Keholliset menetelmät työnohjaajan työkalupakissa

Ajankohta
13.03.2023 - 09.05.2023
Paikka
Kuopiossa
Hinta
745,00
Ilmoittaudu viimeistään
27.02.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Tässä kolmen seminaaripäivän lähikoulutuksessa tutustutaan käytännönläheisesti siihen, miten kehollisuutta voidaan hyödyntää työnohjauksen apuna.

Työnohjaajat kohtaavat väistämättä työssään psykosomaattisesti oireilevia tai yli-/alivireitä asiakkaita, jotka ovat saattaneet menettää kosketuksensa oman mielen ja kehon yhteyteen. Tässä ammatillisessa lisäkoulutuksessa luodaan katsaus holistiseen keho-mieli kytkökseen ja harjoitellaan omakohtaisesti, miten kehoa voi hyödyntää myönteisen vuorovaikutuksen ja luottamuksen/yhteyden luomisessa sekä palautumisen edistämisessä monin konkreettisin tavoin.

Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheinen teoria ja harjoitellaan omakohtaisesti erilaisia työnohjauksessa hyödyllisiä kehollisia harjoitteita. Osallistujat pääsevät omakohtaisesti myös kokeilemaan menetelmiä, joiden kautta stressiä voidaan purkaa kehomuistista. Koulutuksessa kerrataan myös voimavarakeskeisen työnohjauksen prosessi, johon keholliset menetelmät yhdistetään.

Sisältö

1 PÄIVÄ – 13.3.2023: Keho vuorovaikutuksen ytimessä
• kiintymyssuhteet
• kehitykselliset liikkeet
• toimintajärjestelmät
• Harjoituksia: rajaharjoitus, vuorovaikutuksen oma tilayhteinen tila, telaharjoitus,
Oheiskirjallisuutta: Martin & Saariranta: Mielelläni kehossani, 2020 tai Martin: Hengitä tämä hetki, 2022 tai Sinkkonen: Kiintymyssuhteet elämänkaaressa, 2018

2 PÄIVÄ – 20.4.2023: Kehollinen säätely
• sopeutumisstrategiat
• vireystilat
• mentalisaatio
• neuroseptio
• Harjoituksia: vuorovaikutuksen katkeaminen, tarpeen tunnistaminen, oman kehon reaktioiden tarkastelu
Oheiskirjallisuutta: Dana: Polyvagal excercises for safety and connection, 2020 tai Apua auttajalle: myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen psykofysiologia. 2010 Rothschild Babette, Rand Marjorie L. ja/tai Jäljet kehossa : trauman parantaminen aivojen, mielen ja kehon avulla
Bessel Van Der Kolk (2016)

3 PÄIVÄ – 9.5.2023 Workshop: Ratkaisukeskeinen työnohjausprosessi ja keholliset menetelmät
• Case-työskentely
Oheiskirjallisuutta: Ruutu & Putkisaari: Toipumisorientaatio ja ratkaisukeskeisyys lyhytpsykoterapiassa, 2022

Aika ja paikka

13.3.-9.5.2023, Kuopio

Kohderyhmä

Työnohjaajat, ammatti-coachit, lyhytterapeutit ja muut ohjaustyötä työkseen tekevät.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyään osallistuja on tutustunut perustietoihin kiintymyssuhdeteoriasta ja sen vaikutuksiin eri elämänvaiheissa. Osallistuja tunnistaa mentalisaatioteorian ja polyvagaalisen teorian käsitteet ja osaa havainnoida niitä omissa ohjaussuhteissaan.

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on kykyä käyttää kehollisia metodeja asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi huomioiden kehon ja mielen välinen yhteys.

Oheishyötynä on oman kehon kuunteleminen ja ohjaajan oman itsetuntemuksen kasvaminen.

Kouluttajat

Katriina Lyttinen
Psykiatrinen sairaanhoitaja, Työnohjaaja STOry, Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (Valvira, Kela)
Sensomotorinen psykoterapia level 1 ja 2, Johtamisen erikoistumisopinnot (AMK) IMBA/MELBA työkyvyn arvioitsijan koulutus. Yhteisöhoito-opinnot.

Marjo Kokko
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Työnohjaaja (STOry), Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (Valvira, Kela)
Psykofyysisen psykoterapian opinnot, Sensomotorinen psykoterapia, level 1/traumojen hoito, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja, ART-ohjaaja. Osaamisalueina autismikirjo ja
neuropsykiatria sekä kognitiivinen käyttäytymisterapia.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Koulutus sisältää 3 seminaaripäivää, jotka toteutetaan puolen vuoden aikajänteellä lähiopetuspainotteisesti.

  Maksimiosallistujamäärä 18.

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  745 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset