Kehity taitavaksi palautteenantajaksi

Ajankohta
20.09.2023 - 11.10.2023
Paikka
Joustava
Hinta
285,00
Ilmoittaudu viimeistään
10.09.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Milloin sait tai annoit viimeksi palautetta? Onko palautteen antaminen teillä osa arkea tai onko palautteenanto kollegalle, esihenkilölle
tai työntekijälle sujuvaa? Jääkö rakentavan palautteen sanominen vain pohtimisen asteelle, koska pelkäät vastapuolen hyökkäävä suhtautumista? Osaatko vastaanottaa itse rakentavaa tai positiivista palautetta?

Kyky vastaanottaa ja antaa palautetta on tärkeä työelämätaito riippumatta roolista tai asemasta. Organisaation tai yrityksen heikko palautekulttuuri haastaa yhteisön ja yksilön mahdollisuutta oppia, kehittyä sekä toimia sujuvasti. Kilpailukyky, asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, työntekijöiden pito- ja vetovoima sekä hyvinvointi vaativat toimivaa arkea ja sujuvan työskentelyn mahdollistavaa ilmapiiriä. Nämä eivät ole mahdollisia ilman toimivaa palautekulttuuria.

Ihmiset haluavat palautetta ja keskustelua suoriutumisestaan. Palaute osoittaa arvostusta, työn merkityksellisyyttä ja huomiointia. Parhaimmillaan palaute motivoi, kehittää, innostaa ja mahdollistaa haasteiden ylittämisen, pääsyn eteenpäin sekä luo onnistumisen tunteita.

Tasapaino rakentavan ja positiivisen palautteen välillä on tärkeää. Mikäli yhteisössä on vain rakentavaa palautetta, koetaan helposti ettei mikään riitä ja turhautuminen työhön kasvaa. Turhautuminen heikentää motivaatiota ja sitoutumista työhön. Vastaavasti pelkkä postiviinen palaute ei tartu kehitettäviin asioihin ja niiden korjaamiseen. Hyvin tehdystä työstä, onnistumisista ja avusta tulisi muistaa kiittää ja arjessa tulisi antaa positiivista palautetta nykyistä enemmän

Palautteen tulisi olla osa arkea. Toimiva palautekulttuuri vaatii pohjalle avointa vuorovaikutusta, luottamusta, rohkeutta, yksilön tuntemista, selkeitä rooleja ja työnkuvia, avattuja tavoitteita ja
mittareita, säännöllistä seurantaa sekä keskustelua ja kuuntelua.

Toimivassa työyhteisössä palaute kulkee eri suuntiin ja esihenkilö on esimerkkinä hyvästä tavasta antaa ja vastaanottaa palautetta. Tunneälykäs johtaminen ja palautekulttuuri ottaa asioita esille napakasti mutta toisia kunnioittavasti. Ennakoitava ja oikeidenmukainen johtaminen vaatii asioiden esille nostoa myös palautteen kautta.

Koulutuksessa saat käytännölliset vinkit joiden avulla kehität omaa tapaa suhtautua ja hyödyntää palautetta:
• Rakennat arkisessa vuorovaikutuksessa pohjan luottamukselle, kunnioituksella ja avoimuudelle jossa palautetta on helppo antaa ja asioista voidaan keskustella.
• Saat palautteesi ja viestisi paremmin perille ja palautteenanto sujuvoituu sekä työyhteisön toiminta tehostuu.
• Monipuolisella palautteenannolla luot tehokasta, motivoitunutta ja kehittyvää työyhteisöä.

Sisältö

Kyky vastaanottaa ja antaa palautetta on tärkeä työelämätaito riippumatta roolista tai asemasta. Koulutuksessa saat käytännölliset vinkit, joiden avulla kehität omaa tapaa suhtautua ja hyödyntää palautetta. Koulutus nostaa esille rakentavan ja positiivisen palautteen merkityksen ja
keinoja niiden antoon osana työyhteisön arkea.

Sisältö
• Tunneälykäs ja tehokas palautekulttuuri
• Onnistu palautteenannossa
• Arkiset työkalut palautteen antoon

Koulutus koostuu kolmesta osallistavasta kahden tunnin webinaarista ja yhdestä lähipäivästä. Webinaareissa esitellään palautteeseen liittyvää taustaa ja teoriaa tarjoten tilaisuuden pohtia oman yhteisön toimintaa. Lisäksi webinaarista saa vinkit ja pohdintatehtävät joilla omaa toimintaansa voi kehittää. Lähipäivänä keskitytään käytännön työkaluihin, harjoituksiin, keskusteluihin ja vertaisoppimiseen.

Palautekulttuuri 20.9. klo 13-15, etäopetus
• Aloitus ja tutustuminen
• Palaute osana arkea (roolit, tavoitteet,seuranta, mittari)
• Arkinen vuorovaikutus (kuuntelu/puhe)
• Luottamuksen merkitys palautteelle

Rakentava ja positiivinen palaute arjessa 27.9 klo 13-15, etäopetus
• Positiivisen ja rakentavan palautteen tasapaino
• Ajoitus, aloitus ja kuuntelu palautteenannossa
• Minä palautteen antajana ja vastaanottajana
• Opeta ryhmä palautteeseen ja sen vastaanottoon

Tunneälykkään työyhteisön vaikutus palautteenantoon 4.10. klo 13-15, etäopetus
• Tunneälykäs työyhteisö
• Yksilön tunteminen > estä hyökkäävä suhtautuminen
• Tunneälykäs palautteenanto
• Tilannetajun hyödyntäminen

11.10. klo 9:30-15:30, Varkaus
• Työkalut, käytännön harjoitukset ja keskustelu, vertaisoppiminen
• Rakentavan ja positiivisen palautteen polku ja välineet eri vaiheisiin
• Onnistuneen kohtaamisen kaava palautteenannon tukena
• Rohkeus keskusteluihin

Referenssit:
• ”Ihanan arkisia asioita ja teon ohjeita, ei vain sanahelinää, kyllä kolahti!”.
• ” Tealla on kyky kertoa hankalistakin aiheista samaistuttavasti, ja kokemuksen syvällä
rintaäänellä.”
• ”Webit nostaneet esiin sellaisia tärkeitä aiheita, jotka kyllä tiedostaa silloin, kun on aikaa
jäädä rauhassa pohtimaan laajalti työyhteisön asioita tai omaa jaksamista, mutta jotka
tärkeydestään huolimatta tapaavat jäädä huomioimatta arjen sen hetkisten asioiden
keskellä.”
• ”Webinaarien sisältö on ollut selkeä ja kansantajuinen. Toisaalta aika yksinkertaisia asioita,
mutta avautuvat ihan eri tavalla, kun ammattilainen sanoittaa ne.”

Aika ja paikka

Ke 20.9., 27.9. ja 4.10.2023 klo 13-15 etäopetus
Ke 11.10.2023 klo 9.30-15.30, Soisalo-opisto Varkaus

Kohderyhmä

Esihenkilöt, yrittäjät, tiiminvetäjät ja projektipäälliköt ja muut vastuuhenkilöt alasta riippumatta tai muut, joita kiinnostaa palautteessa kehittyminen ja/tai johtaminen.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:
• Kyseenalaistaa nykyistä palautekulttuuria ja tunnistaa kehityskohteet
• Suunnitella ja kehittää palautetta osana yhteisön arkista vuorovaikutusta luoden
suunnitelmallisempaa palautekulttuuria yhdessä määriteltyjen tavoitteiden avulla
• Hyödyntää tunneälyä työyhteisön vuorovaikutuksessa ja palautteenannossa
• Tulkita omaa tapaansa antaa ja vastaanottaa palautetta
• Tunnistaa oikean ajan ja tavan palautteenannolle yksilön sekä tilanteen mukaan
• Soveltaa onnistuneen kohtaamisen kaavaa palautteenannossa
• Tuottaa positiivista ja rakentavaa palautetta
• Rakentaa yhteisön luottamusta arjessa avoimen vuorovaikutuksen, aktiivisen kuuntelun ja
tietoisen puheen avulla
• Vakuuttaa toiset omalla kunnioittavalla ja ajankohtaisella palautteella
• Lisää työyhteisön hyvinvointia tukemalla fiksua palautekulttuuria

Kouluttajat

Tea Klinga, Tradenomi YAMK, ammatillinen opettaja

Tea toimii yrityksessä Johtakee Oy:ssä, jonka tehtövänä on auttaa yrityksiä ja organisaatioita saamaan tunneälyllä tulosta, parempaa johtamista ja toimivampaa vuorovaikutusta niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin kanssa valmennusten, koulutusten ja puheenvuorojen kautta. Tean tavoitteena on parantaa suomalaista työelämää tunneälyn, ilon, jaksamisen, vahvuuksien ja onnistumisten huomioinnin sekä elinikäisen oppimisen kautta.

Valmentajana Tea on energinen, innostava, aito, keskusteleva, osallistava ja käytännönläheinen
osaaja, joka jättää tilaa osallistujan oivaltamiselle ja oppimiselle. Tealla on pitkä kokemus kaupanalan työtehtävistä aina asiakaspalvelusta esihenkilötehtäviin, ja hän puhuukin kokemuksen syvällä rintaäänellä työyhteisön toiminnan parantamisen ja tunneälyn puolesta.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Maksimiosallistujamäärä on 15.

 • Lisätietoja: 

  Miia Impiö, suunnittelija
  miia.impio(a)snellmanedu.fi
  040 713 8664

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  285 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset