Johdatus musiikkiterapiaan 5 op

Ajankohta
25.10.2023 - 30.10.2023
Paikka
Etäopetus
Opintopisteet
5 op
Hinta
105,00
Ilmoittaudu viimeistään
11.10.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Toivottu opintojakso Johdatus musiikkiterapiaan alkaa lokakuussa 2023!

– Musiikkiterapian nykytilanne Suomessa
– Musiikki terapian välineenä
– Kliinisiä esimerkkejä, jotka havainnollistavat musiikkiterapian lähestymistapoja ja menetelmiä
– Ajankohtainen musiikkiterapiatutkimus

Tutustu myös Musiikkipsykologia I -opintojaksoon, joka alkaa 6.2.2024.

Sisältö

Reaaliaikaiset verkkoluennot seuraavasti:

keskiviikko 25.10.2023 klo 16.30.-20.15
lauantai 28.10.2023 klo 9-12.45
maanantai 30.10.2023 klo 16.30-20.15

Oppimistehtävän palautuspäivä:
maanantai 20.11.2023 tai maanantai 18.12.2023

Aika ja paikka

25.-30.10.2023, etäopetus

Kohderyhmä

Opinnot sopivat erityisesti terveydenhuollossa ja sosiaalialalla työskenteleville tai sitä opiskeleville (mm. lääkärit, sairaanhoitajat, lähihoitajat, sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, perhetyöntekijät ja terapeutit) sekä kulttuurihyvinvointialoilla opiskeleville ja työskenteleville (mm. sairaala-, hoiva- ja yhteisömuusikot, yhteisöpedagogit ja -taiteilijat, sairaalaklovnit, draamakasvattajat). Lisäksi opintojakso soveltuu opetusalan ammattilaisille ja opiskelijoille (mm. luokanopettajat, aineenopettajat, alkuopetuksessa työskentelevät ja koulunkäynnin avustajat) sekä musiikin ammattilaisille ja alan opiskelijoille (mm. soitonopettajat, musiikkipedagogit ja musiikin harrastajat).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:

• hahmotat musiikkiterapian ammattialana koulutusta, tutkimusta ja kliinisiä käytäntöjä sivuavien periaatteiden, käytänteiden ja esimerkkien valossa
• ymmärrät musiikin erityismerkityksiä terapia- ja kuntoutuskontekstissa
• tunnet musiikkiterapian pääkohderyhmät, -mallit ja -menetelmät

Kouluttajat

Hanna Hakomäki, FT musiikkiterapeutti, perhe- ja paripsykoterapeutti, työnohjaaja

Kirjallisuus

• Ala-Ruona, E., Saukko, P. & Tarkki, A. (2009). Musiikkiterapiapalvelut
• Erkkilä, J. (1995). Musiikkipohjaiset tunteet ja musiikkiterapia. Teoksessa J. Erkkilä & Y. Heinonen (toim): Avaa mielesi musiikille! Kohti tutkimuspohjaista musiikkiterapiaa, s. 75-136
• Erkkilä, J. & Tervaniemi, M. (2012). Musiikkiterapia masennuksen hoidossa. Suomen lääkärilehti, 67 (21), 1656-61
• Erkkilä, J. (2013). Musiikkiterapiakoulutus Suomessa. Musiikkiterapia, 28(1)
• Erkkilä, J. (2013). Kliinisen improvisaation olemus ja merkitys psykoterapeuttisessa työskentelyssä. Musiikkiterapia, 28 (2)
• Erkkilä, J. (2015). Musiikkipsykoterapian ainutlaatuisuuden jäljillä. Psykoterapia, 34 (4), 251-263
• Alanne, S. (2014). Musiikkipsykoterapia. Teoria ja käytäntö (sivulle 53). Oulu: Oulun yliopisto. Linkki.
• MacDonald, R.A.R. (2013) Music, health, and well-being: A review. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 8:1. Linkki.
• Saukko, P. & Hakomäki, H. (2019). Musiikkiterapian vaikutus kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten toimintakykyyn. Kirjallisuuskatsaus (sivulle 33). Helsinki: Kela. Linkki.

Lisäksi ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopisto toteuttaa opintojakson avoimena yliopisto-opetuksena Taideyliopiston vaatimusten mukaisesti. Opintojakso on osa Musiikkiterapian perusopinntoja 25 op. Lisätietoja opintojaksosta löydät Taideyliopiston opinto-oppaasta.

  Koulutus toteutetaan yhteistyössä kolmen muun kesäyliopiston kanssa.

  Osallistuminen opetukseen, omatoiminen työskentely, oppimistehtävä(t) sekä kirjallinen palaute opettajalta.

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  105 €

  Hinta koostuu SnellmanEDUn opintomaksusta (75 euroa) ja Taideyliopiston opintomaksusta (30 euroa).

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset