DRAAMAKASVATUKSEN PERUSOPINNOT 2023-2024

Ajankohta
06.10.2023 - 31.07.2024
Paikka
Kuopiossa
Opintopisteet
25 op
Hinta
974,00
Ilmoittaudu viimeistään
29.09.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine, jossa liikutaan taiteen ja kasvatuksen alueella, niiden välillä ja niiden sisällä.

Opintojen tavoitteena on tutkia ja opettaa draaman ja teatterin keinojen käyttämistä opetus- ja kasvatustyössä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistuvaa ja tutkivaa roolia.

Opiskelun kannalta keskeisiä piirteitä ovat kokemuksellisuus, yhteisöllisyys ja tutkiva oppiminen. Opiskelussa korostuu teorian ja käytännön tiivis vuorovaikutus: lähijaksojen toiminnalliset jaksot nivotaan teoriaan oppimistehtävissä. Opiskeluprosessissa vuorottelevat siis yksilöllinen työskentely ja ryhmässä oppiminen. Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Kuopiossa, Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti.

 

Lisätietoa Jyväskylän avoimen yliopiston draamakasvatuksesta löydät täältä

Sisältö

Koulutuksen aikataulu

 

pe klo. 16.30-21 la klo. 9-17

Syksy 2023

 

ODKP1110 Draamakasvatuksen perusteet (1 op),

lähiopetus

pe 6.10. ja la 7.10.

Opettaja: Tiina Naumanen

 

ODKP1110 Genreajattelu draamakasvatuksessa (1 op),

lähiopetus lokakuussa Aikataulu täsmentyy myöhemmin

Opettaja: Kaisa Ritola

 

ODKP1120 Draamakasvatuksen kartalle (3 op) (oppimistehtävä)

Opettaja: Kaisa Ritola

 

ODKP1150 Improvisaatio 1 op,

lähiopetus pe 24.11. ja la 25.11.

Opettaja: Jonna Koponen

 

ODKP1150 Improvisaation perusteet (1 op) (oppimistehtävä)

Opettaja: Jonna Koponen

 

ODKP1130 Dramaturgian perusteet (1 op),

lähiopetus pe 8.12. ja la 9.12.

Opettaja: Tiina Naumanen

 

ODKP1130 Näytelmäanalyysi (2 op) (oppimistehtävä)

Opettaja: Tiina Naumanen

 

ODKP1140 Dramatisointisuunnitelma (2 op) (oppimistehtävä)

Opettaja: Tiina Naumanen

 

Kevät 2024

 

ODKP1150 Tanssi- ja liikeimprovisaatio (1 op),

lähiopetus tammikuu (tarkentuu myöhemmin)

Opettaja: Kaisa Ritola

 

ODKP1170 Prosessidraaman dramaturgia (1 op),

lähiopetus tammi-Helmikuu (tarkentuu myöhemmin)

Opettaja: Kaisa Ritola

 

ODKP1180 Prosessidraamasuunnitelma (3 op) (oppimistehtävä)

Opettaja: Kaisa Ritola

 

ODKP1160 Näyttelijäntyö (1 op), lähiopetus

pe 15.3. ja la 16.3.

Opettaja: Tiina Naumanen

 

ODKP1160 Ohjaajantyö (1 op) lähiopetus

pe 5.4. ja la 6.4.

Opettaja: Tiina Naumanen

 

ODKP1170 Prosessidraaman ohjaaminen (1 op),

lähiopetus huhtikuun loppu

Opettaja: Kaisa Ritola

 

ODKP1190 Draamaopettaja taiteilijana (1 op),

lähiopetus pe 17.5. ja la 18.5.

Opettaja: Tiina Naumanen

 

ODKP1190 Draamakasvattajana erilaisissa oppimisympäristöissä (4 op) (oppimistehtävä)

 

AIKATAULUMUUTOKSET MAHDOLLISIA.

Aika ja paikka

Koulutus alkaa 6.10. alkuinfolla klo 16.00 ja jatkuu sen jälkeen ensimmäisellä opintojaksolla klo 16.30-21.00. Perusopinnot päättyvät 31.7.2024

Kohderyhmä

Opinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oman ilmaisunsa kehittämisestä, draamasta taidemuotona sekä draaman ja teatterin keinojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä. Opiskelu soveltuu esimerkiksi:

 • Opettajille, ilmaisutaidon opettajille, lastentarhanopettajille
 • Teatterikerhon vetäjille
 • Nuoriso-ohjaajille
 • Opiskelijoille sivuaineeksi
 • Työnohjaajille

Opettajakoulutuksen saaneille draamakasvatuksen perus- ja aineopintojen suorittaminen antaa pätevyyden toimia lukion ilmaisutaidon opettajina.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa

 • draamakasvatuksen teoreettiset perusteet yhteisöllisessä ja yksilöllisessä oppimisprosessissa
 • hahmottaa draamakasvatuksen tutkimuksen kenttää
 • perustella draaman taidemuotona
 • perustella ja reflektoida toimintaansa ja kasvamistaan draamaopettajana
 • opettaa ja ohjata esittävää ja soveltavaa draamaa erilaisissa oppimisympäristöissä ja konteksteissa

Kouluttajat

Opettajina koulutuksessa toimivat: Tiina Naumanen, Jonna Koponen sekä Kaisa Ritola.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus.

  Opiskelu muodostuu toiminnallisista lähijaksoista, jolloin perehdytään käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan. Oppimistehtävillä syvennät lähijaksojen asioita.
  Perusopintojen jälkeen sinulla on mahdollisuus hakea draamakasvatuksen 35 opintopisteen laajuisiin aineopintoihin, jotka syventävät tietojasi ja taitojasi.

 • Lisätietoja: 

  Riikka Asikainen, ma. rehtori
  riikka.asikainen@snellmanedu.fi
  044 746 2845

  asiakaspalvelu@snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  974 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset