Innovaatio-osaajaksi

296,00

Paikkoja jäljellä: 50

Ryhmäilmoittautumiset
 • Missä: Verkossa
 • Opintopisteet: 2 op
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 01.03.2021
 • Alkaa - Loppuu: 13.03.2021 - 19.06.2021

Kuvaus

Snellman-kesäyliopiston koulutus.

 

Innovaatio on uusi työelämän toimintamalli. Se on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden työelämätaidoista. Se nivoo yhteen luovan ajattelun ja ongelmaratkaisutaidon, päämäärätietoisen suunnittelun ja toteuttamisen. Innovaatio-osaajan tulee hallita yhteistyötaitoja, verkostoitumisosaamista ja ennen kaikkea tuotteistamista ja kaupallistamista.

Sisältö

Koulutuksessa perehdytään ISO Standartin mukaiseen innovaatioprosessiin ja innovaation käytännön työtapoihin.

Koulutus sisältää verkkovälitteisiä luentoja sekä ohjatun kehittämistehtävän, jonka voi toteuttaa osana oman työpaikan innovaatiotoimintaa. Luennot toteutetaan osallistujia aktivoiden, joten luennoille osallistuminen on suositeltavaa. Luentojen teoria osuudet tallennetaan ja ne ovat koulutukseen osallistuvien saatavilla.

 

Aikataulu:

la 13.3. klo 10-11.30 ja 12.30-14

pe 26.3. klo 17-18.30

la 10.4. klo 10-11.30 ja 12.30-14

pe 30.4. klo 17-18.30

la 19.6. klo 10-11.30 ja 12.30-14

Aika ja paikka

Koulutus toteutetaan verkossa 13.3.-19.6.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyään osallistuja

 • ymmärtää innovaation kokonaisprosessin ja
 • hahmottaa ISO Standardin mukaisen innovaatiotoiminnan
 • osaa toimia stantardin mukaisesti ja
 • vetää/ toteuttaa innovaatiotoimintaa työpaikallaan
 • ymmärtää tuotteistamisen/ kaupallistamisen osana innovaatioprosessia

Kouluttajat

Kouluttajana toimii Matti Laitinen.

 

“Olen toiminut yli kahdeksan vuotta palveluiden kehittäjänä eri järjestöissä, startup-yrityksissä ja julkisissa yhteisöissä. Tällä hetkellä autan ihmisiä ja yrityksiä sekä julkisyhteisöjä luomaan askeleita palvelujensa kehityksessä sekä sovellan innovaatiotyöskentelyn työkaluja liiketoiminnan kehittämisessä. Lyhyesti kuvattuna: luon siltoja erilaisten ammattilaisten välillä sekä sparraan yksilöitä tai tiimejä tulokselliseen uudistumiseen. Vahvuuksiani ovat liiketoimintakonseptien suunnittelu, luovat kokeilut, palvelumuotoilu, palvelujen myynti ja markkinointi sekä verkostot. Innovaatioprosesseja sekä muotoilun työkaluja olen oppinut käyttämään kaikessa toiminnassani ja vahvat teemat ovat esimerkiksi tiimiytyminen, muutosjohtaminen ja käyttäjälähtöinen tutkimustyö. Arvostan yrittäjähenkisyyttä sekä henkilökohtaista palvelualttiutta, joiden pyrin näkyvän kaikessa toiminnassani.”

 • Arviointi: 

  Koulutus arvostellaan hyväksytty-hylätty -asteikolla.

 • Toteutus: 

  Koulutus suoritetaan osallistumalla aktiivisesti verkkovälitteiseen opetukseen ja toteuttamalla kehittämistehtävä.

 • Lisätietoja: 

  Suunnittelija Riikka Asikainen
  riikka.asikainen@snellmanedu.fi
  044 746 2845

  asiakaspalvelu@snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  296 €
  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Ilmoittautuessasi voit maksaa koulutuksen heti tai valita laskun, jonka maksat koulutuksen alkaessa.