Kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä (3 op)

Ajankohta
10.12.2021 - 26.03.2022
Paikka
Etäopetus
Opintopisteet
3 op
Hinta
840,00
Ilmoittaudu viimeistään
11.11.2021
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Koulutus toteutuu ja ehdit ilmoittautua mukaan 10.12. asti!

Tule mukaan oppimaan uusia menetelmiä asiakastyöhön! Kuvataidemenetelmien avulla autat ilmaisemaan tunteita ja ajatuksia, silloin kun sanojen löytäminen on vaikeaa. Kuvallisen työskentelyn avulla voidaan kirkastaa tavoitteita, tarkentaa mielikuvia ja toiveita ja päästä käsiksi tunteisiin sekä vaikuttaa niihin. Kuvallisesti voidaan kommunikoida myös silloin kun asiakas on vaitonainen tai jopa puhumaton, asiakas voi tulla kuvan kautta nähdyksi.

Kuvataidemenetelmien käyttö voi tuntua monesta mystiseltä ja juuri siksi hyvin mielenkiintoiselta, mutta aloittaminen voi olla hankalaa, ellei ole aiempaa kokemusta tällaisten menetelmien käytöstä. Kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä -koulutus ei vaadi aiempaa kokemusta kuvallisesta työskentelystä, kouluttaja opastaa ja rohkaisee käytännönläheisesti menetelmien käyttöön.

Jokaisella meistä on mielikuvia, muistikuvia, sisäinen kuvakieli. Kuvien kautta saadaan enemmän näkyviin kuin vain sanoin. Koulutus Iisalmessa lähiopetuksena tai verkossa, voit valita osallistumistavan.

Sisältö

Koulutus tarjoaa teoreettisen tietopohjan kuva- ja kuvataidemenetelmien käytöstä asiakastyössä sekä käytännön valmiuksia soveltaa ko. menetelmiä omassa työssä yksittäisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa. Koulutus jakaantuu kolmeen teemakokonaisuuteen, joista soveltamisen osuus on laajin:

Teoriaa: Toiminnallisten ja luovien menetelmien käyttö asiakastyössä, kuvamenetelmien ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö asiakastyössä, teoriaa ja historiaa.

Taiteelliset tekniikat käytännössä: Piirustusta, maalausta, valokuvausta, muotoilua, käsitetaiteellista työskentelyä. Siten kuin omassa työssä on tarkoituksenmukaista.

Soveltaminen: Kehittämistehtävien avulla kuvamenetelmiä voi ottaa työssään käyttöön jo koulutuksen aikana. Lähiopetuspäivinä on mahdollisuus käsitellä asiakastyön tapauksia työnohjauksellisesti kuvamenetelmiä hyödyntäen. Itsereflektiotehtäviä myös lähiopetuksen ulkopuolella omaan työhön liittyen, soveltamisen opettelua ohjatusti.
Kuvallinen työskentely voi tuoda nopeasti esille syvällisiä, myös henkilökohtaisia, asioita. Tämän vuoksi herkkyys kuvan käytössä on kaikessa asiakastyössä erityisen tärkeää, suhteessa sekä asiakkaaseen että työskentelyraameihin. Kuvan käyttöä opetellaan koulutuksessa sekä oman työskentelyn että ammatillisten esimerkkien avulla.

Koulutus on työnohjauksellinen ja tukee osallistujien tekemää asiakastyötä.
Toteutustapa

Koulutuksen laajuus on 3 opintopistettä, sisältäen 6 lähiopetuspäivää sekä itsenäisesti tehtävät kehittämistehtävät. Yksittäiset poissaolot voi korvata kouluttajan antamilla sisältöön liittyvillä tehtävillä.

Aika ja paikka

Koulutuksen aloitusta on siirretty.
26.11., 10.12., 21.-22.1., 4.2. ja viimeinen osa pe-la 25.-26.3.2022 klo 8.30-15.30
Etäopetus 

Kohderyhmä

Neuvonta-, ohjaus-, hoito- ja muuta asiakastyötä tekevät henkilöt, jotka työskentelevät lasten, nuorten, aikuisten tai ikääntyvien kanssa. Koulutus soveltuu erilaisissa hoito- ja sosiaalialan ammateissa toimiville, erityisesti terapeuteille sekä vanhusten tai kehitysvammaisten kanssa työskenteleville, ja myös lastensuojelun, perhetyön, sosiaalityön sekä varhais- tai perusopetuksen parissa työtä tekeville.

Koulutus sopii myös soveltuvaa asiakastyötä esim. seurakunnissa tai järjestöissä tekeville, sekä myös valmentajille ja opinto-ohjaajille. Aiempi taiteellinen suuntautuminen ei ole välttämätöntä, motivaatio kuvalliseen ilmaisuun ja sen käyttöön riittää.

Maksimiosallistujamäärä 20.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on rohkaista viestimään asiakkaiden kanssa myös kuvien kautta, joko niin että asiakas tekee kuvia, tai yhdessä tehden. Kuvataidemenetelmiin liittyy usein suorituspaineita, ja tärkeää on kunnioittaa omaa ja asiakkaan tapaa tehdä, joka ei välttämättä ole sellainen tapa, mistä palkittiin koulussa.

Tämän koulutuksen päätavoitteena ei ole oppia kuvataiteellisia tekniikoita oikein, vaikka tekniikoitakin opetetaan ja tekemistä ohjataan tarpeen mukaan. Tavoitteena on oppia tekniikoita sen verran kuin menetelmien soveltamisen kannalta on tarkoituksenmukaista. Opit suorituskynnystä madaltavia menetelmiä, jonka jälkeen paperilla kommunikointi esim. mutistisen asiakkaan kanssa kuvataidemenetelmän avulla on ns. uusi normaali.

Kouluttajat

instructor_img

Kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry), taidefilosofi (FM),  taidekasvatuksen tohtorikoulutettava (Jyväskylän yliopisto) Johanna Wahlbeck. Kouluttajalla on monipuolinen kokemus taidekasvatustehtävistä,kouluttamisesta ja ohjaamisesta.

Tutustu Johannaan vaikkapa FB sivulla täällä>>

Kirjallisuus

Materiaalit

Osallistujat hankkivat itse osan käytettävistä materiaaleista, esim. vesivärit, liituja, siveltimiä. Tarkemmat ohjeet lähetetään kutsukirjeessä. Kustannusarvio n. 30-60 €, laadusta riippuen.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Voit osallistua koulutukseen etänä tai tulla Iisalmeen lähiopetukseen.

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  840 €, hin­taan si­säl­tyy ilta­päi­vä­kah­vit.
  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista 


Ryhmäilmoittautumiset