Lasten aistiyliherkkyys

Ajankohta
30.09.2022 - 14.10.2022
Paikka
Etäopetus
Hinta
139,00
Ilmoittaudu viimeistään
21.09.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Meillä jokaisella on oma, ainutlaatuinen aistijärjestelmä, joka perustuu neurofysiologiaan, neuroanatomiaan sekä aivokemiaan. Se miten kehitymme, kasvamme, opimme, otamme vastaan tietoa, koemme ja tunnemme asioita sekä toimimme maailmassa, on paljolti riippuvaista siitä, miten käsittelemme eri aistikanavien kautta tulevaa tietoa.

Lasten aistiyliherkkyys -koulutuksesta saat teoriatietoa viiden eri aistin toiminnasta sensorisen integraation viitekehykseen perustuen. Teoriatiedon lomassa saat myös paljon esimerkkejä siitä, miten erilaiset aistipulmat saattavat näkyä arjessa. Käytännön osuudessa mietimme yhdessä ja tehtävien kautta ratkaisuja erilaisiin arjen pulmiin, joita aistiongelmista kärsivät lapset ja heidän lähellään olevat aikuiset kohtaavat eri ympäristöissä.

Pitääkö lapsi voimakkaista aistikokemuksista kuten vauhdikkaasta keinumisesta, törmäilystä, kamppailuleikeistä ja kontaktilajeista vai vetäytyykö hän mieluummin pelaamaan, lukemaan tai tekemään rauhallisia asioita? Pitääkö lapsi voimakkaasta vai kevyestä kosketuksesta ja pystyykö hän keskittymään melussa? Häiritsevätkö vaatteiden saumat ja laput häntä ja pukisiko hän mieluiten talvellakin vain pelkät shortsit?

Monilla neuropsykiatrian ja neurologian lapsiasiakkailla on aistien toimintaan liittyviä pulmia, kuten aliherkkyyttä, yliherkkyyttä tai hankaluutta hahmottaa ja säädellä sisään tulevaa aisti-informaatiota. Aistipulmat vaikuttavat usein kaikkeen mitä koemme ja teemme; keskittymiseen, tarkkaavuuteen, oman toiminnan ohjaukseen, kehonhahmotukseen, sensomotorisiin taitoihin, aistisäätelyyn, tunnesäätelyyn sekä sosiaalisiin taitoihin.

Kun ymmärrämme, että esim. Adhd-diagnoosin saanut lapsi hakee jatkuvasti rajuja aistikokemuksia, koska hänen sisäkorvansa ei päästä riittävästi aisti-informaatiota sisään, osaamme tarjota hänelle oikeanlaista tukea päiväkodissa, koulussa ja kotona. Kun osaamme ennakoida aistiyliherkän lapsen toimintaa ja tarjota hänelle taukoja ärsyketulvasta sekä keinoja säädellä ylikierroksilla toimivaa aistijärjestelmää autamme lasta samalla säätelemään tunteita sekä toimintaa.

Sisältö

Pe 30.9.2022, klo 12–16, etäopetus

Ensimmäisen päivän aikana käsitellään vestibulaariaisti, proprioseptiivinen aisti ja tuntoaisti. Saat etukäteen sähköisen materiaalin, johon pääset tutustumaan ennen koulutusta. Koulutuksen aikana runsas keskustelu ja kysymysten tekeminen on toivottavaa, jotta teoria saadaan linkitettyä heti käytäntöön.
Kaikilla osallistujilla on jonkin verran käytännön kokemusta työstä lasten kanssa. Tämä kokemus kannattaa hyödyntää, ettei uusi teoriatieto jää liian abstraktiksi.
Ensimmäisen päivän jälkeen osallistujille annetaan tehtäviä, jotka tehdään seuraavaksi kerraksi.

Pe 14.10.2022, klo 12–16, etäopetus

Toisen päivän aikana käymme läpi visuaalisen aistin, kuuloaistin sekä nivomme kaiken teoriatiedon käytäntöön tehtävien, keskustelun sekä esimerkkien kautta. Koulutuksessa näytetään videomateriaalia asioiden havainnollistamiseksi.

Aika ja paikka

pe 30.9. ja 14.10.2022 klo 12–16, etäopetus

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Aiemmissa koulutuksissa on ollut eri alojen terapeutteja, opettajia, varhaiskasvattajia, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, sairaanhoitajia ja kouluavustajia.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija ymmärtää vestibulaariaistin, proprioseptiivisen aistin, tuntoaistin, näköaistin sekä kuuloaistin toiminnan sekä niiden vaikutuksen lapsen kehitykseen, oppimiseen, toimintaan sekä hänen hyvinvointiinsa. Hän ymmärtää yhteyden aistitoiminnan sekä lapsen käytöksen välillä, ja osaa tarjota ratkaisuja helpottamaan erilaisia aistipulmista syntyviä haasteita koulussa, kotona sekä päiväkodissa.

Kouluttajat

instructor_img

Katja Nikkanen on lasten neurologiaan erikoistunut toimintaterapeutti, jolla on 30-vuoden kokemus terapiatyöstä. Hänellä on sensorisen integraation erikoistumiskoulutus sekä tanssi- ja liiketerapeutin koulutus Teatterikorkeakoulusta. Hän on myös mindfulness-ohjaaja sekä joogaopettaja. Katja on pitänyt vastaavia koulutuksia eri puolilla Suomea vuodesta 2010 lähtien.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Maksimiosallistujamäärä 50.

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

  Voit tilata tämän koulutuksen räätälöitynä työyhteisöösi.

 • Hinta: 

  139 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset