Ilmiölähtöinen tiedekasvatus (tallenne)

Maksuton

Paikkoja jäljellä: 94

Ryhmäilmoittautumiset
 • Missä: Verkossa
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 11.06.2021
 • Alkaa - Loppuu: 25.03.2021 - 16.06.2021

Kuvaus

Ilmiölähtöisen opetuksen ja oppimisen keskiössä ovat moniulotteiset ja merkittävät ilmiöt, joiden syvälliseen ymmärtämiseen pyritään ilmiölähtöisen oppimisprosessin kautta. Mutta miten ilmiölähtöistä opetusta voidaan käytännössä toteuttaa?

Kahdesta verkkotapahtumakerrasta muodostuvan kokonaisuuden vastuullinen järjestäjänä toimi Snellman-kesäyliopisto. Verkkotapahtumat toteutettiin Lasten yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston välisenä yhteistyönä osana Euroopan lasten yliopistojen verkoston (EUCUNET) Phereclos-hanketta, jossa etsitään hyviä käytäntöjä koulujen ja yhteiskunnan välisten rajojen rikkomiseen. Phereclos-hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustusnumerolla 824630.

Sisältö

Videotallenteissa (2 x 40 min) perehdyt ilmiölähtöiseen pedagogiikkaan. Vaikka aihetta lähestytään luonnontieteiden ja matematiikan näkökulmasta, ovat luentojen sisällöt ilmiölähtöisyyden monialaisen perusluonteen ansiosta helposti sovellettavissa muiden oppiaineiden yhteyteen.

Aika ja paikka

Neljä videotallennetta (yht. 60 min), joka on nähtävillä 16.06.2021 saakka.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun opettajat, iltapäiväkerhojen ohjaajat, kasvatus- ja opetus-alan opiskelijat sekä peruskoulujen rehtorit. Myös aiheesta kiinnostuneet koulun ulkopuoliset toimijat.

Osaamistavoitteet

Videotallenteet katsottuasi osaat
• kertoa, ilmiölähtöisen opetuksen keskeisimmistä piirteistä.
• vertailla ilmiölähtöiseen pedagogiikkaan kohdistuvia käsityksiä.
• kuvailla käytännön menetelmiä, jolla ilmiölähtöistä opetusta toteuttaa.
• kehittää omia ideoita ilmiölähtöisen pedagogiikan hyödyntämisestä osana kasvatus- ja opetustyötä.

Kouluttajat

instructor_img

FM Ville Tahvanainen on Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen laitoksen ja opettajakouluksen osaston opettaja. Tutkijanurallaan Ville on perehtynyt ilmiölähtöiseen pedagogiikkaan erityisesti luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen kontekstissa sekä tutkinut aiheeseen liittyviä käsityksiä. Ville toimii myös aktiivisesti mukana Lasten yliopiston Phereclos-hankkeen toteutusryhmässä.

 • Toteutus: 

  Huom! Ilmoittautumiset poikkeuksellisesti VAIN yllä olevasta “Ilmoittaudu”-painikkeesta.

  • Videotallenteen katsomiseen tarvitset nykyaikaisen tarvitset nykyaikaisen tietokoneen tai mobiililaitteen (tabletti tai älypuhelin), jossa on toimiva internet-yhteys. Laitteessa tulee olla myös verkkoselain.
  • Tallennelinkki on tilattavissa perjantaihin 11.06.2021 mennessä. Saat tallennelinkin automaattisella sähköpostiviestillä, joten tarkistathan myös roskapostilaatikkosi. Tallenne on katsottavissa 16.06.2021 saakka.
 • Lisätietoja: 

  Niko Kyllönen
  Hankekoordinaattori
  niko.kyllonen@snellmanedu.fi
  0447462843

  asiakaspalvelu@snellmanedu.fi
  0447462840

 • Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

  Huom! Ilmoittautumiset poikkeuksellisesti VAIN yllä olevasta “Ilmoittaudu”-painikkeesta.

  • Videotallenteen katsomiseen tarvitset nykyaikaisen tietokoneen tai mobiililaitteen (tabletti tai älypuhelin), jossa on toimiva internet-yhteys. Laitteessa tulee olla myös verkkoselain.
  • Tallennelinkki on tilattavissa perjantaihin 11.06.2021 mennessä. Saat tallennelinkin automaattisella sähköpostiviestillä, joten tarkistathan myös roskapostilaatikkosi. Tallenne on katsottavissa 16.06.2021 saakka.
 • Hinta: 

  Maksuton