Hyvä paha hybridi – vuorovaikutuksella ja osallistamisella kohti laadukkaita hybriditoteutuksia

Ajankohta
07.11.2023 - 19.12.2023
Paikka
Joustava
Hinta
290,00
Ilmoittaudu viimeistään
24.10.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Tarve ja odotukset erilaisten hybriditilaisuuksien ja -opetuksen järjestämiseen ovat lisääntyneet. Hybridi luo valinnanmahdollisuuksia, mutta samaan aikaan se vaatii myös huolellista suunnittelua ja ennakointia. Hybriditoteutukset ovat usein mahdollisia toteuttaa ja etäosallistujat mahdollista ottaa mukaan. Toteutus vaatii kuitenkin ymmärrystä siitä, mitkä tekijät varmistavat onnistuneen toteutuksen.

Laadukkaan hybridiopetuksen järjestäminen vaatii tarkastelua niin kouluttajan, osallistujien kuin koulutusta järjestävän tahon näkökulmasta. Hybridiopetuksen järjestämistä ei voi oppia kuuntelemalla ja lukemalla, vaan se vaatii käytännön kokeilua ja testaamista. Tässä koulutuksessa pääset kokeilujen kautta lisäämään varmuutta hybriditoteutusten järjestämiseen. Koulutuksessa painopiste on erityisesti hybridiopetuksessa, mutta oppeja voi hyvin soveltaa myös esimerkiksi kokouksien, seminaarien ja työpajojen toteuttamiseen. Koulutus pohjautuu ja se mukailee SnellmanEDU joustavan opetuksen ja oppimisen laatumallia.

Kuinka suunnitella ja toteuttaa laadukasta sekä innostavaa hybridiopetusta?
Kuinka taklata mahdolliset haasteet hybridiopetuksen parissa?
Mitä tämä vaatii opettajilta ja organisaatiolta?

Sisältö

Ti 7.11.2023 klo 12–15, etäopetus

–        Osallistujien lähtötaso ja osaamistarpeet

–        Ryhmäytyminen

 

28.11.2023 klo 9–16, Kuopio ja joustava

–        Hybridiopetuksen määritelmät ja taustateoria

–        Hybridin onnistumisen eväät pähkinänkuoressa

–        Tekniset puitteet ja tilankäyttö

–        Oppimismuotoilun työkalut suunnittelun ja opetuksen tukena

–        Käsikirjoitus hybriditoteutuksen tukena

–        Opiskelijakeskeisyys

–        Harjoittelua ja testaamista

–        Välitehtävä

19.12.2023 klo 9–16, Kuopio (suositus lähiosallistumisesta Kuopiossa)

–        Ennakointi ja osallistujien valmistelu

–        Yhteiset pelisäännöt, odotukset ja vastuut

–        Koulutuksen/opetuksen ennakkovalmistelut

–        Osallistumisen ja osallistamisen keinot

–        Fasilitoinnin tasot

–        Hyviä käytänteitä opiskelijoiden ohjeistamiseen ja aktivoimiseen

–        Harjoittelua ja testaamista

–        Loppureflektointi

Aika ja paikka

7.11.-19.12.2023, Kuopio ja joustava

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityisesti kouluttajille ja koulutussuunnittelijoille sekä erilaisissa rooleissa koulutusorganisaatioissa toimiville. Lisäksi koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi aasiantuntijoille, jotka järjestävät ja vetävät palavereja, työpajoja ja erilaisia tilaisuuksia. Mukaan ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet.
Maksimiosallistujamäärä 25.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja:
– ymmärtää mitä laadukkaan hybridiopetuksen järjestäminen vaatii koulutuksen järjestäjältä, kouluttajalta ja osallistujilta
– hahmottaa, mistä hybridiopetuksessa on kysymys
– ymmärtää hybridiopetuksen reunaehdot ja milloin sitä voi ja kannattaa soveltaa
– osaa lähteä suunnittelemaan/toteuttamaan hybridiopetusta
– osaa suunnitella koulutuksen siten, että sekä etä- että lähiosallistujat voivat saavuttaa koulutukselle määritetyt tavoitteet
– ymmärtää vuorovaikutuksen ja aktivoinnin merkityksen hybridiopetuksessa
– rohkaistuu hyödyntämään kokeilujen kautta erilaisia fasilitointi- ja osallistamismenetelmiä sekä etä- ja lähiryhmän aktivoimiseen
– uskaltaa kokeilla ja soveltaa erilaisia digitaalisia työkaluja hybridiopetuksen toteuttamisessa.

Kouluttajat

Niina Räsänen, YTM
Outi Savolainen, YTM

Kirjallisuus

SnellmanEDUn joustavan opetuksen ja oppimisen laatumalli

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Koulutuskokonaisuuden aikana testataan erilaisia hybridiopetuksen muotoja käytännössä.

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  290 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Opintomaksun voi maksaa kahdessa erässä. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset