Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt

80,00

Paikkoja jäljellä: 100

Ryhmäilmoittautumiset
 • Missä: Verkossa
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 15.03.2021
 • Alkaa - Loppuu: 23.03.2021 - 23.03.2021

Kuvaus

Snellman-kesäyliopiston koulutus

Hyvä etäopetus lähtee toimivista pedagogisista ratkaisuista ja turvallisista toimintatavoista.

Koulutuksessa perehdytään pedagogisesti tarkoituksenmukaiseen etäopetukseen. Lähtökohtana on oppimisteoria, mutta lähestymistapa on käytännönläheinen. Etäopetuksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet käydään läpi askel askeleelta ja esimerkkien avulla.

Osallistujat saavat lisäksi perusteet tietosuojan huomiointiin etäopetuksessa. Koulutuksessa huomioidaan myös kuntatason ja koulun johdon näkökulmat henkilötietojen käsittelyssä sekä yhteisten toimintamallien luomisessa etäopetukseen.

Koulutuksen tukimateriaalina on keväällä 2017 ilmestynyt Open somekirja, joka on koronaepidemian vuoksi julkaistu ilmaiseksi opetuskäyttöön. Kirja syventää aiheen käsittelyä ja sisältää yli 80 opetukseen sopivan verkko- ja somepalvelun esittelyä vinkkeineen.

Sisältö

– Etä- ja verkko-opetuksen suunnittelu ja toteutus
– Pedagoginen tarkoituksenmukaisuus etäopetuksen järjestämisessä
– Helppoja ja yksinkertaisia malleja opetukseen ja oppimisen tukemiseen
– Esimerkkejä ja vinkkejä etäopetuksessa käytettävistä sovelluksista
– Tietosuojan huomiointi etäopetuksessa
– Kunnan ja koulutason yhteiset toimintamallit ja pelisäännöt

Aika ja paikka

ti 23.3.2021 klo 12-16, verkko

Kohderyhmä

Koulutus sopii eri koulutusasteiden opettajille, koulutussuunnittelijoille, rehtoreille, muille opetusta suunnitteleville ja siitä päättäville sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Kouluttajat

Harto Pönkä, KM on ohjelmistoalan yrittäjä, tietokirjailija sekä sosiaalisen median ja koulutusteknologian tunnettu asiantuntija. Kouluttajana Pönkä on toiminut vuodesta 2008 lähtien. Hän on perehtynyt henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan mm. seuraavista näkökulmista:

– GDPR:n vaatimukset henkilötietojen käsittelylle yrityksissä ja muissa organisaatioissa (mm. asiakasrekisterit, markkinointi ja viestintä)
– Tietosuoja tietojärjestelmissä, verkkopalveluissa ja sosiaalisen median palveluissa
– Tietosuojan ja salassapidon huomiointi mm. opetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä.
– Henkilökohtainen tietosuoja ja tietoturva netissä ja somessa

EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyviä koulutuksia Harto on pitänyt yrityksille, kunnille, oppilaitoksille ja järjestöille sekä konsultoinut GDPR:n käytännön soveltamiseen liittyvissä asioissa. Pönkä on julkaissut kirjat Sosiaalisen median käsikirja (2014) ja Open somekirja (2017, Docendo) sekä lukuisia artikkeleita ja kirjankappaleita. Pönkä on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, jonka näkemyksiä myös korkeakoulut, yritykset sekä media arvostavat.

 • Lisätietoja: 

  asiakaspalvelu@snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  80 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Ilmoittautuessasi voit maksaa koulutuksen heti tai valita laskun, jonka maksat koulutuksen alkaessa.