Hybridiopetus – kuinka se tehdään laadukkaasti?

Ajankohta
16.05.2022 - 23.05.2022
Paikka
Etäopetus
Hinta
150,00
Ilmoittaudu viimeistään
09.05.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Kuinka suunnitella ja toteuttaa laadukasta sekä innostavaa hybridiopetusta? Kuinka taklata mahdolliset haasteet hybridikoulutusten parissa? Jännittääkö tai hirvittääkö hybridikoulutus? Tässä koulutuksessa kampitetaan haasteet keskustelun ja kokeilujen avulla ja otetaan samalla askel yhdessä kohti uutta!

Siirtymä kohti hybridi-koulutusmallia ei ole enää tulevaisuutta vaan tätä päivää. Koulutuksen toteuttaminen hybridimallilla vaatii kuitenkin hyvin spesifejä taitoja ja kykyä huomioida erilaiset yksilöt ja osallistujaryhmät, sillä useimmiten hybridillä tarkoitetaan koulutusta, johon osallistuu samanaikaisesti sekä läsnäolevia osallistujia että etänä osallistuvia.

Hybridiopetus – miten se tehdään laadukkaasti? -etäkoulutuksessa käymme läpi miten suunnitella onnistunut hybriditoteutus siten, että lähi- ja etäopiskelijat huomioidaan jotta molempien osallistujaryhmien oppimiskokemus on tasavertainen sekä turvallinen. Hybridikoulutuksen suunnittelussa lähdetään liikkeelle näistä lähtökohdista ja mahdollisuudet joustavaan opetusmalliin sisällytetään suunnitteluun jo ensi metreiltä lähtien.

Sisältö

Koulutus koostuu kahdesta 3 tunnin etäkoulutuspäivästä. Koulutus rakentuu SnellmanEDUn JOO-mallin (Joustavan opetuksen ja oppimisen laatumalli) ympärille. Lue lisää blogistamme!

Sisältö tarkemmin:

Moduuli 1.
•Hybridiopetuksen taustateoria ja määritelmä. Hybridiopetuksen rakennuspalikat sekä niiden määritelmät ja elementit.
•Oppimismuotoilu ja sen työkalut sekä menetelmät. Pedagoginen käsikirjoitus. Kuinka opiskelijat otetaan huomioon jo suunnittelussa? Käytännön työkaluja suunnitteluun ja jaksottamiseen.
•Oppijakeskeisyys osana koulutuksen suunnittelua ja toteutusta.
•Osaamisperusteisuus ja oppimistavoitteiden/osaamistavoitteiden määrittely.

Moduuli 2.
•Osallistumisen ja osallistamisen keinot. Opiskelijoiden aktivoiminen ja vinkit tähän. Erilaisten opiskelijoiden huomioiminen ja saavutettavuus.
•Valmistellut opiskelijat ja muut ennakkovalmistelu.
•Turvallisuus
•Tekniikka ja laitteet
•Fasilitoinnin tasot
•Ohjeistus
•Tilankäyttö

Koulutus tulee olemaan erittäin vuorovaikutteinen, aktivoiva ja yhteiselle tekemiselle perustuva. Tämä ei ole yksisuuntaista tiedonjakoa, vaan osallistujat tulevat olemaan aktiivisessa roolissa, keskustelemaan toistensa kanssa ja jakamaan omia kokemuksiaan. Koulutus sisältää erilaisia virtuaalisia aktiviteetteja ja pienryhmäkeskusteluita.

Osallistujat tulevat tekemään lyhyen, soveltavan välitehtävän koulutuskertojen välillä, jonka tarkoituksena on auttaa osallistujaa omaksumaan ja soveltamaan koulutuksessa saatavia oppeja.

Koulutukseen osallistujat saavat mukaansa työkirjan, joka jää heille henkilökohtaiseksi työkaluksi myöhempää käyttöä varten.

Aika ja paikka

Maanantai 16.5.2022
Maanantai 23.5.2022
klo 12.30-15.30
etä

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu erityisesti koulutusorganisaatioille, suunnittelijoille, kouluttajille ja opettajille, ketkä osallistuvat koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen omassa työssään.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja:
-hahmottaa, mistä hybridikoulutuksessa on kysymys ja mitkä ovat hybridikouluttamisen reunaehdot
-tunnistaa, milloin koulutus kannattaa toteuttaa hybridimallilla
-ymmärtää, kuinka lähteä suunnittelemaan hybridikoulutuksia
-osaa rakentaa ja määritellä tavoitteet kahdelle erilaiselle kohdeyleisölle
-osaa aktivoida kahta erilaista kohdeyleisöä siten, että molemmat saavat onnistuneet koulutuskokemukset
-osaa huomioida oppijoiden yksilölliset oppimistarpeet
-soveltaa erilaisia työkaluja hybridikoulutuksen toteuttamisessa

Kouluttajat

instructor_img

Heidi Wahl (KM) on yrittäjä ja virtuaalisen koulutuksen ja fasilitoinnin asiantuntija. Hän on työskennellyt verkko- ja virtuaalikoulutuksen asiantuntijana ja kehittäjänä, ja ollut mukana esimerkiksi perustamassa virtuaalisen luokkahuoneen konseptia globaalin vähittäiskaupan organisaation Pohjois-Euroopan maihin.

Heidi on taustaltaan kasvatustieteiden maisteri yleisen ja aikuiskasvatustieteen puolelta, ja hän on myös suorittanut Certificate in Designing Online Learning-sertifikaatin (The Learning and Performance Institute UK). Heidille keskeistä on opettaa ja kouluttaa uutta tietoa ja uusia taitoja siten, että ne ovat heti sovellettavissa käytäntöön. Hänelle on ehdottoman tärkeää konkretisoida omissa koulutuksissaan se, miten virtuaalinen koulutus ja fasilitointi saadaan toimimaan ilman puhuvia päitä tai virtuaaliväsymystä.

Niina Räsänen on suunnittelija-oppimismuotoilija, jonka työnkuvaan kuuluu koulutusten suunnittelua ja tuottamista sekä koulutuspalvelujen kehittämistä sekä innovointia. Niina on työskennellyt verkkopedagogina ja tehnyt Joustavan opetuksen ja oppimisen laatumalliin tehdyn taustatutkimuksen ja tiedonkeruun sekä koostanut aineiston nykyiseen JOO-mallin muotoon. Hänellä on aikuisopettajan pedagoginen pätevyys (A 794/2004) ja hän valmistuu keväällä 2022 sosiaalipsykologiksi (YTM). Niinalla on laaja ymmärrys siitä, kuinka sosiaalinen maailma rakentuu ja kuinka sen jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja sitä kautta muovaavat toisiaan. Niinan intohimona työssä on kokeilun kautta luoda uusia innostavia oppimiskokemuksia.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Koulutus toteutetaan täysin kontaktiopetuksena etänä. Koulutuksen aikana käytetään erilaisia vuorovaikutus- ja osallistamistyökaluja.
  Osallistuja tarvitsee:
  -Tietokoneen
  -Mikilliset kuulokkeet
  -Rauhallisen tilan, josta osallistua

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 7462840

 • Hinta: 

  150 €
  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset