Inkluusio – ystävä vai vihollinen?

Ajankohta
14.03.2023 - 14.03.2023
Paikka
Etäopetus
Hinta
180,00
Ilmoittaudu viimeistään
28.02.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa inkluusion mahdollistamiseen käytännössä

Globaali ja ideologinen ajatussuunta, inkluusio, on yksi yhteiskunnallisen keskustelun kestoaiheista. Ratkaisukeskeisesti aihetta lähestyvässä koulutuksessa tutustutaan inkluusion tausta-ajatuksiin ja ohjaaviin asiakirjoihin käytännönläheisesti. Inkluusion mahdollisuuksia ja esteitä tutkitaan ratkaisukeskeisen ajattelu- ja toimintatavan tuella. Yhteisen keskustelun sekä käytännön esimerkkien kautta tehdään näkyväksi inkluusion taustalla vaikuttavia arvoja, toimivia käytänteitä sekä inkluusiota mahdollistavia toimintatapoja käytännössä. Koulutus sisältää paljon käytännön esimerkkejä ja yhteisten kokemusten jakamista.

Sisältö

Inkluusion tausta-ajattelu sekä ohjaavat asiakirjat (Vasu ja perusopetuksen OPS),
Inkluusion ekosysteeminen malli
Inkluusion toteuttaminen käytännössä
– ratkaisukeskeisen lähestymistavan perusteita
– arvostava kohtaaminen, myönteinen ilmapiiri
– integraatio inkluusion sisällä, integraation ja inkluusion erot
– oppimisympäristötekijöiden järjestäminen, pedagogiset ratkaisut, yhteistyö
– lapsen pystyvyyden ja resilienssin tukeminen, osallisuuden vahvistamisen keinot käytännössä

Aika ja paikka

Tiistaina 14.3.2023 klo 9-16, etäopetus.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Osaamistavoitteet

Inkluusion käsite, tausta-ajattelu sekä käytännön toteuttamisen keinot ja esimerkit jäsentyvät osallistujan omaan työhön sovellettavaksi toiminnaksi ja ajatteluksi
Toimiviin asioihin sekä vahvuuksien tukemiseen nojautuva ratkaisukeskeinen työote vahvistuu, tuoden uusia näkökulmia sekä suhtautumistapoja inkluusion mahdollisuuksiin käytännössä

Kouluttajat

Outi Rantatulkkila
KM, erityisopettaja (varhaiskasvatus ja perusopetus), ratkaisukeskeinen työnohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, kouluttaja (Nepsykoulutukset), lehtori LAB ammattikorkeakoulu

 • Toteutus: 

  Yhteistyössä Etelä-Karjalan kesäyliopiston kanssa, etäopetus.

 • Lisätietoja: 

  Karin Johnson, koulutuskoordinaattori
  karin.johnson(a)snellmanedu.fi
  044 746 2842

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  180 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset