Flippaamaan – Flipped Classroom haltuun

75,00

Nonstop oppimista verkossa!

Teknologialla tuettu oppijakeskeisyys on tänä päivänä yksi merkittävimmistä opetuksen kulttuuria muokkaavista tekijöistä. Flipped Classroom on yksi tunnetuimmista opetuksen strategisista lähestymistavoista, joka muokkaa teknologian ja kontaktiopetuksen välistä suhdetta helposti ymmärrettävään ja omaksuttavaan muotoon. Maailmanlaajuisesti jo 15 vuoden ajan käytettynä ja tutkittuna Flipped Classroom on hyvin kehittynyt vastaamaan opettajien tarpeisiin.

Tämä menetelmä on laajentunut Suomessakin vähitellen alakouluista korkeakouluihin. Menetelmän etuna on suuri joustavuus opettajan kontaktiopetuksen ajankäytön kannalta. Flippauksen strategisen raamin sisällä voidaan soveltaa erityyppisiä pedagogisia ratkaisuja esim. ongelmakeskeistä ja vertaisoppimista sekä mestari-kisälli oppimista.

Nonstop verkkokoulutuksen sisältö

Saat linkin koulutuksen materiaaliin sekä kolme tallennetta, joiden yhteiskesto on noin 4 tuntia.

 1. Flippauksen teoria ja alkeet: Flipattavan kurssin ydinainesanalyysi ja sisältörakenneanalyysi, oppimistavoitteet, ennakkotestit ja tehtävät, tallenteiden tuottamiseen ja jakamiseen liittyvät teknologiat
 2. Kontaktiopetuksen suunnittelu, toteutus ja opiskelijoiden rooli
 3. Mitä tentin sijaan? Opiskelijoiden arviointi ja koulutuksen toteutuksen arviointi ja oma jatkokehityssuunnitelma

Koulutus on tallennettu vuonna 2017 Snellman-kesäyliopistossa järjestetyn webinaarisarjan yhteydessä. Voit kat­sel­la ja kuun­nel­la nii­tä si­nul­le so­pi­va­na ai­ka­na ja pai­kas­sa. Käyt­tö­aika on yksi vuo­si ostopäivästä.

Kohderyhmä

Kaikille flippauksesta kiinnostuneille opettajille ja kouluttajille. Koulutus toimii parhaiten, mikäli sinulla on jokin opintojakso, kurssi tai koulutus johon menetelmää voit soveltaa.

Kouluttajat

Kouluttajana toimii FT Markku Saarelainen oppimisympäristöjen kehittämispäällikkö, Itä-Suomen yliopistosta.

 • Lisätietoja: 

  Merja Huttunen, koulutuskoordinaattori
  merja.huttunen@snellmanedu.fi
  044 746 2851

  asiakaspalvelu@snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  75 € (sis alv. 24% )