Elämänkatsomustieto: ET01 Minä ja hyvä elämä (LOPS2021, ohjattu verkko-opintojakso)

Ajankohta
07.08.2023 - 01.06.2024
Hinta
186,00
Ilmoittaudu viimeistään
31.05.2023

Kuvaus

Minä ja hyvä elämä, 2 op (ET1)

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija:

• ymmärtää hyvän elämän pohtimiseen liittyvät keskeiset käsitteet ja osaa käyttää niitä oman elämänkatsomuksensa jäsentämisessä

• tutustuu erilaisiin käsityksiin hyvästä elämästä, osaa arvioida niitä sekä tarkastella niitä suhteessa omiin elämäntavoitteisiin

• osaa arvioida erilaisia hyvän elämän edellytyksiä ja identiteettivalintoja yhdenvertaisuutta kunnioittaen

• tuntee erilaisia ihmiskäsityksiä ja osaa eritellä, miten ne johtavat erilaisiin hyvän elämän ihanteisiin

• ymmärtää oman identiteettinsä osa-alueita ja osaa eritellä siihen vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä • kehittää kykyään elämänkatsomukselliseen keskusteluun, vuorovaikutukseen ja näkemystensä ilmaisemiseen vastuullisesti, johdonmukaisesti ja luovasti.

Keskeiset sisällöt:

• minuus, elämänkatsomus, maailmankatsomus ja maailmankuva

• hyvän elämän tekijöitä ja ulottuvuuksia: tarpeet, onnellisuus, elämän merkityksellisyys, hyvinvointi ja toimintavalmiudet, erilaisia hyvän elämän malleja

• luonnon- ja ihmistieteellisiä, filosofisia, taiteessa ja populaarikulttuurissa ilmeneviä sekä sekulaareja ja uskonnollisia ihmiskäsityksiä ja -ihanteita

• yksilöllisyys, elämänvalinnat ja elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, perimän ja ympäristön merkitys

• ihmisen identiteetti ja sosiaalisuus: yksilöt yhteisöissä, yksityinen ja julkinen, sosiaaliset suhteet, roolit ja normit, ihmisen yhteisöllisen aseman intersektionaalisuus

• ihmisen olemassaolon peruskysymyksiä: ihmissuhteet, sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus, opiskelu ja työ, vanheneminen ja kuolema.

Opintojaksossa perehdytään elämänkatsomustiedon peruskäsitteisiin sekä hyvän elämän perusteisiin.

Erityyppisiä pohdinta- ja perustelutehtäviä. Opintojakson päätteeksi joko loppukoe tai oppimispäiväkirjan laatiminen

Opintopisteet

2 op

Opettaja

Jani Repo

puh. 044 4174595

jani.repo@savonlinna.fi

Oppilaitos

Savonlinnan aikuislukio

Oppimateriaali

Studeo ET01: Minä ja hyvä elämä

Aika ja paikka

Omatahtinen lukuvuoden 2022-23 aikana

Kohderyhmä

Toisen asteen opiskelijat lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä muut kiinnostuneet.

 • Toteutus: 

  Ohjatusti suoritettava verkko-opintojakso

 • Lisätietoja: 

  Riikka Asikainen, suunnittelija Isoverstas
  riikka.asikainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2845
  Tunnukset oppimisympäristöön toimitetaan 5 työpäivän aikana.

 • Hinta: 

  150 € + alv 24%
  Isoverstaan jäsenoppilaitos saa 10 % alennuksen erillisellä alennuskoodilla.