Konsernijohtaminen kunnassa

Kuvaus

Kuntayhtiöissä toimitaan julkishallinnon ja yritysmaailman ristipaineessa. Erityislaatuinen asema kuntakonsernin osana ja toisaalta omana itsenäisenä yrityksenä sisältää monia piirteitä, jotka on hyvä tunnistaa kunnan omistajaohjauksessa ja yhtiön johtotehtävässä.

 • Mitä kuntayhtiön hallituksen jäseniltä edellytetään, jotta heidän toimintansa täyttäisi huolellisen hallitustyöskentelyn vaatimukset?
 • Mistä kaikesta hallitus on vastuussa ja miten toimia osakeyhtiölain, kuntalain ja omistajaohjauksen ristipaineissa?
 • Miten asettaa tavoitteita kuntayhtiön toiminnalle ja miten sen toimintaa seurataan? Miten kuntakonsernin kokonaisetu suhteutuu yhtiön etuun?

Koulutuksessa käydään läpi osakeyhtiölain säännöksiä sekä kunnan omistajaohjauksen ja konserniohjeen kohdealueita sekä vaikutuksia yhtiön hallinto- ja johtamistapaan (corporate governance). Koulutuksessa konkretisoidaan käytännön tapausesimerkeillä yhtiön johdon tehtäviä, sekä huolellisuusvelvoitteen edellyttämiä toimintatapoja.

Muuttuvassa toimintaympäristössä korostuvat yhtiön johdon tarvitseman ajantasaisen tiedon merkitys yhtiön toimintaan liittyvistä riskeistä ja niiden tuloksellinen hallinta. Osana yhtiön hallinto- ja johtamistapaa havainnollistetaan ISO 31000 -riskienhallintastandardin periaatteiden ja prosessin soveltamista riskienhallinnan tuloksellisessa järjestämisessä.

Sisältö

Kuntakonsernin johtaminen

 • Kuntastrategia ja omistajapolitiikka liiketoimintastrategian taustalla
 • Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje
 • Omistajaohjaus, kunnan tytäryhteisön toiminta ja kuntakonsernin kokonaisetu
 • Konsernijohto ja sen tehtävät (mm. konsernivalvonnan käytännöt, kunnan kanta, tiedonsaanti)
 • Huomioon otettavat muut säännökset kuten mm. hankintalaki, kilpailulaki

Tytäryhtiön hallinto- ja johtamistapa (corporate governance)

 • Kuntayhtiön johtamisjärjestelmä ja riskienhallinta
 • Hallitustyöskentelyn juridinen tausta
 • Hallituksen tehtävät ja vastuut
 • Toimitusjohtajan tehtävät
 • Hyvä hallitustyöskentely, laadukas päätöksenteko
 • Tavoitteiden asettaminen, liiketoiminnan ja talouden seuraaminen
 • Kirjanpidon ja varainhoidon valvonta

Kohderyhmä

Koulutus on hyödyllinen kuntien ja hyvinvointialueiden sekä niiden tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille, johdolle ja esimiehille, sekä hallinnon, valvonnan ja tarkastuksen asiantuntijoille.

Kouluttajat

Kouluttajana toimivat IA Insight Public Oy:n partnerit JHTT, CGAP, CRMA Markus Kiviaho ja Jaakko Rönkkö, JHT, CIA, KHT, HTT.

Markus on aiemmin toiminut usean vuoden ajan Tampereen kaupungin ja Audiator -yhtiöiden sisäisen tarkastuksen johtajana, sekä FCG Konsultointi Oy:n johtavana konsulttina. Hän on erikoistunut hyvän hallinnon, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan, sekä omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan arviointeihin ja kehittämiseen. Sisäiset tarkastajat ry on nimittänyt hänet ’Vuoden 2021 Sisäiseksi tarkastajaksi’.

Jaakko toimii myös osakkaana taloushallinnon asiantuntijatoimisto Revisium Oy:ssä sekä julkisen talousjohtamisen yliopisto-opettajana Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Hänellä on laaja-alaista osaamista mm. kuntien ja kuntayhtymien talouden johtamisesta, raportoinnista ja valvonnasta. Jaakko on väitellyt Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta hallintotieteiden tohtoriksi pääaineenaan julkinen talousjohtaminen. Jaakolla on lähes 15 vuoden kokemus eri tilintarkastustoimistoista.

 • Lisätietoja: 

  Tilaa tämä koulutus kuntaasi!

  Soili Meklin, rehtori
  soili.meklin(a)snellmanedu.fi
  044 746 2841

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840