltely
  – Ahdistuneisuus
  – Some ja seksuaalisuus
  – Pakko-oireet ja pelot
  – Koulustressi- ja uupumus

 • Ratkaisukeskeisiä sovelluksia lasten ja nuorten ongelmien avuksi:
  – Muksuoppi
  – Vastuunportaat
  – Vaikean elämänkokemuksen (traumaattisen kokemuksen)   voimavarakeskeinen työstäminen
 • Verkostojen kanssa työskenteleminen
 • Kehityspsykoterapeuttisen työskentelyotteen (DDP) soveltaminen

Aika ja paikka

pe 5.3.2021
ti 6.4.2021
ti 27.4. 2021
ma 7.6.2021
päivittäin klo 9-16, verkko

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten ja/tai heidän vanhempien kanssa työskentelevien tahojen henkilöstölle esim. sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla toimivat ammattilaiset kuten opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, varhaiskasvattajat, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, perhetyöntekijät, lähihoitajat, toimintaterapeutit, nuorisotyöntekijät, perhekotien työntekijät.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että osallistuja osaa hyödyntää ja soveltaa voimavarakeskeistä ja ratkaisukeskeistä terapeuttista työotetta lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa vuorovaikutustyössä.

Kouluttajat

Annukka Jäske (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET; Kela, Valvira)

Anita Hedman (FM), kouluttajapsykoterapeutti (VET, Kela, Valvira), työnohjaaja (STOry), Coach (ICF) ja mindfulness-ohjaaja (MBSR)

Muu informaatio

Koulutukseen hakeminen

Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5 sivua) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:
1. Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät).
2. Miksi hakeudut koulutukseen?
3. Miksi haluat oppia tunnetaitojen ohjaamista lapsille ja/tai nuorille?
4. Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?
5. Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi.
6. Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä lähiosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)?
7. Tuo halutessasi esille myös muita asioita itsestäsi, kuten vahvuutesi ja haasteesi.
8. Muista yhteystietosi.

Lähetä hakemus SnellmanEDUlle 22.2.2021 mennessä osoitteeseen asiakaspalvelu@snellmanedu.fi tai kirjeitse osoitteeseen SnellmanEDU, Haapanimenkatu 40 C, 70110 Kuopio. Viestiin otsikoksi tai kirjeen viitteeksi: Hakemus Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutukseen.

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä. Hakemuksesi hyväksyttyä pääset koulutuksen Odotushuone-verkkoympäristöön tutustumaan jo koulutuksen teemoihin ja lyhytvideoihin.

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla ja mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn lähiosioiden yhteydessä. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

 • Toteutus: 

  Koulutus sisältää neljä etäpäivää, joiden välillä osallistujat toteuttavat omaan työhön liittyen koulutuksessa opittuja menetelmiä. Teoreettisen osion lisäksi lähipäivissä harjoitellaan ja kokeillaan omakohtaisesti kokemuksellisen oppimismetodin avulla erilaisia terapeuttisia harjoitteita. Koulutuksessa on käytössä SnellmanEDU digitaalinen oppimisympäristö.

 • Lisätietoja: 

  suunnittelija Anita Kaihoranta-Venäläinen
  anita.kaihoranta@snellmanedu.fi
  044 7462844

  asiakaspalvelu@snellmanedu.fi
  044 7462840

 • Hinta: 

  760 e Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Ilmoittautuessasi voit maksaa koulutuksen heti tai valita makustavaksi laskun, jolloin koulutus laskutetaan kahdessa erässä 380 e/erä.