iPad neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa 2: Toiminnanohjauksesta tunnetyöskentelyyn – sovellukset lasten terapiaa tukemassa

Ajankohta
01.07.2021 - 31.12.2025
Paikka
Etäopetus
Opintopisteet
1 op
Hinta
70,00
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Nonstop oppimista verkossa: kuin­ka hyö­dyn­tää iPa­dia neu­ro­psy­ki­at­ris­ten asi­ak­kai­den te­ra­pi­as­sa

Täs­sä verk­ko­kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tu­taan sovelluksiin, joiden avulla voidaan lasten terapiassa harjoitella taitoja. Näitä sovelluksia voidaan myös hyödyntää kotiharjoittelussa, jolloin terapiassa harjoitellut taidot voivat helpommin juurtua myös muuhun ympäristöön. Laite itsessään voi motivoida ja innostaa asiakasta harjoittelemaan sinnikkäämmin ja pidempään, kuin ilman laitetta: mobiililaite jaksaa antaa asiakkaalle jatkuvasti positiivista palautetta ja saada asiakkaan tekemään vielä yhden harjoitteen myös silloin, kun harjoittelu muuten alkaisi maistua puulta.

Tämä verk­ko­kou­lu­tus on toinen kol­mes­ta eril­li­ses­tä “Kuin­ka hyö­dyn­tää iPa­dia neu­ro­psy­ki­at­ris­ten asi­ak­kai­den te­ra­pi­as­sa” -kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­des­ta. Toinen kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus kes­kit­tyy iPad-sovellusten hyödyntämiseen terapian tukena. Ensimmäinen koulutuskokonaisuus toteutui keväällä 2019, toinen syksyllä 2019 ja kolmas keväällä 2020.

Sisältö

Nonstop verkkokoulutuksen sisältö

Saat linkin koulutuksen materiaaliin sekä viisi tallennetta, joiden yhteiskesto on noin 7,5 tuntia. We­bi­naa­rikerroilla tu­tus­tu­taan sovelluksiin, joita voidaan hyödyntää taitojen harjoittelun tukena. Näistä sovelluksista osa on saatavilla myös muille käyttöjärjestelmille. Sovelluksista osa on maksuttomia ja osa maksullisia, joten esiteltyjä sovelluksia voidaan ohjata myös kotiin, kouluun tai päiväkotiin terapian ulkopuolista harjoittelua tukemaan. Sovellukset soveltuvat parhaiten lasten kanssa työskenteleville terapeuteille, mutta niitä voidaan hyödyntää myös muiden asiakasryhmien kanssa. Sovellusten tietoturvaa käsitellään jokaisella webinaarikerralla.

We­bi­naa­ri 1: Haasta hahmottamisesi!

We­bi­naa­ri 2: Mitä tapahtuikaan – keskittyminen ja nopea looginen päättely

We­bi­naa­ri 3: Pysähdy – suunnittele – tee – tarkista – arvioi – toiminnanohjauksen taitojen harjoittelu

We­bi­naa­ri 4: Kun kynä ei vielä oikein tottele – hienomotoriikkaa harjoittavat sovellukset

We­bi­naa­ri 5: Tunne tunteesi ja tuo ne turvallisesti esille – tunnetyöskentelyä iPadin avulla

Koulutus on tallennettu syksyllä 2019 Snellman-kesäyliopistossa järjestetyn webinaarisarjan yhteydessä. Voit kat­sel­la ja kuun­nel­la nii­tä si­nul­le so­pi­va­na ai­ka­na ja pai­kas­sa. Käyt­tö­aika on yksi vuo­si ostopäivästä.

Aika ja paikka

Tallennepaketti, non-stop

Kohderyhmä

Lasten kanssa työskentelevät kun­tou­tuk­sen ja las­ten­neu­ro­lo­gi­an alan am­mat­ti­lai­set, puhe­te­ra­peu­tit, toi­min­ta­te­ra­peu­tit, fysioterapeutit, neu­ro­psy­ki­at­ri­set val­men­ta­jat, var­hais­kas­va­tuk­sen asi­an­tun­ti­jat, kas­va­tus- ja ope­tus­alan opis­ke­li­jat, kou­lunkäyn­nin­oh­jaa­jat ja näitä am­mat­ti­hen­ki­löi­tä kou­lut­ta­vat oppi­lai­tok­set.

Osaamistavoitteet

Tä­män verk­ko­kou­lu­tuk­sen jäl­keen osal­lis­tu­jal­la on hyvä kä­si­tys sovelluksista, joita voidaan käyttää taitojen harjoitteluun terapiassa ja hän on saa­nut vink­ke­jä nii­den käyt­töön. Verk­ko­kou­lu­tuk­ses­sa esi­tel­tä­vät so­vel­luk­set ovat iOS-so­vel­luk­sia. Sovellukset soveltuvat parhaiten lasten kanssa työskenteleville terapeuteille, mutta niitä voidaan hyödyntää myös muiden asiakasryhmien kanssa.

Kouluttajat

Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, verk­ko­pe­da­go­gi
Hei­di Åker­lund, NDT/Bobath -toi­min­ta­te­ra­peut­ti, neu­ro­psy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja

 • Toteutus: 

  Halutessasi kurssista suoritusmerkinnän (1 op) kirjoita 2 sivun mittainen oppimispäiväkirja, jossa kuvaat mitkä olivat koulutuksen keskeiset sisältöannit itsellesi ja miten voit opittua soveltaa omassa työssäsi. Voit samalla antaa myös palautetta koulutuksesta.

 • Lisätietoja: 

  Mari Markkinen, koulutuskoordinaattori
  mari.markkinen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2848

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  70 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset