Kuva ja asiakastyö – Syventävä jatkokurssi 5 op

Ajankohta
28.09.2023 - 07.12.2023
Paikka
Etäopetus
Opintopisteet
5 op
Hinta
860,00
Ilmoittaudu viimeistään
14.09.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Kauan toivottu syventävä Kuva ja asiakastyö -jatkokurssi on nyt täällä! Koulutuksessa pääset syventämään osaamistasi kuvan ja kuvataiteen menetelmien käytössä asiakastyössä. Koulutus toteutetaan verkossa, eli voit osallistua mistä vain! Kokemuksellisen koulutuksen aikana pääset syventämään teoreettista tietopohjaasi kuva- ja kuvataidemenetelmien käytöstä asiakastyössä sekä lisäämään käytännön valmiuksiasi soveltaa kyseisiä menetelmiä omassa työssäsi yksittäisten asiakkaiden tai ryhmien kanssa.

Kuvallisen työskentelyn avulla voidaan kirkastaa tavoitteita, tarkentaa mielikuvia ja toiveita, päästä käsiksi tunteisiin sekä vaikuttaa niihin. Kuvataidemenetelmien soveltaminen sopii etenkin tilanteisiin, joissa sanat eivät riitä. Kuva ja asiakastyö – syventävällä jatkokurssilla laajennetaan osaamista ja syvennytään aiheeseen lisää. Olet oikein tervetullut koulutukseen, vaikka et olisi osallistunut peruskurssille. Muut samantyyppiset opinnot tai vankka työkokemus ovat voineet antaa hyvän pohjan jatkokurssille osallistumiselle.

Sisältö

Koulutus sisältää teoriaa, taiteellisten tekniikoiden opetusta osallistujien taso huomioiden sekä soveltamista. Soveltaminen tarkoittaa sitä, että kurssin aikana mietitään kehittämistehtävänä kuvataiteellisten menetelmien soveltamista omassa työssä ja kurssin sisältöön kuuluu työnohjauksellinen tuki. Syventävällä jatkokurssilla ei kerrata peruskurssin sisältöjä, lukuun ottamatta niitä turvallisen työskentelyn periaatteita, joita kouluttaja kuvataiteellisten menetelmien soveltamiseen erilaisessa asiakastyössä suosittelee (ks. Eettisyys ja reflektio – koulutuksen teemakokonaisuuksissa alla).

 

Koulutuksen sisältö jakaantuu neljään teemakokonaisuuteen:

Teoria

• syventävä kuvamenetelmien ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö asiakastyössä

• kuvataidemenetelmien käyttöä tukevaa teoriaa

Käytäntö

• käytännön taiteelliset tekniikat (maalaus, muotoilu, piirustus, valokuvaus, käsitetaiteellinen työskentely, valmiiden kuvien käyttö)

• kuvien kautta viestiminen asiakkaiden kanssa

• asiakkaan itsenäisen kuvatyöskentelyn tukeminen tai yhdessä tekeminen

• asiakkaan yksilöllisen ilmaisutavan kunnioittaminen ilman suorituspaineita

Osaamisen soveltaminen (painottuu koulutuksessa):

• kuvamenetelmien käyttö omassa työssä yksittäisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa (mahdollisuus soveltaa menetelmiä omassa asiakastyössä jo koulutuksen aikana)

Eettisyys ja reflektio

• eettiset periaatteet (esim. luottamuksellisuus) sovellettaessa kuvallisia menetelmiä asiakastyössä

• oman työn reflektointi (oma kuvallinen työskentelytapa asiakastyössä, suhtautuminen kuvalliseen työskentelyyn, kuvallisten menetelmien soveltuvuus)

Aika ja paikka

Torstaisin 28.9., 5.10., 12.10., 19.10., 2.11., 9.11., 23.11., 30.11. ja 7.12.2023

Klo 9:30-12:30
Etäopetus

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu neuvonta-, ohjaus-, hoito- tai muuta asiakastyötä lasten, nuorten, aikuisten tai ikääntyvien kanssa tekeville henkilöille, joilla on jo aiempaa kokemusta tai opintoja kuvan hyödyntämisestä asiakastyössä. Koulutus soveltuu esimerkiksi terapeuteille, valmentajille ja
työnohjaajille sekä vanhusten tai kehitysvammaisten kanssa työskenteleville, mutta myös lastensuojelun, perhetyön, sosiaalityön sekä varhais- tai perusopetuksen parissa työtä tekeville.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kuvan ja kuvataiteen menetelmiä yhä laajemmin asiakastyössä. Opiskelija osaa käyttää kuvallisia keinoja, joiden avulla asiakas voi haastavissakin tilanteissa tulla kohdatuksi.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa
• kertoa, miten kuva- ja kuvataidemenetelmiä voidaan käyttää asiakastyössä
• käyttää teoriaa tukemaan kuva- ja kuvataidemenetelmien soveltavaa käyttöä asiakastyössään
• tunnistaa omaan työhön ja omalle asiakkaalle sopivia kuva- ja kuvataidemenetelmiä
• soveltaa yhä syvällisemmin kuva- ja kuvataidemenetelmiä omassa asiakastyössä sekä yksittäisten asiakkaiden että ryhmien kanssa
• valita ja keksiä asiakkaalle soveltuvia kuva- ja kuvataidemenetelmiä
• toteuttaa kuva- ja kuvataidemenetelmiä yhdessä asiakkaan kanssa tai asiakkaan itsenäistä toimintaa ohjaamalla
• perustella työssä käyttämiään taidelähtöisiä kuvamenetelmiä teoriaan tukeutuen
• toteuttaa kuvallisen asiakastyön eettisiä periaatteita (esim. luottamuksellisuus)
• arvioida omaa kuvallista työskentelytapaansa asiakastyössä ja -vuorovaikutuksessa
• arvioida työssä käyttämiensä kuvallisten menetelmien soveltuvuutta

Kouluttajat

instructor_img

Kouluttajana toimii taidefilosofi (FM), kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry) ja Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen tohtorikoulutettava Johanna Wahlbeck.
Johannalla on monipuolinen kokemus taidekasvatustehtävistä, kouluttamisesta ja ohjaamisesta sekä kuvataideterapiatyöstä. Hän käyttää työssään taide- ja hyvinvointialan yrittäjänä jatkuvasti kuvataidemenetelmiä erilaisten asiakasryhmien kanssa.

Aiemmin hän on toiminut reilun vuosikymmenen taidekasvatustehtävissä taidemuseossa.
Taideopintojen ja taidekasvatustaustan lisäksi kouluttaja on käynyt erityistason
kuvataidepsykoterapiakoulutuksen ja on koulutettu työnohjaaja (STOry). Työnohjaajanakin hän on erikoistunut kuvataidemenetelmien soveltamiseen. Lisäksi kouluttaja on vuodesta 2017 saakka opettanut kaikenlaista asiakastyötä tekeviä käyttämään vuorovaikutustilanteissa matalalla kynnyksellä myös kuva- ja kuvataidemenetelmiä ja luonut tähän liittyen koulutuskokonaisuuden Kuva ja asiakastyö.

Laajan taustansa ja kokemuksena avulla Johanna opastaa sinut kuvien ja
kuvataidemenetelmien maailmaan neuvoen, mitä tapauskohtainen soveltaminen omassa
asiakastyössäsi voi tarkoittaa.

Kouluttajan lisätiedot: Johanna Wahlbeck, ks. kotisivu Oivallamme.fi.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus, etäopetus

  Koulutuksen laajuus 5 opintopistettä sisältää (1 tunti = 45 minuuttia):
  • Etäopetusta 36 t
  • Lisäksi omaan työhön liittyviä kehittämistehtäviä 45 t

  Jollet pääse kaikkiin verkkoseminaareihin osallistumaan, voit suorittaa ne lisätehtävillä. Koulutus
  perustuu yhteiseen oppimisprosessiin, ja koulutuksen sisältöä muokataan ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan. Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi oman työn ohessa tai omaan ammatilliseen kehittymiseen
  liittyen. Kontaktiopetuksen ulkopuolella toteutettavien kehittämistehtävien avulla kuva- ja
  kuvataidemenetelmien käyttöä harjoitellaan, reflektoidaan ja sovelletaan omassa asiakastyössä.
  Näin ollen opittu alkaa elää työn arjessa jo koulutuksen aikana, opiskelijoiden oppiessa
  kokonaisvaltaisesti ja kokemuksellisesti. Kehittämistehtävät käydään läpi joko suullisesti,
  kirjallisesti tai kuvallisesti.

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen niina.rasanen(a)snellmanedu.fi 044 746 2863 asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi 044 746 2840 Jos sinulla on kysyttävää koulutuksen sisällöstä, ota yhteyttä johanna@oivallamme.fi

 • Hinta: 

  860 €
  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 2 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista

  Koulutusmaksu kattaa opetuksen ja osan koulutusmateriaaleista. Osa materiaaleista tulee opiskelijan hankkia itse. Lista hankittavista materiaaleista ilmoitetaan myöhempänä ajankohtana. Itse hankittavat materiaalit kustantavat n. 60 € tarvikkeiden laadusta riippuen.


Ryhmäilmoittautumiset