HALLI-tietopankki luottamushenkilöiden tukena koko valtuustokauden

Uudet kunnanvaltuutetut aloittavan nelivuotiskautensa kesän vaalien jälkeen. On tärkeää, että heillä on tarvittavat tiedot voidakseen hoitaa luottamustehtäväänsä. Hallintoakatemia ja SnellmanEDU ovat yhdistäneet osaamisensa ja tarjoavat kunnille kunnallisen luottamushenkilön tietopankki HALLIn. Verkko-oppimisympäristön muotoon tuotettu HALLI on luottamushenkilöiden käytössä koko valtuustokauden ajan ja sitä päivitetään ajankohtaisilla säädös- ja muilla materiaalipäivityksillä.

Luottamushenkilö tai kunnan viranhaltija voi käyttää HALLIa käsikirjana tai opiskella siellä olevia sisältöjä aikaan ja paikkaan sitomatta, omassa tahdissa. Osallistuja voi halutessaan suorittaa 5 op:n laajuisen Kunnallisen luottamushenkilön peruskurssin. Osallistujan on mahdollista myös testata osaamistansa tekemällä tehtäviä.

HALLI sisältää videotallenteita, Powerpoint-tietoiskuja, esimerkkejä, lähdevinkkejä ja niihin liittyviä harjoituksia. Harjoituksissa etsitään ratkaisuja käytännön kysymyksiin ja syvennetään eri teemojen käsittelyä. Sisällöt on tuotetu visuaaliseen ja aktivoivaan muotoon.

Lue lisää: www.snellmanedu.fi/halli

Hyödynnä kesäetu! Jos kunta varaa HALLI-tietopankin valtuustokaudeksi käyttöönsä 30.6.2021 mennessä, sen luottamushenkilöt saavat veloituksetta osallistua kuntahallinnon webinaareihhin.

Sisältö

 1. Miten kunta toimii ja mistä kunnassa voidaan päättää?
 2. Miten luottamustehtävässä toimitaan ja millä välineillä kuntaa johdetaan?
 3. Kunnan toiminnan julkisuus ja avoimuus – kääntöpuolena salassapito ja tietosuoja
 4. Kunnan talous
 5. Kunnan toimijoiden keskeiset tehtävät ja niihin liittyvä päätöksenteko

Aika ja paikka

HALLI-tietopankki avautuu elokuussa 2021!

Kohderyhmä

Kuntien luottamushenkilöt ja kuntien viranhaltijat

Osaamistavoitteet

HALLI-tietopankki on tarkoitettu kuntien luottamushenkilöille koko valtuustokauden aikaiseksi koulutus-, tieto- ja materiaalikirjastoksi. Neljän vuoden aikana tapahtuu lakimuutoksia ja tulee täsmennyksiä, ajankohtaisia kysymyksiä ja materiaali täydentyy näiltä osin, koko valtuustokauden ajan, luottamushenkilön tietojen ajantasaistajana. Luottamushenkilö pystyy etenemään kurssilla oman osaamisensa mukaisesti.

Kouluttajat

Tietopankin tuottavat ja sitä päivittävät Hallintoakatemian ammattilaiset, joilla on kokemusta ja näkemystä kuntahallinnon eri puolista. Kurssin tutoreina ja ohjaajina toimivat HTM Tuuli Tarukannel, Emma Andersson ja Henna Koskalainen Hallintoakatemiasta. Kurssin teknisinä avustajana ja opastajana toimivat SnellmanEDUn verkkopedagogit.

 • Toteutus: 

  HALLI muodostuu webinaaritallenteista, Powerpoint-tietoiskuista, esimerkeistä ja niihin liittyvistä harjoituksista sekä pienistä testeistä. Webinaaritallenteet ovat noin 20-30 minuutin pituisia tiiviitä tietoiskuja käsiteltävänä olevista aiheista

  Oppimismateriaalit täydentävät webinaarin aiheita ja niissä on koottu kattavasti sekä aiheen lainsäädäntöä että käytännön toteutusta yhteen. Oppimismateriaali toimii myös niin, että siihen voi palata jälkikäteen ja pohtia tulkintoja käytännön tilanteissa. Oppimistehtävissä etsitään ratkaisuja käytännön kysymyksiin ja syvennetään eri teemojen käsittelyä ja oppimista ja osaamista.

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  80 € + alv. / valtuutettu / vuosi

  Snellman-Instituutin jäsenkunnille ja Hallintoakatemian lisenssikunnille 50 € + alv. / valtuutettu / vuosi