Ketterä oppija -valmennus 4 op

Maksuton

Paikkoja jäljellä: 74

Ryhmäilmoittautumiset
 • Missä: Verkossa
 • Opintopisteet: 4 op
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 31.12.2021
 • Alkaa - Loppuu: 01.12.2020 - 31.12.2021

Kuvaus

Haluatko kehittää ajanhallinta-, etätyö- ja ongelmanratkaisutaitoja? Kiinnostaako tunnetaidot ja tiimityöskentelyn kehittäminen? Tai kaipaavatko digitaitosi päivitystä? Valmennus sisältää huippusuositun Digiosaamisen perusteet kurssin, joka on mahdollista suorittaa valmennuksen aikana joko osin tai kokonaan.

Digi- ja työelämätaitojen merkitys korostuvat työelämässä ja uutta opittavaa tulee jatkuvasti. Näitä taitoja voit hyödyntää myös arjessa ja vapaa-aikana tai vaikkapa työnhaussa. Ajantasaisilla työelämä- ja digitaidoilla vastaat paremmin alati muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan verkkovalmennukseen ja rätälöi itsellesi paras kokonaisuus!

Sisältö

Valittavanasi on 4-6 kurssia alla olevasta listasta. Mikä kiinnostaa sinua eniten?

– Ajan­hal­lin­ta
– Ajat­te­lun­tai­dot
– Etä­työ­tai­dot
– Hy­vin­voin­ti­tai­dot
– It­sen­sä joh­ta­mi­nen
– Luo­vuus
– On­gel­man­rat­kai­su­tai­dot
– Op­pi­maan op­pi­mi­nen
– Pal­ve­lu­muo­toi­lu
– Pro­jek­ti­työs­ken­te­ly
– Re­si­liens­si
– Tii­mi­työ­tai­dot
– Tun­ne­tai­dot
– Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot
– Aloitteleva digikäyttäjä
– Perusdigikäyttäjä
– Hyötydigikäyttäjä

Aika ja paikka

1.12.2020-31.12.2021, verkossa EduGO-oppimisympäristössä

Kohderyhmä

Valmennus sopii kaikille digi- ja työelämätaitojen kehittämisestä kiinnostuneille. Osallistujat voivat olla miltä tahansa ammattialalta ja koulutustasolta.

HUOM työtön työnhakija: Olethan yhteydessä omaan asiantuntijaan TE-palveluissa selvittääksesi opintojen vaikutuksen työttömyysetuuteesi.

Osaamistavoitteet

Ketterä oppija -valmennus sisältyy yhdeksän kesäyliopiston yhteiseen KETO – Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa hankkeeseen. Hanketta rahoittaa Opetushallitus, ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Hankkeen tavoitteena on valmentaa 900 suomalaiselle työelämä- ja digitaitoja, jotka edistävät ketterää oppimista niin työssä kuin työnhaussa. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti työttömät ja työttömyysuhanalaiset henkilöt. Lue lisää: www.snellmanedu.fi/keto-hanke

Kirjallisuus

MITÄ ON KETTERÄ OPPIMINEN?

Ketterän oppimisen taitoja kehittämällä ihmisillä on mahdollisuus vastata kehittyvän työelämän tarpeisiin ja edistää omaa työllistymistään ja töiden jatkumista.

Ketterä oppiminen edellyttää jokaiselta uusia taitoja ja muutosketteryyttä sekä ymmärrystä oman ajattelukyvyn kehittämisestä. Ketterän oppimisen edellytyksenä ovat ajantasaiset työelämä- ja digitaidot.

 • Toteutus: 

  Valmennuksen aikana osal­lis­tu­jat suo­rit­ta­vat (31.12.2021 men­nes­sä) 4 opin­to­pis­teen laa­jui­sen opin­to­ko­ko­nai­suu­den ver­kos­sa.

   

  – Opiskelu ja alkukartoitukset EduGo-oppimisympäristössä (arvio omista työelämätaidoista & digitesti)

  – Oppimissuunnitelma ja kurssien valinta (4-6 kurssia)

  – Opiskelu verkossa oman aikataulun mukaisesti (noin 1-3 kk)

  – Kursseja voi suorittaa halutessaan enemmän ja oppimissuunnitelmaa voi päivittää matkan varrella

  – Lopuksi oman oppimisen arviointi ja oppien hyödyntäminen työssä ja työnhaussa

  – Digitaalinen osaamismerkki suorituksesta (4 op)

 • Lisätietoja: 

  Jatkuva haku – ilmoittautuminen avoinna!

  Outi Sa­vo­lai­nen, suun­nit­te­li­ja, outi.sa­vo­lai­nen@snell­ma­ne­du.fi, 044 746 2846
  Niko Kyl­lö­nen, han­ke­koor­di­naat­to­ri, niko.kyl­lo­nen@snell­ma­ne­du.fi, 044 746 2843

 • Hinta: 

  Maksuton Katso lisää: www.snellmanedu.fi/keto-hanke/