Hyvinvointi ekologisena kysymyksenä – kaikille avoin Studia Generalia

Ajankohta
03.04.2023 - 11.05.2023
Hinta
Maksuton
Ilmoittautumista ei vaadita

Kuvaus

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos tarjoaa keväällä 2023 Studia Generalia -luentosarjan kestävään hyvinvointiin liittyen. Kaikille avoimet luennot toteutetaan yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa. Luennot järjestetään Zoom-etäyhteydellä, jolloin niitä voi seurata selaimen kautta. Osallistumislinkit löydät alempaa sisältökuvauksesta.

Luentosarja on osa Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen Hyvinvointi yhteiskunnassa -suuntautumisvaihtoehtoa. Luennoitsijoina on joukko maamme parhaita kestävän hyvinvoinnin asiantuntijoita.

 

Sisältö

Luentojen sisältökuvaukset ja luennoitsijatiedot 

 • ma 3.4.2023 klo 13. Panu Pihkala: Ympäristöahdistus ja post-traumaattinen kasvu.
 • to 13.4.2023 klo 13. Klemetti Näkkäläjärvi: Saamelaisten kulttuurinen hyvinvointi muuttuvassa ilmastossa.
 • to 20.4.2023 klo 13. Paavo Järvensivu: Yhteiskunta on jälleenrakennettava suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti.
 • to 27.4.2023 klo 13. Pieta Savinotko: Omakätisen ruoantuotannon käytäntöjä ja keskinäisriippuvuuksia.
 • to 4.5.2023 klo 13. Sofia Laine: Planetaarisen nuorisotutkimuksen kehys nuorten ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin sekä ekologisen kestävyyden yhdistäjänä.
 • to 11.5.2023 klo 13. Tuuli Hirvilammi: Kohti kestävää hyvinvointia.

ma 3.4. Panu Pihkala: Ympäristöahdistus ja post-traumaattinen kasvu

Maailman tilaan liittyvien vaikeiden asioiden kohtaaminen voi aiheuttaa monenlaisia vaikutuksia. Luennolla sovelletaan post-traumaattisen kasvun viitekehystä ympäristöahdistuksen prosessiin. Ihminen voi kokea samanaikaisia negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia esimerkiksi ihmissuhteisiin. Elämän arvostaminen voi syventyä ja elämänfilosofiassa voi esiintyä muutoksia.

Dosentti Panu Pihkala on johtava suomalainen asiantuntija ympäristöahdistukseen liittyvässä tutkimuksessa. Pihkalan tietokirja Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo (2017) herätti laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Kansanvalistusseura myönsi hänelle vuonna 2018 kansallisen Sivistyspalkinnon ansioista ympäristöahdistuksen käsittelijänä. Pihkala julkaisee Climate Change and Happiness -podcastia yhdessä ympäristöpsykologi Thomas Dohertyn kanssa.

Osallistu luennolle tästä: https://uef.zoom.us/j/67114161319

to 13.4. Klemetti Näkkäläjärvi: Saamelaisten kulttuurinen hyvinvointi muuttuvassa ilmastossa 

Luennossa kuvataan saamelaiskulttuurin luontosuhdetta ja ympäristön hahmottamista, luodaan katsaus saamelaisten kulttuuriseen hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä tarkastellaan  ilmastonmuutoksen ja ilmastopolitiikan vaikutuksia saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten kulttuuriseen hyvinvointiin.

Tutkijatohtori Klemetti Näkkäläjärvi (Juvvá Lemet), Oulun yliopisto, on koulutukseltaan kulttuuriantropologi ja lingvisti. Hän tutkii ilmastonmuutoksen ja siihen sopeutumisen moninaisia vaikutuksia saamelaiskulttuurille ja seuraan niitä jokapäiväisessä elämässään Enontekiöllä. Lisätietoja: www.oulu.fi/fi/tutkimusryhmat/cerh

Osallistu luennolle tästä: https://uef.zoom.us/j/66279183932

to 20.4. Paavo Järvensivu: Yhteiskunta on jälleenrakennettava suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti

Yhteiskunnan ekologinen jälleenrakennus edellyttää kulutuksen vähentämisen lisäksi sosioteknisten järjestelmien uudistamista. Politiikassa painopiste siirtyy markkinasääntöjen suunnittelusta konkreettisten, talouden eri sektoreita koskettavien muutospolkujen suunnitteluun. Samalla mukaan kutsutaan myös muut kuin ilmasto- ja ympäristöpolitiikan tekniset asiantuntijat.

Paavo Järvensivu, kauppatieteiden tohtori, on BIOS-tutkimusyksikön tutkija ja perustajajäsen. BIOS on itsenäinen monitieteinen tutkimusyksikkö, joka tutkii ympäristö- ja resurssipaineiden vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan ja kehittää päättäjien ja kansalaisten ennakointikykyä.

Osallistu luennolle tästä: https://uef.zoom.us/j/68035237086

to 27.4. Pieta Savinotko: Omakätisen ruoantuotannon käytäntöjä ja keskinäisriippuvuuksia 

Pienimuotoinen ja käsityövaltainen ruoantuotanto tuottaa monenlaista toimeentuloa ja hyvinvointia. Luento käsittelee omakätisen ruoantuotannon käytäntöjä pohjoismaisen hyvinvointivaltion kontekstissa sekä näissä käytännöissä rakentuvia ihmisten keskinäisiä ja lajien välisiä suhteita. Ilmiötä tarkastellaan luennolla osana moninaista taloutta ja sen kautta pohditaan taloutta monilajisina keskinäisriippuvuuksina.

YTT Pieta Savinotko työskentelee tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopistossa Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa Omistuksenjälkeisyys talouden muutoksen tulkintana ja kokemuksena. Savinotkon väitöskirja Omakätisen ruoantuotannon monilajiset taloudet tarkastettiin Tampereen yliopistossa vuonna 2022.

Osallistu luennolle tästä: https://uef.zoom.us/j/66427636796

to 4.5. Sofia Laine: Planetaarisen nuorisotutkimuksen kehys nuorten ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin sekä ekologisen kestävyyden yhdistäjänä

Luento syventää Nuorisotutkimusverkoston juhlaluennolla esiteltyä planetaarisen nuorisotutkimuksen kehystä ja jatkaa sen kehittämistyötä.

Tutkimusprofessori Sofia Laine, Nuorisotutkimusseura on nuorisotutkimuksen dosentti, VTT, joka on tutkinut nuoria Suomessa, Euroopassa ja globaalisti. Hän on nostanut yhteiskunnalliseen keskusteluun planetaarisen nuorisotutkimuksen käsitteen, joka luo ajassamme tarpeellisen kehyksen nuorisotutkimuksen toteuttamiselle.

Osallistu luennolle tästä: https://uef.zoom.us/j/67724747820

to 11.5. Tuuli Hirvilammi: Kohti kestävää hyvinvointia 

Luennolla käsitellään globaaleja kestävän hyvinvoinnin haasteita sekä hahmotellaan kestävän, planetaarisen hyvinvoinnin ja ekohyvinvointivaltion käsitteitä. Lisäksi pohditaan uusimman tutkimustiedon valossa, minkälainen yhteiskuntapolitiikka voisi tukea nykyistä paremmin kestävän hyvinvoinnin tavoitteita.

Tuuli Hirvilammi on sosiaalipolitiikan tutkija Tampereen yliopistossa, jossa hän tutkii kestävää hyvinvointia, kestävää taloutta ja siirtymää kohti ekohyvinvointivaltiota mm. ORSI-tutkimushankkeessa.

Osallistu luennolle tästä: https://uef.zoom.us/j/62772420969

Aika ja paikka

Etäopetus, 3.4 – 11.5.2023 klo 13

 • Lisätietoja: 

  Lisätietoja luentosarjasta antavat Arto O. Salonen (arto.salonen@uef.fi) ja Sanna Ryynänen (sanna.ryynanen@uef.fi)

 • Hinta: 

  Maksuton


Ilmoittautumista ei vaadita