Erkkajooga® -ohjaajakoulutus

Ajankohta
17.02.2024 - 09.06.2024
Paikka
Kuopiossa
Hinta
1.130,00
Ilmoittaudu viimeistään
05.02.2024
Ryhmäilmoittautumiset

Erkkajoogaohjaajakoulutus® on monipuolinen ohjaustaitoja vahvistava koulutuskokonaisuus.

Erkkajooga® on sovellettavissa monenlaisille erityisryhmille kuten NePsyt, liikuntarajoitteiset, näkövammaiset, kuulovammaiset, autisminkirjon henkilöt.

Koulutuksessa käsitellään myös joogaa mielenterveyden tukena, joogaa osana kipuongelmaisen hyvinvointia sekä traumasensitiivistä lähestymistapaa ohjauksessa.

Koulutus oikeuttaa sinut käyttämään Erkkajooga®-ohjaaja nimikettä ja materiaaleja.

Sisältö

la-su 17.-18.2.2024: 1 MODUULI

 • Asanaharjoittelun perusteet ja soveltaminen
 • Apuvälineiden käytön perusteet ja variointi
 • Joogan filosofian perusteet
 • Psykofyysisen lähestymistavan perusteet
 • Ihmisen sensomotorinen kehitys ja sen tukeminen joogaharjoituksella

La-su 16.-17.3.2023: 2. MODUULI

 • Asanaharjoittelun syventäminen
 • Turvallisen avustamisen perusteet
 • Joogafilosofian selkokielistäminen erilaisille erityisryhmille

La-su 13.-14.4.2024: 3. MODUULI

 • Trauma, keho ja tunteet

La-su 25.-26.5.2024: 4. MODUULI

 • Ohjaajan oma hyvinvointi ja sen tukeminen

La-su 8.-9.6.2024: 5. MODUULI

 • Jooga mielen hyvinvoinnin tukena
 • Ohjaajan oma erityisosaaminen ja sen jakaminen
 • Lopputyöt

Huom. Pidätämme oikeuden muutoksiin aikataulun osalta.

Aika ja paikka

17.2.-9.6.2024, lähiopetus Kuopio
Sisältää yhteensä 10 lähiopetuspäivää.

Kohderyhmä

Erkkajoogaohjaajakoulutus on monipuolinen ohjaustaitoja vahvistava kokonaisuus. Koulutus soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään ohjaustaitojaan esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Traumainformatiivisen ohjauskielen perusteet ja esteettömyystaidot

 • Opiskelija tutustuu ihmisoikeuksiin esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja traumatietoisen ohjauskielen perusteisiin oman ja osallistujien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tueksi.
 • Yhdenvertaisuustaidot ja traumatietoinen ohjauskieli voivat edistää saavutettavuutta silloin, kun osallistumisessa on ulospäin näkymättömiä haasteita. Näkymättömiä osallistumisen kynnyksiä voivat olla esimerkiksi kivut, stressi, ulkoisesti näkymättömät sairaudet ja kehon tukivälineet, kehonmuutos- ja toipumisprosessit tai identiteettiiin ja moninaisuuteen liittyvät asenteet tai ohjausympäristön toimintatavat.
 • Oppiminen tapahtuu lukemalla, harjoituksin ja keskustellen. Opintojakso sisältää harjoituksia oman turvallisuuden tueksi, tutustumista traumasensitiiviseen joogaan ja ohjattua lepoo/palautumista.

Ihminen psykofyysisenä kokonaisuutena 

 • Opiskelija ymmärtää tunteiden ja traumojen psykologisten mekanismien perusteet sekä niiden erottamattoman yhteyden ei-kielellisen, hermostollisen ja kehollisen muistamisen kanssa.

Vireystila ja sen säätelykeinot

 • Opiskelija oppii tunnistamaan ja säätelemään omaa vireystilaansa ja tukemaan ryhmäläisiä vireystila / tunnesäätelytaidoissa.

Ihmisen sensomotorinen kehitys ja sen tukeminen joogaharjoituksella

 • Opiskelija syventää ymmärrystään ihmisen sensomotorisesta kehityksestä. Opiskelija oppii hyödyntämään kehon liikesuuntia, liikeketjuja ja ihmisen sensomotorista kehitystä avustamisen perustana. Opiskelija tunnistaa nämä omassa kehossaan ja oppii huomioimaan ne toisen kehossa.

Turvallinen ja terveyttä edistävä joogaharjoitus

 • Opiskelija oppii soveltamaan joogaharjoitusta erilaisten ryhmien tarpeisiin turvallisella ja terveyttä edistävällä tavalla.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ohjauksessa

 • Opiskelija oppii huomioimaan ryhmäläisen voimavarat ja vahvuudet sekä tukemaan näitä. Hän oppii suuntaamaan huomion onnistumisiin ja taitoihin. Opiskelija oppii huomiota ja tukemaan pieniä edistysaskelia ja etenemistä kohti tavoitetta. 

Jooga mielen hyvinvoinnin tukena

 • Hahmottaa kehonsa erilaisia rentous- ja jännitystiloja ja tuottaa omalle keholleen sopivaa liikettä sekä hahmottaa oman kehonsa ja liikkumisensa mahdollisuuksia ja niiden mahdollisia rajoitteita: mm. liikelaajuuksia ja liikeketjuja.
 • Opiskelija oppii tutkimaan erilaisten liikkeiden (esim. asanoiden) perusrakenteita ja varioimaan niitä kokemuksellisesti, oman kehonsa kautta. 

Asanaharjoittelun perusteet ja syventävä harjoittelu

 • Opiskelija oppii anatomian ja asanaharjoittelun perusteet teorian ja harjoitusten kautta. Anatomian perusteiden ymmärtämisen kautta opiskelija oppii ymmärtämään sen, mitä joogaharjoituksessa tapahtuu fyysisellä tasolla.
 • Opiskelija oppii tutkimaan asanoiden perusrakenteita ja varioimaan niitä kokemuksellisesti, oman kehonsa kautta. Opiskelija oppii soveltamaan joogaharjoitusta erilaisten ryhmien tarpeisiin turvallisella ja terveyttä edistävällä tavalla. 

Apuvälineiden käyttö ja asanoiden varioiminen

 • Opiskelija oppii käyttämään apuvälineitä turvallisen ja terveyttä edistävän joogaharjoituksen luomiseksi. Opiskelija oppii huomioimaan ryhmäläisten apuvälinetarpeen ja ohjaamaan heitä apuvälineiden käytössä.
 • Opiskelija oppii hyödyntämään kehon liikesuuntia, liikeketjuja ja ihmisen sensomotorista kehitystä avustamisen perustana. Opiskelija tunnistaa nämä omassa kehossaan ja oppii huomioimaan ne toisen kehossa.
 • Opiskelija oppii kosketuksen erilaiset variaatiot ja niiden hyödyntämisen avustamisessa.

Verbaalista ohjausta tukevat kommunikaatiomenetelmät

 • Opiskelija oppii verbaalisen ohjauksen tukena/sijasta käytettävien kommunikaatiomenetelmien perusteet ja niiden soveltamisen jooganohjaukseen. Opiskelija hallitsee riittävästi keinoja kommunikointiin, jotta voi mahdollistaa hyvän vuorovaikutuksen.
 • Opiskelija tutustuu erilaisiin kommunikaatiovälineisiin ja -menetelmiin, jotka mahdollistavat vastavuoroisen ja tasa-arvoisen vuorovaikutustilanteen.
 • Opiskelija ymmärtää vastavuoroisen kommunikaation merkityksen mahdollisuuden myös silloin, kun sen osapuolet ovat viestimiskeinojensa suhteen erilaisia.

Ohjaajan oma hyvinvointi ja sen tukeminen

 • Opiskelija tutustuu omaan hengitykseensä ja vireystilaansa sekä niiden luonnolliseen vaihteluun vuorovaikutuksessa.
 • Koulutuksessa opiskelija tutustuu erilaisiin, monimuotoisiin kehollisiin ilmaisukeinoihin, myös oman äänensä voimaan ja laajaan ilmaisukykyyn ja rohkenee ilmaista itseään näillä keinoin.
 • Opiskelija osaa hahmottaa kehonsa / liikkeensä / liikkumisensa suhdetta ympäröivään tilaan ja muihin tilassa liikkujiin ja herkistyy kuuntelemaan, näkemään, kohtaamaan kinesteettisesti ja kaikilla aisteillaan.
 • Opiskelija ymmärtää leikin ja leikkisyyden tärkeyden, sekä sallii ja toivottaa tervetulleiksi epäonnistumisen mahdollisuuden sekä itselleen, että muille.
 • Opiskelija ymmärtää luovan liikkeen, improvisaation (kyky muuttaa suunnitelmaa), rutiinien rikkomisen ja toisin tekemisen merkityksen mm. aivojen joustavuuden ylläpitäjänä ja kehittäjänä.
 • Opiskelija osaa katsoa ja olla katsottavana arvottamatta, arvostelematta, lempeästi arvostaen itseään ja muita sellaisina kuin he ovat.

Joogan filosofia ja psykologia

 • Opiskelija tutustuu joogan filosofian perusteisiin.
 • Opiskelija hallitsee joogan filosofian perusteet ja osaa soveltaa sitä erityisryhmien tarpeisiin.

Kouluttajat

instructor_img

Mari Kapulainen
Fysioterapeutti AMK, jooganopettaja (RYT500, Yoga for Special Needs & Yoga for Empowerment), psykofyysinen hengitysterapeutti, psykoterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti, työnohjaajakoulutuksessa.

Mikko Kapulainen
Työvalmentaja, lähihoitaja, lastenohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, diplomi jooganopettaja 200h, Yoga for Special Needs & Yoga for Empowerment -ohjaaja, kognitiivisen lyhytterapian opinnoissa.

Vierailevina kouluttajina mm. tanssitaiteilija Jonna Aaltonen, psykologi-jooganopettaja Tuija Stenroos, TCTSY-F, Trauma Center Trauma Sensitive Yoga -ohjaaja Hanna Dufva sekä joogafilosofian asiantuntija, jooganopettaja Kreeta Ranki.
Muutokset mahdollisia.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  1130 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset