Etäopetus A:sta Ö:n

Ajankohta
06.09.2023 - 09.10.2023
Paikka
Etäopetus
Hinta
290,00
Ilmoittaudu viimeistään
28.08.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Etäopetus ja virtuaalinen koulutus ovat tulleet jäädäkseen ja siksi ne ovat opettajien ja kouluttajien tärkeimpiä kehityskohteita. Kun lähiopetus siirtyy verkkoon, tarvitaan uudenlaisia taitoja ja ymmärrystä verkkoympäristöistä ja verkossa vuorovaikuttamisen tavoista osana opettajan tai kouluttajan työkenttää.

Koulutuksessa käsitellään tärkeimmät etäopetuksen ja virtuaalisen koulutuksen perusteet sekä annetaan systemaattisesti vinkkejä opetuksen suunnittelusta yksittäisen vuorovaikutteisten etäopetustilanteiden rakentamiseen. Lisäksi saat vinkkejä hybridiopetuksen järjestämiseen sekä monipuoliseen arviointiin virtuaalisissa ympäristöissä.

Tulevaisuuden opetusmuodot ovat enemmän tai vähemmän virtuaalisia, ja siksi opettajina ja kouluttajina on opittava vastaamaan tulevaisuuden kutsuun. Tämä koulutus on yksi apuvälineistäsi, joten nyt kannattaa tarttua tilaisuuteen!

Sisältö

Koulutus on neljän verkossa toteutettavan tapaamisen muodostama kokonaisuus. Yhden tapaamiskerran pituus on kaksi tuntia. Koulutuksen sisällöt mukailevat Etäopettajan käsikirjan sisältöjä. Osallistujat saavat teoksen opetustyönsä tueksi osana koulutusmateriaaleja.

 • Ke 6.9.2023 klo 15-17: Etäopetuksen perusteet
 • Ma 25.9.2023 klo 15-17: Vuorovaikutteisen etäopetuksen suunnittelu
 • Ke 4.10.2023 klo 15-17: Hybridiopetus ja sen erikoispiirteet
 • Ma 9.10.2023 klo 15-17: Monipuolinen arviointi virtuaalisessa opetuksessa

Aika ja paikka

6.9.-9.10.2023, etäopetus

Kohderyhmä

Opettajat ja kouluttajat toisella ja korkea-asteella sekä yläkoulussa.

Maksimiosallistujamäärä 50

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistujilla on selkeä näkemys verkko- ja etäopetuksen lainalaisuuksista ja erityispiirteistä lähiopetukseen verrattuna. Koulutettava osaa suunnitella vuorovaikutteista ja laadukasta verkko- ja etäopetusta, joka edistää opiskelijoiden oppimista ja tukee opiskelijoiden aktiivista toimijuutta oman oppimisensa suhteen. Arvioinnin suhteen koulutettava tiedostaa monipuolisen arvioinnin tärkeyden laadukasta verkko- ja etäopetusta tukevana elementtinä ja osaa toteuttaa arviointia niin, että se tukee opiskelijan oppimista koko prosessin ajan.

Kouluttajat

instructor_img

Niina Harjunpää, FL, on verkko- ja etäopetukseen erikoistunut historian ja yhteiskuntaopin aineenopettaja. Niina on opettanut vuodesta 2004 alkaen monimuotomallilla videoneuvotteluna sekä erikseen verkossa ja luokkahuoneessa. Hän toimii oman työyhteisönsä eLukio-opinnoista vastaavana opettajana ja on kouluttanut kollegoita etä- ja verkko-opetuksen teknisiin ja pedagogisiin käytänteisiin useiden vuosien ajan. Hän toimii myös alueellisena lukion opettajien tutoropettajana.

Heidi Wahl, KM, on virtuaalisen koulutuksen ja fasilitoinnin asiantuntija. Hän kouluttaa päätyökseen kouluttajia ja opettajia virtuaalisen koulutuksen saloihin. Heidi on työskennellyt aiemmin verkko- ja virtuaalikoulutuksen kehittäjänä globaalissa organisaatiossa, sekä myös ammatillisen koulutuksen parissa. Hän auttaa myös yrityksiä ja organisaatioita osaamisen tunnistamisessa ja laadukkaan oppimisen kehittämisessä.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  290 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 2 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset