Ilmoittajan suojelu, ilmoituskanavan organisointi sekä ilmoitusten riippumaton käsittely

Kuvaus

Ilmoittajansuojelulain mukaan tarkoitus on luoda Suomeen järjestelmä, jossa pääsääntöisesti vähintään 50 työntekijää työllistävillä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioilla (valtio ja kunnat) on velvollisuus perustaa sisäinen ilmoituskanava.  Lain tavoitteena on, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen lainsäädännön aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

Koulutuksen tarkoituksena on konkretisoida ilmoittajan suojelua koskevan sääntelyn tarkoitusta ja sen edellyttämiä toimenpiteitä. Koulutuksessa käydään läpi kuntaorganisaatioiden näkökulmasta erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ilmoituskanavan perustamiseksi ja hallinnoimiseksi sekä ilmoitusten riippumattomaksi käsittelemiseksi ja tutkintojen suorittamiseksi.

Sisältö

Ilmoittajan suojelulain keskeiset velvoitteet ja niihin vastaaminen

 • Lain tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät
 • Ilmoittajansuojelun yleiset edellytykset ja ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus sekä vastuutahon nimeäminen
 • Ilmoituskanavaa koskevat vaatimukset, ilmoittaminen, tiedottamisvelvollisuus
 • Keskitetty ulkoinen ilmoituskanava ja toimivaltaiset viranomaiset
 • Ilmoitusten käsittely ja tarvittavat jatkotoimet
 • Salassapitovelvollisuus ja henkilötietojen käsittely
 • Ilmoitusten kirjaaminen
 • Suojelutoimenpiteet kuten vastatoimien kielto, vastuuvapaus ja vahingonkorvaus
 • Seuraamukset

Kunnan toimintamalli ja toimintatavat

 • Kunnan ohjeistuksen keskeiset näkökulmat
 • Vastuutahon nimeäminen, tehtävien ja toimintavastuiden määrittely
 • Ilmoituskanavan erilaisia järjestämistapoja
 • Vaikutustenarvioinnin suorittaminen ja seloste käsittelytoimista
 • Ilmoituskanavan kautta tulleiden ilmoitusten riippumaton käsittely ja tutkinta
  • Toimivalta ja vastuu
  • Riippumattomuus ja objektiivisuus
  • Ammattitaito ja ammatillinen huolellisuus
  • Tutkinnan suunnittelu, toteuttaminen ja dokumentointi
  • Tietojen analysointi ja arviointi
  • Tulosten raportointi
  • Tietojen salassapito

Kohderyhmä

Koulutus on hyödyllinen kuntien ja hyvinvointialueiden sekä niiden tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille, johdolle ja esimiehille, sekä hallinnon, valvonnan ja tarkastuksen asiantuntijoille.

Kouluttajat

Kouluttajana toimii IA Insight Public Oy:n partneri JHTT, CGAP, CRMA Markus Kiviaho.

Markus on aiemmin toiminut usean vuoden ajan Tampereen kaupungin ja Audiator -yhtiöiden sisäisen tarkastuksen johtajana, sekä FCG Konsultointi Oy:n johtavana konsulttina. Hän on erikoistunut hyvän hallinnon, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan, sekä omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan arviointeihin ja kehittämiseen. Sisäiset tarkastajat ry on nimittänyt hänet ’Vuoden 2021 Sisäiseksi tarkastajaksi’.

 • Lisätietoja: 

  Tilaa tämä koulutus kuntaasi!

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840