Kirjoittaminen luovana prosessissa 5 op

Ajankohta
07.05.2022 - 28.05.2022
Paikka
Kuopiossa
Opintopisteet
5 op
Hinta
135,00
Ilmoittaudu viimeistään
02.05.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Opintojakso on osa Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia Kirjoittamisen perusopintoja (30 op). Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat kehittää omaa kirjoittamistaan tavoitteellisesti. Kirjoittamisen opinnoissa yhdistyvät kirjoittamisen nautinto ja motivoivat haasteet. Opintojaksolla kirjoitetaan ja luetaan laajasti erilaisia tekstejä sekä annetaan ja vastaanotetaan palautetta. Opinnoissa tutustutaan omaan kirjoittamisprosessiinsa käytännön tekemisen, lukemisen ja palauteharjoitusten kautta. Opintojakson lähiopetuksessa tehdään harjoituksia sekä annetaan ja saadaan palautetta teksteistä. Opintojaksolla painottuu myös itsenäinen kirjoittaminen. Tarkemmat tiedot Kirjoittamisen perusopinnoista 30 op löydät tästä PDF-tiedostosta>>

Sisältö

Oman kirjallisen luovan prosessin hahmottaminen. Luovuuden historia ja keskeiset nykyteoriat. Käytännöllisten luovuusharjoitusten kokeileminen ja arviointi.

Aika ja paikka

Lähiopetus Kuopiossa
• lauantai 7.5.2022 klo 10–15
• perjantai 27.5.2022 klo 17–20
• lauantai 28.5.2022 klo 9–15

Kohderyhmä

Opintojakso on tarkoitettu:

 • kaikille, jotka haluavat kehittää omaa kirjoittamistaan tavoitteellisesti
 • ammattikirjoittajan työstä kiinnostuneille 
 • asiantuntijatehtävissä kirjoittamista tarvitseville 
 • kirjoittamisen ohjaajiksi aikoville 
 • täydennyskoulutukseksi esimerkiksi opettajille tai viestintätehtävissä toimiville

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • nimetä luovan työn ominaispiirteitä
 • eritellä ja arvioida kirjoittamista luovuuden tutkimuksen näkökulmasta
 • löytää työkaluja luovan prosessinsa ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Kouluttajat

Opintojaksojen opettajana toimii Panu Hämeenaho, FM, kirjoittamisen opettaja

Kirjallisuus

 • Boden, M. A. 2010. Creativity and art: Three roads to surprise. Oxford; New York: Oxford University Press. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.) 
 • Haavikko, R. 2000. Miten kirjani ovat syntyneet. 4. Virikkeet, ainekset, rakenteet. Helsinki: WSOY. 
 • Kaufman, S. B. & Kaufman, J. C. (eds.) 2009 (2003). The psychology of creative writing. New York: Cambridge University Press. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.) 
 • Levola, K. (toim.) 2007. Kirjailijan työmaat. Helsinki: Tammi. 
 • Malmelin, N. & Poutanen, P. 2017. Luovuuden idea: Luovuus työelämässä, yhteisöissä ja organisaatioissa. Helsinki: Gaudeamus. 
 • Mazzarella, M. 2013. Elämä sanoiksi (suom. R. Rintamäki). Helsinki: Tammi. 
 • Neale, D. 2020. Writing talk: Interviews with writers about the creative process. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge. 
 • Nisu, M. 2016. Kirjoittaja metsässä – luontoelämykset kirjoittamisprosessin osana. Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Kirjallisuus / kirjoittaminen. Pro gradu -tutkielma. (Saatavana elektronisesti JYKDOKista.) 
 • Onkeli, K. 2010. Kutsumus. Turku: Sammakko. 
 • Sawyer, R.K. 2012. Explaining creativity: the science of human innovation. New York: Oxford University Press. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.) 
 • Svinhufvud, K. 2016 (3. uudistettu laitos). Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Art House. 
 • Ylikangas, M. (toim.) 2016. Mielen salat. Helsinki: Gaudeamus. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.) 
 • Raami, A. 2016. Älykäs intuitio: ja miten käytämme sitä. Helsinki: S&S. • Sternberg, Robert J. 2003. Wisdom, intelligence and creativity synthesized. Cambridge: Cambridge University Press. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.)
 • Turunen, M. (toim.) 2012. Miten kirjani ovat syntyneet 5. Helsinki: WSOY. • Lisäksi opettajan antama muu materiaali.
 • Toteutus: 

  Tämä on Snellman-kesäyliopiston avointa yliopisto-opetusta, jonka vastaava yliopisto on Jyväskylän yliopisto.

  Osallistuminen luentoihin sekä itsenäiset opettajan antamat tehtävät.

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  Opintokokonaisuuden kokonaishinta on 135€. Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston maksun.

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus.

  Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset