Erityisherkkyys voimavarana

Ajankohta
10.09.2022 - 11.09.2022
Paikka
Joustava
Hinta
239,00
Ilmoittaudu viimeistään
29.08.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Aistitko nopeasti vallitsevan tunnelman ja ilmapiirin? Koetko vahvasti omat ja muiden tunteet? Tai reagoitko voimakkaasti ääniin ja valoihin ympäristössäsi? Ehkä olet erityisherkkä, kuten joka viides meistä. Tule mukaan oppimaan lisää omasta tai läheisesi herkkyydestä ja opi samalla valjastamaan erityisherkkyys voimavaraksi!

Huomaatko itsesi tai lapsesi kuormittuvan uusien tilanteiden ja äkillisten muutosten edessä? Oletko kenties saanut kuulla että reagoit liian herkästi asioihin ja koet, että sinun tulisi muuttaa suhtautumistasi? Eläytyessäsi muiden asemaan, sekä huolehtimalla usein ensin muista, saatat helposti unohtaa itsesi. Erityisherkillä on synnynnäinen taipumus reagoida voimakkaasti ympäristöön, sekä sisäisiin että ulkoisiin ärsykkeisiin, jolloin palautumiseen ja kokemusten syvälliseen käsittelyyn tulisi varata runsaasti aikaa.

“Palaset loksahtivat paikoilleen, sain kysymyksiini vastaukset, nyt ymmärrän, vahva yhteenkuuluvuuden tunne muiden erityisherkkien kanssa, sanoja ei tarvita.”

Näin kuvailevat usein henkilöt ymmärtäessään olevansa erityisherkkiä ja samalla saadessaan selityksen kokemuksiinsa, joiden kanssa on saattanut tuntea olevansa erilainen ja hyvin yksin.

Sisältö

”Suhteessa herkkyyteen ihmiset elävät kuin pitkän janan eri kohdissa.” -Sylvi-Sanni Manninen

Oman herkkyyden hyväksyminen on avainasemassa. Jo pienet muutokset tuovat mukanaan paljon hyvää herkälle itselleen sekä hänen läheisilleen. Erityisherkän, joka usein saattaa kokea riittämättömyyttä yhteiskunnan vaatimusten keskellä eläessään, on tärkeää arjessa muistaa hyväksyvä suhtautuminen itseään sekä ympärillä olevaa maailmaa kohtaan. Voimavaroja lisäävänä taitona arjessa toimii irti päästämisen taito, erityisherkän usein takertuessa epämiellyttäviksi kokemiinsa tunteisiin ja tapahtumiin arjessaan. Suomen ensimmäinen psykologian tohtori Sylvi-Sanni Manninen kirjassaan ”Outolintu erilainen: tutkimusraportti yliherkästä väri-ihmisestä muotojen yhteiskunnassa” koki erityisen tärkeäksi avata herkkyyttä, lisätä ymmärrystä sekä vapauttaa herkkää itseään arvostamaan omaa olemustaan yhteiskunnassa sopeutumiseen.

Koulutus laajentaa ymmärrystä, sekä tietoa ja taitoa tunnistaa erityisherkkyyden moninaisia ja yksilöllisiä piirteitä itsessään sekä muissa. Vahva havainnointikyky, empatia sekä syvällinen tiedon käsittely ovat arvokkaita ominaisuuksia, jotka toimivat voimavarana erityisherkälle itselleen sekä myös laajemmin yhteiskunnassa, kuten työelämässä. Pienilläkin muutoksilla voimme luoda ympäristön, joka paremmin huomioi ja palvelee erityisherkkää, samalla tukee myös yhteistä kasvua ja hyvinvointia.

Oppimalla, mitä erityisherkkyys on ja ei ole sekä omia tarpeitamme kuunnellen ja kunnioittaen lisäämme aistien tasapainoa sekä mahdollistamme riittävän palautumisen arjessamme. Koulutukseen sisältyvät läsnäoloharjoitukset sekä mielikuvaharjoitukset auttavat haasteiden sijaan meitä näkemään mahdollisuudet, erityisherkkyyden voimavarana.

Aika ja paikka

la-su 10.–11.9.2022
klo 9.30–15.30
Kuopio ja joustava

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille, kuten erityisherkälle itselleen sekä hänen läheisilleen. Koulutus soveltuu myös erityisen hyvin kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja mielenterveystyötä tekeville, työyhteisöjen esihenkilöille ja työntekijöille.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:

-tunnistaa itsessään sekä muissa erityisherkkyyden eri piirteitä ja ilmenemismuotoja
-tuntee tapoja joita hyödyntää/huomioida kohdatessaan erityisherkän ihmisen
-ymmärtää laajemmin erityisherkkyyden mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet
-osaa havainnoida omia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan sekä miten suhtautua niihin
-saa käyttöönsä työkaluja hyvinvoinnin ylläpitämiseen arjessa
-ymmärtää ympäristön merkityksen ja tärkeyden erityisherkän ihmisen hyvinvoinnin kannalta

Kouluttajat

instructor_img

Marica Ryökäs
Reteaming- valmentaja Lyhytterapiainstituutti, LCF Life Coach® ratkaisukeskeinen valmentaja, Mindfulness-ohjaaja CFM®, NLP Practitioner, NLP Master, HSP Suomi ry:n hallituksen jäsen 2019-2022, HSP Voimaryhmä-ohjaaja.

Monipuolinen työkokemus valmennus-, luennointi sekä työnohjauksesta ovat tuoneet Maricalle näkyväksi herkkyyden moninaisuuden sekä tiedon ja kohtaamisen tärkeyden. Monipuolinen tausta hoitoalalta, yhdessä eri matkailualan työtehtävien kanssa ovat osaltaan vahvistaneet Marican kykyä kohdata ihmisiä elämän eri vaiheissa, sekä arvostamaan herkkyyden moninaisuutta. Lisäksi toiminta HSP Suomi ry:n kautta vapaaehtoisena, sekä hallituksen yhtenä jäsenenä on tuonut mukanaan hyvin monipuolisia kohtaamisia herkkyyden parissa. Usein huomiomme keskittyy haasteisiin sekä jonkin koetun ongelman ratkomiseen, mahdollisuuksien näkemisen ja löytämisen sijasta. Herkkyyden hyväksyminen osana yksilön kokonaisuutta lisää ymmärrystä, tuoden näin mukanaan hyvinvointia herkälle itselleen sekä hänen läheisilleen.

“Marica on hetkeen pysähtyvä, kuunteleva ja kuuleva valmentaja. Hänen herkkyytensä kantaa kuulemaan sanojen tuolle puolen.”

“Marica, otat itsesi mukaan ja olet aidosti läsnä. Olet innostava ja iloisuutesi tarttuu. Olet helposti lähestyttävä, turvallisen ja luotettavan ilmapiirin luoja.”

“Sait meidät pohtimaan asioita, ajan kanssa. Sinussa on vahvaa herkkyyttä.”

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus
  Joustava lähi- ja etäosallistumismahdollisuus
  Maksimiosallistujamäärä 20 henkilöä

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  239 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset