Kohti vahvaa ja kestävää äänenkäyttöä opetustyössä

Ajankohta
06.10.2022 - 03.11.2022
Paikka
Etäopetus
Hinta
165,00
Ilmoittaudu viimeistään
25.09.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Tunnetko puheäänessäsi haasteita, mahdollisesti äänen kantavuuden ja kestävyyden kanssa? Tuntuuko sinusta siltä, että äänioireet aiheuttavat sinulle ajoittain stressiä ja tunteen, että et aina tiedä, miten pärjäät koko työpäivän äänen väsymisoireiden kanssa? Eikö enää tee illalla mieli osallistua jutteluun perheen kanssa tai mennä vaikka harrastamaan jotain, missä tarvitaan myös ääntä? Etätyö on tullut myös jäädäkseen. Kuluneen parin vuoden aikana on havaittu ympäri maailmaa, että puhuminen etäyhteydellä aiheuttaa monien äänelle enemmän kuormittumista, kuin puhetyö lähietäisyydellä.

Omaa ääntään suojellakseen on tärkeää toimia oikein omassa työympäristössä. Ääniergonomiatieto ja tieto tavallisimmista äänihäiriöistä tuo koulutukseen osallistujalle olennaisen informaation ääneen vaikuttavista tekijöistä opetustyössä.

Kohti vahvaa ja kestävää äänenkäyttöä opetustyössä -koulutuksessa tutkitaan ja harjoitellaan vaivatonta ja äänielimistön fysiologiaa kunnioittavaa äänenkäyttötapaa. Rento, kantava ja helposti syntyvä ääni on sekä puhujalle että kuulijalle miellyttävää ja opettajan tehtävissä erityisen arvokas työväline.

Koulutuksessa tutustutaan myös teoriassa ja käytännön harjoittein äänielimistön toimintaan. On tärkeää ymmärtää, miten ääni syntyy, niin pystyy paremmin vapauttamaan äänensä. Tiedostamalla omaa äänenkäyttötapaa kurssilaiset oppivat säätelemään omaa äänenkäyttöä terveeseen, tehokkaaseen ja ilmaisullisesti vaikuttavaan suuntaan.

Kehittymisen edellytyksenä ovat koulutuksen kuuluvat omat säännölliset kotiharjoitukset. Harjoitteluun saa tukea opettajalta videoiden muodossa kurssialustalla ja tarvittaessa osallistuja voi olla etäyhteydessä opettajaan kurssin aikana.

”Ääniräätäli Oy:n Minna Laukkasen johdolla ovat kymmenet turkulaiset opettajat saaneet erinomaista, asiantuntevaa ja innostavaa opastusta äänen huoltoon niin livenä kuin etänäkin! Opettajille täsmäkoulutuksena järjestetyt tilaisuudet ovat olleet suosittuja ja palaute on ollut positiivista!” Heidi Tammero | Erityisopettaja, Turun opettajien ammattiyhdistys ry, koulutussihteeri

”Ääniräätälin verkkokoulutus ennakkokartoituksineen onnistui hyvin. Se antoi osallistujille kokemuksen siitä, että heitä kuunnellaan ja ohjataan oman työnsä ja äänenkäyttönsä pariin. Koulutus oli erittäin informatiivinen ja asiantunteva, sekä samalla myös voimauttava, innostava ja uusiin asioihin rohkaiseva.” Pia Hovi | Vuorovaikutussuunnittelija | Turun kaupungin museopalvelut

Sisältö

Äänenkäytön kehittämisessä tarvitaan: tietoa, taitoa ja tiedostamista. Koulutus lähestyy äänenkäyttöä näistä kolmesta näkökulmasta ja teemat neljälle kokoontumiskerralle ovat seuraavat:
Vapaa keho on vahvan äänen perusta
Äänen synty ja ääni-instrumentin soittelu
Miten avaan ääneni kestämään ja soimaan?
Äänen hyvinvointi

Koulutuksessa:

– käydään läpi teoriassa ja käytännössä äänentuoton kolme fysiologista perusprinsiippiä: hengitys, äänen synty kurkunpäässä ja äänen vahvistaminen ääniväylässä

– tutustutaan äänen hyvinvointia ylläpitäviin toimenpiteisiin ja menetelmiin – opitaan ymmärtämään, milloin on syytä kääntyä terveydenhuollon puoleen äänioireiden takia

– opitaan, miten tehdään riittävä ja tehokas äänenavaus – opitaan, miten voi auttaa ääntä palautumaan rasituksesta

– opitaan äänen kehittämiseen tähtääviä keho-, hengitys- ja ääniharjoitteita

– harjoitellaan monipuolisesti äänenkäyttöä

– tutustutaan työympäristön ja työpaikan toimintakulttuurin merkitykseen äänen hyvinvoinnille

– tutustutaan äänihäiriöihin, niiden oireisiin ja hoitoon

– tarkastellaan etätyössä ilmeneviä haasteita äänelle sekä ratkaisuja haasteisiin

Halutessasi voit lukea lisää kouluttajan ajatuksia äänenkäytön kehittämisestä Vahva ääni -blogista: https://aaniraatali.fi/category/vahva-aani-blogi/

Aika ja paikka

Torstai 6.10., 13.10., 27.10. ja 3.11.2022 klo 15-17
Etäopetus

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu opettajille, jotka haluavat kehittää ääntänsä kestävämmäksi ja vahvemmaksi opetustyössä. Koulutus sopii myös itsensä työllistäville kouluttajille ja valmentajille.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja:
– on oppinut äänenkäytön perusperiaatteet ja ymmärtää niiden yhteyden hyvään puhetekniikkaan
– osaa ehkäistä ennalta äänen liiallista kuormittumista tekemällä muutoksia omassa toiminnassaan, kehittämällä omaa äänenkäyttötapaansa ja tarpeen vaatiessa hakemalla apua
– osaa tehdä itsenäisesti äänenavauksen ja ääntä palauttavia harjoitteita
– on oppinut joitakin itselleen sopivia harjoituksia, joilla voi kehittää ääntään laadullisesti ja puheteknisesti optimaalisemmaksi
– ymmärtää ääniergonomian merkityksen äänen hyvinvoinnille ja osaa soveltaa ääniergonomian periaatteita omaan työympäristöön ja toimintakulttuuriin
– tietää tavallisimmat äänihäiriöt ja osaa tarvittaessa hakeutua terveydenhuollon piiriin
– oppii kiinnittämään huomiota äänenkäyttötapaansa ja ääniergonomiaan myös etätyössä

Kouluttajat

instructor_img

Äänivalmentaja Minna Laukkanen on FM, laulupedagogi ja musiikkiteatteri-ilmaisunohjaaja.

Minna täydentää osaamistaan parhaillaan Tampereen yliopistossa Puhekasvatuksen ja vokologian (äänenharjoittamisen tutkimus) opinnoilla. Hän on käynyt myös Työterveyslaitoksen järjestämän Ääniergonomia-kartoittajan täydennyskoulutuksen.

Minna on kouluttanut Ääniräätälinä vuosien varrella useita tuhansia eri yritysten ja julkishallinnon työntekijöitä. Näin hän on tutustunut laajasti erilaisten ammattien kuormitustekijöihin ja työtehtävien asettamiin vaatimuksiin puheäänelle. Opettajia eri asteiden oppilaitoksissa varhaiskasvatuksesta yliopistoon on ollut myös Ääniräätälin koulutettavana.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Maksimiosallistujamäärä 50.

 • Lisätietoja: 

  Miia Impiö, suunnittelija
  miia.impio(a)snellmanedu.fi
  040 713 8664
  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  165 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset