Ketterä oppija -valmennus 4 op

Ilmoittaudu valmennukseen!

Kuvaus

Haluatko kehittää ajanhallinta-, etätyö- ja ongelmanratkaisutaitoja? Kiinnostaako tunnetaidot ja tiimityöskentelyn kehittäminen? Tai kaipaavatko digitaitosi päivitystä? Valmennus sisältää huippusuositun Digiosaamisen perusteet kurssin, joka on mahdollista suorittaa valmennuksen aikana joko osin tai kokonaan.

Digi- ja työelämätaitojen merkitys korostuvat työelämässä ja uutta opittavaa tulee jatkuvasti. Näitä taitoja voit hyödyntää myös arjessa ja vapaa-aikana tai vaikkapa työnhaussa. Ajantasaisilla työelämä- ja digitaidoilla vastaat paremmin alati muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan verkkovalmennukseen ja räätälöi itsellesi paras kokonaisuus!

Sisältö

Uutta! Maksuton työnhaku ja työelämä haltuun -webinaarisarja. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: www.snellmanedu.fi/keto-hanke

Valittavanasi on 4-6 kurssia alla olevasta listasta. Mikä kiinnostaa sinua eniten?

 • Ajan­hal­lin­ta
 • Ajat­te­lun­tai­dot
 • Etä­työ­tai­dot
 • Hy­vin­voin­ti­tai­dot
 • It­sen­sä joh­ta­mi­nen
 • Luo­vuus
 • On­gel­man­rat­kai­su­tai­dot
 • Op­pi­maan op­pi­mi­nen
 • Pal­ve­lu­muo­toi­lu
 • Pro­jek­ti­työs­ken­te­ly
 • Re­si­liens­si
 • Tii­mi­työ­tai­dot
 • Tun­ne­tai­dot
 • Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot
 • Aloitteleva digikäyttäjä
 • Perusdigikäyttäjä
 • Hyötydigikäyttäjä

Aika ja paikka

1.12.2020-31.12.2021, verkossa EduGO-oppimisympäristössä

Kohderyhmä

Valmennus sopii kaikille digi- ja työelämätaitojen kehittämisestä kiinnostuneille. Osallistujat voivat olla miltä tahansa ammattialalta ja koulutustasolta.

HUOM työtön työnhakija: Olethan yhteydessä omaan asiantuntijaan TE-palveluissa selvittääksesi opintojen vaikutuksen työttömyysetuuteesi.

Osaamistavoitteet

Ketterä oppija -valmennus sisältyy yhdeksän kesäyliopiston yhteiseen KETO – Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa hankkeeseen. Hanketta rahoittaa Opetushallitus, ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Hankkeen tavoitteena on valmentaa 900 suomalaiselle työelämä- ja digitaitoja, jotka edistävät ketterää oppimista niin työssä kuin työnhaussa. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti työttömät ja työttömyysuhanalaiset henkilöt. Lue lisää: www.snellmanedu.fi/keto-hanke

 • Toteutus: 

  Jatkuva haku – ilmoittautuminen avoinna! Käyttäjätunnuksesi valmennuksen oppimisympäristöön toimitetaan 3 työpäivän aikana sähköpostiosoitteeseesi. Tarvittaessa tarkistathan roskapostikansiosi.

  Valmennuksen aikana osal­lis­tu­jat suo­rit­ta­vat 4 opin­to­pis­teen laa­jui­sen opin­to­ko­ko­nai­suu­den ver­kos­sa.

  • Opiskelu ja alkukartoitukset EduGo-oppimisympäristössä (arvio omista työelämätaidoista & digitesti)
  • Oppimissuunnitelma ja kurssien valinta (4-6 kurssia)
  • Opiskelu verkossa oman aikataulun mukaisesti (noin 1-3 kk)
  • Kursseja voi suorittaa halutessaan enemmän ja oppimissuunnitelmaa voi päivittää matkan varrella
  • Lopuksi oman oppimisen arviointi ja oppien hyödyntäminen työssä ja työnhaussa
  • Digitaalinen osaamismerkki suorituksesta (4 op)
 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suun­nit­te­li­ja, niina.rasanen@snell­ma­ne­du.fi, 044 746 2863

  Niko Kyl­lö­nen, han­ke­koor­di­naat­to­ri, niko.kyl­lo­nen@snell­ma­ne­du.fi, 044 746 2843

  Keto-hanke