iPad neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa 1

Ajankohta
01.07.2021 - 31.12.2025
Paikka
Etäopetus
Hinta
70,00
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Nonstop oppimista verkossa: Oppimisen tukeminen iPadin avulla

Verkkokoulutuksessa iPad haltuun ja tutustutaan oppimista tukevien sovellusten hyödyntämiseen neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa. Mobiililaitteet ovat yleistyneet myös opetuksen tukena. Se on tärkeä apuväline, joka lisää tasa-arvoa. Se ei näytä apuvälineeltä vaan on laite, jota kuka tahansa voi käyttää ilman erityistä “apuvälineleimaa”. iPadin käyttö laajentaa oppimis- ja harjoitteluympäristöä, sen avulla voidaan integroida oppiminen ja harjoittelu muuhun toimintaympäristöön. Tulevaisuudessa yksi tärkeimmistä taidoista onkin monilukutaito.

Verkkokoulutus on ensimmäinen kolmesta erillisestä “Kuinka hyödyntää iPadia neuropsykiatristen asiakkaiden terapiassa” -koulutuskokonaisuudesta. Tämä ensimmäinen koulutuskokonaisuus keskittyy oppimisen tukemiseen iPadilla.

– iPad neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa 2: Terapeutin hyödylliset sovellukset – toiminnanohjauksesta tunnetyöskentelyyn
– iPad neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa 3: Toiminnalliset sovellukset – lisää toiminnallisuutta terapiaan mobiililaitteilla

Koulutuskokonaisuudet ovat itsenäisiä koulutuksia ja osallistuja voi osallistua yhteen tai useampaan koulutukseen.

Sisältö

Nonstop verkkokoulutuksen sisältö (5 * 1,5 h)
Saat linkin koulutuksen materiaaliin sekä viisi tallennetta, joiden yhteiskesto on noin 7,5 tuntia.

Webinaari 1: Miten helpottaa oppimista iPadin käyttöä helpottavilla asetuksilla?
Webinaarissa tutustutaan iPadin käyttöä helpottaviin asetuksiin. Asiakkaalla voi olla oppimista ja laitteiden käyttöä rajoittavia tai jopa estäviä haasteita toimintakyvyssään. Oppimisvaikeudet, puhe-, näkö-, kuulo- tai liikuntavamma eivät kuitenkaan ole este iPadin käytölle, vaan erilaisten asetusten sekä lisälaitteiden avulla iPadista tulee oppimisen ja vuorovaikutuksen mahdollistaja sekä osallisuutta lisäävä tekijä. Webinaarissa käymme asetukset läpi yleisellä tasolla ja perehdymme tarkemmin terapeuttien kannalta tärkeimpiin asetuksiin kuten käyttöapu, sanelu ja ohjattu käyttö.

Webinaari 2: Sovelluksia lukemisen ja kirjoittamisen harjoitteluun
Webinaarissa perehdytään sovelluksiin, joiden avulla voidaan harjoitella lukemista ja kirjoittamista. Kynätyöskentely on monelle asiakkaalle vaikeaa ja hidasta. Erilaisten sovellusten avulla voidaan löytää motivoivia harjoituksia, jotka motivoivat kirjoittamisen harjoitteluun. Aina ei kaikkea tarvitse kirjoittaa, sillä löytyy myös sovellus, jonka avulla voidaan ottaa tehtävästä kuva ja täydentää teksti näppäimistöllä kirjoittamalla tai puhumalla.

Webinaari 3: Sovelluksia kielten ja matematiikan opiskeluun
Webinaarissa tutustutaan kielten ja matematiikan sovelluksiin, joita voi hyödyntää opiskelun tukena. Kielten opiskeluun ja matematiikkaan löytyy lukuisia erilaisia sovelluksia ja lisälaitteita, joiden avulla voi tehdä opiskelusta hauskaa, motivoivaa, konkreettisempaa ja toiminnallista. Tutustumme myös sovellukseen, jonka avulla on helppo tehdä itse omia harjoitustehtäviä ja kuinka liittää ne arkeen.

Webinaari 4: iPadin kommunikointia ja vuorovaikutusta tukevat sovellukset
Webinaarissa tutustumme laajoihin kommunikointisovelluksiin ja pohdimme mitä tulee huomioida sovelluksen valinnassa, sisällön rakentamisessa sekä lähi-ihmisten ohjaamisessa. Tutkimme myös yksinkertaisia vuorovaikutusta tukevia sovelluksia ja harjoittelemme sisällön tekemistä niihin.

Webinaari 5: Kuinka tehdä itse oppimateriaalia helposti?
Aina sovellukset eivät vastaa asiakkaan tarpeita tai niistä puuttuu juuri tätä asiakasta motivoiva sisältö. Silloin kannattaa ottaa käyttöön sovellukset, joiden avulla muokkaat itse sisältöä ja luet lukuisia harjoitteita nopeasti ja helposti. Näiden sovellusten avulla teet harjoitteista oman näköisiä ja yksilöllisesti asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Koulutus on tallennettu keväällä 2019 Snellman-kesäyliopistossa järjestetyn webinaarisarjan yhteydessä. Voit kat­sel­la ja kuun­nel­la nii­tä si­nul­le so­pi­va­na ai­ka­na ja pai­kas­sa. Käyt­tö­aika on yksi vuo­si ostopäivästä.

Aika ja paikka

Tallennepaketti, non-stop

Kohderyhmä

Kuntoutuksen ja las­ten­neu­ro­lo­gi­an alan am­mat­ti­lai­set, te­ra­peu­tit, puhe­vam­mais­ten tul­kit ja yh­tei­sön­oh­jaa­jat, neu­ro­psy­ki­at­ri­set val­men­ta­jat, puhe­te­ra­peu­tit, toi­min­ta­te­ra­peu­tit, kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jat, var­hais­kas­va­tuk­sen asi­an­tun­ti­jat, kas­va­tus- ja ope­tus­alan opis­ke­li­jat, ao. am­mat­ti­hen­ki­löi­tä kou­lut­ta­vat oppi­lai­tok­set sekä eri­tyis­las­ten ja -nuor­ten huol­ta­jat

Osaamistavoitteet

Tämän koulutuksen jälkeen osallistujalla on hyvä käsitys oppimista tukevista sovelluksista ja hän on saanut vinkkejä niiden käyttöön. Koulutuksen aikana osallistuja oppii miten iPadia voi hyödyntää apuvälineenä. Kkoulutuksessa esiteltävät sovellukset ovat iOS-sovelluksia. Sovelluksista osa on maksullisia ja osa maksuttomia. Maksuttomiin sovelluksiin voi sisältyä myös lisäostoja.

Kouluttajat

Riikka Marttinen, toimintaterapeutti, verkkopedagogi
Heidi Åkerlund, toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja

 • Lisätietoja: 

  Mari Markkinen, koulutuskoordinaattori
  mari.markkinen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2848

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  70 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä