Kestävä johtaminen 5 op

Ajankohta
09.10.2024 - 11.12.2024
Paikka
Etäopetus
Opintopisteet
5 op
Hinta
498,00
Ilmoittaudu viimeistään
25.09.2024
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat johtamisen käytäntöihin painottaen kestävää johtamista. Kurssilla tutustutaan johtamisen kulttuureihin, työyhteisön henkilöstöjohtamiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen, työnantajan vastuisiin ja kestävän toiminnan suunnitteluun.

Sisältö

ke 9.10 klo 13.30-14 alkuinfo

 • opettajien ja opintokokonaisuuden esittely
 • opintohallinnoliset asiat

ke 9.10. klo 14-16.30 (3 oppituntia)

 • Kouluttajana Niina Suuronen
 • Vastuullisuuden strateginen johtaminen
 • Tavoite: Johdatella opiskelijat opintokokonaisuuden teemaan, kestävään johtamiseen. Tavoitteena ymmärtää vastuullisuuden merkitys organisaation strategiassa sekä ymmärtää, miten vastuullisuutta johdetaan
  • Mitä vastuullisuus tarkoittaa: ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus
  • Millainen on vastuullinen organisaatio
  • Strateginen vastuullisuus
  • Kestävä johtaminen strategisen johtamisen näkökulmasta

to 10.10. klo 14-15.30 (2 oppituntia) ja

ke 23.10 klo 14-15.30 (2 oppituntia)

 • Kouluttajana Niina Suuronen
 • Muutoksen kestävä johtaminen
 • Tavoite: Ymmärtää, mitä muutoksen johtaminen tarkoittaa, miten muutos on keskeinen osa jokaisen organisaation johtamista, miten johtaja voi ohjata organisaatiota kohti kestävämpää tulevaisuutta ja miten organisaatiokulttuuri vaikuttaa muutoksen johtamiseen
  • Mitä muutoksen johtaminen tarkoittaa
  • Muutoksen johtaminen vs. jatkuva parantaminen
  • Tulevaisuusajattelu: miten johtaja voi ohjata organisaatiota kohti kestävämpää tulevaisuutta
  • Organisaatiokulttuurin merkitys muutoksen johtamisessa
  • Muutoksen johtamisen työkaluja

ke 30.10. klo 14-16.30 (3 oppituntia)

 • Kouluttajana Johanna Pantsar
 • Työnantajana toimiminen – perusteet ja velvollisuudet
  • Tavoite: ymmärtää työnantajan keskeiset velvollisuudet ja tutustua työsuhteen elinkaaren eri vaiheisiin ja niihin liittyviin lainsäädäntöihin
  • johdanto työnantajan rooliin: Roolin ja vastuiden yleiskatsaus, lainsäädännön perusteet
  • Työsuhteen elinkaari: rekrytointi, työsopimus, perehdytys, kehityskeskustelut, haastavat tilanteet ja keskustelut, työntekijän osaamisen kehittäminen, työsuhteen päättyminen tai päättäminen (irtisanominen, lomautus, työsopimuksen purkaminen)
 • Työnantajan vastuut ja haasteet työsuhteen aikana
  • Tavoite: syventää ymmärrystä työnantajan vastuista työsuhteen aikana ja käsitellä työsuhteeseen liittyviä haasteita ja niiden ratkaisemista
  • työsuhdeongelmien ennaltaehkäisy ja hallinta, työpaikan sisäiset konfliktit, työhyvinvoinnin edistäminen, työpaikan ilmapiirin kehittäminen
  • lakisääteiset velvoitteet ja niiden toteuttaminen: tasa-arvo, syrjintäkiellot, työsuojeluvelvoitteet

to 31.10. klo 14-15.30 (2 oppituntia)

 • Kouluttajana Johanna Pantsar
 • Organisaatiokulttuuri
  • tavoite: ymmärtää mitä organisaatiokulttuuri on ja miten se vaikuttaa työyhteisöön sekä oppia keinoja organisaatiokulttuurin kehittämiseen ja vahvistamiseen
  • organisaatiokulttuurin määritelmä ja sen vaikutus työntekijöiden motivaatioon ja sitoutumiseen
  • Johtamisen rooli kulttuurin muokkaajana
  • Organisaatokulttuurin kehittämisen strategiat: käytännön toimenpiteet positiivisen ja inklusiivisen kulttuurin kehittämiseen
  • Millainen johtaja sinä olet?

ke 6.11. klo 14-15.30 (2 oppituntia)

 • Kouluttajana Johanna Pantsar
 • Monimuotoisuus ja inklusiivisuus työpaikalla
  • Tavoite: ymmärtää monimuotoisen työympäristön mahdollisuudet ja haasteet sekä kehittää taitoja ja strategioita inklusiivisen työyhteisön johtamiseen
  • Mitä on monimuotoisuus ja inklusiivisuus? Askelmerkit inklusiivisen työpaikan luomiseen
  • Monikulttuurisuuden vaikutus työpaikan dynamiikkaan, kulttuurierojen käsittely

Ke 20.11. klo 14-16.30 (3 oppituntia)

To 21.11. klo 14-15.30 (2 oppituntia)

ke 27.11. klo 14-15.30 (2 oppituntia)

 • Kouluttajana Tea Klinga
 • Tunneälykäs johtaminen
  • Tavoite: ymmärtää kuinka tunneäly vaikuttaa tuloksellisuuteen ja siihen kuinka tulosta tavoitellaan kestävällä tavalla, hahmottaa mitä tunneäly tarkoittaa ja kuinka se linkittyy kestävään johtamiseen, tunnistaa kuinka esihenkilö ja koko työyhteisö hyötyy tunneälykkäistä toimintatavoista, oppia hyödyntämään johtamista sujuvoittavia arkijohtamisen työkaluja, löytää oman arkisen johtajuuspuheen ja havaita arkisten tapaamisten merkityksen ja tiedostaa oikean toimintatavan eri tilanteissa
  • Tunneälykäs ja kestävä johtaminen
   • Mitä tunneäly ja tunneälykäs johtaminen tarkoittaa?
   • Kuinka tunneäly ja erilaisten yksilöiden johtaminen liittyy kestävään johtamiseen?
  • Tunneälykäs arkijohtaminen ja esihenkilön hyvinvointi
   • Tunneälykkään arkijohtamisen malli
   • Esihenkilön hyvinvoinnin vaikutus työyhteisöön ja pirstaloituneen työn hallinta
  • Tunneälykkään arkijohtamisen työkalut käyttöön ja johtajuuspuhe
   • Työkalut arkeen (9 kpl)
   • Tietoinen johtajuuspuhe ja onnistunut kohtaaminen arjessa myös haastavissa tilanteissa

ke 4.12. klo 14-16.30 (3 oppituntia)

to 5.12. klo 14-15.30 (2 oppituntia)

ke 11.12. klo 14-15.30 (2 oppituntia)

 • Kouluttajana Marketta Rantama
 • Toimiminen työnantajana ja ikäjohtaminen
  • Miten voi rakentaa työyhteisön, jossa kaikilla on hyvä olla
  • Psykologinen turvallisuus työyhteisön supervoimana
  • Syrjimätön työyhteisö
  • Työn merkityksellisyys voimavarana
  • ikädiversiteetti – ikäjohaminen: tiekastta hyvään ikäjohtamiseen
  • Koko koulutuksen yhteenveto

Lisäksi koulutuksen ajan rakennetaan kirjallisena tehtävänä: Oman kestävän johtamisen suunnitelmaa

Aika ja paikka

9.10.-11.12.2024 Opetus toteutetaan verkkovälitteisesti.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti taide- ja kulttuurialan ammattilaisille, mutta soveltuu hyvin myös muille henkilöstöjohtamisen ja strategisen johtamisen kanssa työskenteleville.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija:

 • On tutustunut johtamisen kulttuureihin
 • Ymmärtää työryhmätyöskentelyn dynamiikan ja osaa tukea työyhteisön hyvinvointia
 • Tuntee työnantajan vastuita ja työlainsäädäntöä
 • Osaa soveltaa kestävyyden periaatteita johtamisessaan

Kouluttajat

Kouluttajina:

Niina Suuronen, Laadun ja yritysvastuun asiantuntija, Certified Quality Manager, YTM
Johanna Pantsar, GTCD, PCEC, HR-ammattilainen ja Coach
Tea Klinga, Life & Business Coach
Marketta Rantama, YTL, ura- ja työhyvinvoinnin valmentaja

 • Toteutus: 

  Koulutus toteutetaan SnellmanEDUn avoimina yliopisto-opintoina Taideyliopiston opetussuunnitelman mukaisesti.

  Aktiivinen osallistuminen verkkoluentoihin sekä kirjallisen tehtävän suorittaminen. Kontaktiopetus (verkkovälitteinen) 28 h ja itsenäinen työskentely vähintään 80 h

 • Lisätietoja: 

  Päivi Pentikäinen-Kaikkonen, rehtori
  paivi.kaikkonen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2841

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  498 € Hinta sisältää osallistumismaksun sekä Taideyliopiston rekisteröitymismaksun.

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset