Digitaalisuus tiede- ja teknologiakasvatuksessa – Lasten yliopiston koulutusmalli

Hinta
Maksuton
Ilmoittaudu tästä!

Kuvaus

Tiede- ja teknologiakasvatusta yhdistävät yhä enemmän digitaalisten välineiden ja alustojen hyödyntäminen. Teknologiakasvatuksessa voidaan tutkia arjen teknologisia ratkaisuja, tutustua niiden toimintaan sekä ohjelmoida robotteja toimimaan eri tavoin. Myös tiedekasvatuksessa teknologiaa käytetään lasten osallisuuden lisäämiseen yhä enemmän.

Tietokoneilla tai mobiililaitteilla lapset voivat tallentaa ympäristöstään tai tiedekokeista tekemiään havaintojaan äänenä, kuvina ja videoina. Lasten luovuutta ja innovaatiotaitoja voidaan tukea ohjaamalla lapsia muokkaamaan ja rikastamaan tallenteitaan digitaalisilla alustoilla multimodaalisiksi esityksiksi.

Koulutuksen sisällöissä yhdistyvät SnellmanEDUn Lasten yliopiston 10-vuotinen osaaminen tiede- ja taidekasvatuksesta (https://snellmanedu.fi/lasten-yliopisto/Linkki toiselle sivustolle,) sekä kansainvälisen Phereclos-hankkeen (https://snellmanedu.fi/phereclos-hanke/Linkki toiselle sivustolle,) kokemukset.

Tutustu hankkeen osallistujien ajatuksiin Lasten yliopiston tiedekasvatuskoulutuksista:

• https://snellmanedu.fi/museon-verkkopedagogiikkaa-kehittamassa-
tiedekasvatuksen-keinoin/Linkki toiselle sivustolle,

• https://snellmanedu.fi/avointa-tiedekasvatusta/Linkki toiselle sivustolle,

• https://snellmanedu.fi/yliopistonlehtorin-visiona-tiedekasvatuksen-kehittaminen/

Sisältö

Avoin webinaari

Avoimessa webinaarissa tutustutaan tiede- ja teknologiakasvatuksen taustoihin ja pedagogisiin lähtökohtiin. Lisäksi webinaari tarjoaa case-esimerkkejä siitä, miten tiede- ja teknologiakasvatusta voidaan toteuttaa esi- ja alkuopetuksessa. Webinaarissa osallistujat saavat lisätietoa myös verkkotyöpajojen ja verkkotehtävien sisällöistä niiden opiskelusta.

Verkkotyöpajat

Verkkotyöpajoissa perehdytään digitaalisten välineiden ja alustojen käyttöön esiopetuksen ja alakoulun tiede- ja teknologiakasvatuksessa. Verkkotyöpajojen tehtäviä tehdään itsenäisesti ja pienissä ryhmissä. Verkkotyöpajat sisältävät mm. seuraavia digitaalisia välineitä ja alustoja.

1. verkkotyöpaja: Luovan tuottamisen välineet

• Adobe Spark Video (https://www.adobe.com/express/Linkki toiselle sivustolle,)
• iMovie (https://www.apple.com/imovie/Linkki toiselle sivustolle,)
• Maksuttomat kuvapankit

 

2. verkkotyöpaja: Osaamisen näyttäminen, tulosten esittäminen, jakaminen, julkaisu ja arviointi

• Padlet (www.padlet.comLinkki toiselle sivustolle,)
• Adobe Spark Page (https://www.adobe.com/express/Linkki toiselle sivustolle,)
• ThingLink (www.thinglink.comLinkki toiselle sivustolle,)
• Digitaalisia arviointityökaluja

 

Verkkotehtävät

Vapaaehtoiset verkkotehtävät tarjotaan verkkotyöpajoihin osallistuville Tehtävät tarjoavat osallistujille mahdollisuuden kehittää lisää omia tietoja ja taitoja. Tehtävät opiskellaan itsenäisesti osallistujan oman aikataulun mukaisesti. Tehtävät ja niihin liittyvät lisämateriaalit sisältävät mm. asiantuntijavideoita, lähdevinkkejä sekä tuoreita esimerkkejä lasten yliopistoissa kehitetyistä hyvistä tiede- ja teknologiakasvatuksen käytänteistä.

Aika ja paikka

ma 31.10. –  ke 30.11. etäopetus (zoom)

Kohderyhmä

Esiopetuksen ja alakoulun opettajat.

Osaamistavoitteet

Koko koulutuksen opiskeltuaan osallistuja osaa

• tunnistaa omia vahvuuksia tiede- ja teknologiakasvattajana.
• rakentaa innostavaa tiedekasvattajan rooliaan.
• suunnitella lapsia osallistavia digitaalisia välineitä ja alustoja hyödyntäviä tiede- ja teknologiakasvatuksen aktiviteetteja.

Kouluttajat

Niko Kyllönen, hankekoordinaattori ja suunnittelija, SnellmanEDU

Niko Kyllönen on koulutustaustaltaan kemian ja fysiikan aineenopettaja, luokanopettaja ja biokemisti. Nikolla on kymmenen vuoden kokemus tiedekasvatuksesta tiedeleirien ja – kerhojen opettajana, yrittäjänä sekä opetussisältöjen tuottajana. Niko koordinoi SnellmanEDUn Phereclos-hankkeen suomalaista toteutusta, suunnittelee koulutuksia ja on mukana kehittämässä SnellmanEDUn Lasten yliopiston tiedekasvatussisältöjä.

 • Toteutus: 

  Etäopetus

  Snellman-kesäyliopiston ja Itä-Suomen aluehallintoviraston toteutus.

 • Lisätietoja: 

  Kouluttaja Niko Kyllönen, niko.kyllonen(a)snellmanedu.fi
  puh. 044 746 2843

  Opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola, kari.lehtola(a)avi.fi
  puh. 0295 016 917

 • Hinta: 

  Maksuton


Ilmoittaudu tästä!