Brush up your English for Accounting and Finance

Ajankohta
15.03.2023 - 31.05.2023
Paikka
Etäopetus
Hinta
150,00
Ilmoittaudu viimeistään
01.03.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Description

Do you want to feel relaxed and comfortable when talking with your customers in English about topics related to finance or accounting? Or Do you need an extension to your vocabulary and a refresh on grammar? The course covers the most important topics needed in speaking and writing about accounting and finances on a daily basis. In the course, you practice everyday conversations at work in English, small talks and do the listening exercises related to the topics. You learn a lot of vocabulary useful for accountants and other workers working in finances, and revise main grammar tenses.

Haluatko tuntea olosi rentoutuneeksi ja mukavaksi keskustellessasi asiakkaidesi kanssa englanniksi talouteen tai kirjanpitoon liittyvistä aihealueista? Tai kaipaatko laajennusta sanastoosi ja kertausta kielioppiin? Kurssilla käydään läpi keskeisimpiä aihealueita, joita tarvitaan taloudesta puhumisessa ja kirjoittamisessa päivittäisessä työssä kirjanpidon ja talouden parissa. Kurssilla harjoittelet englanninkielisiä arkikeskusteluja työpaikalla, small talkia ja teet aiheisiin liittyviä kuunteluharjoituksia.

Sisältö

Content 

 • introduction to accounting and finances
 • making a career in accounting and finances
 • money and income
 • presentations
 • business finance
 • making phone calls
 • depreciation and amortization
 • financial statements
 • accounting and accountancy
 • taxes
 • assets
 • liabilities and balance sheet
 • socializing at work
 • writing emails

Koulutuksen sisältö:

 • Johdatuskirjanpitoon ja talouteen
 • urantekeminenkirjanpidossa ja taloudessa
 • raha ja tulot
 • esitykset
 • yritysrahoitus
 • puhelut
 • poistot
 • tilinpäätös
 • kirjanpito
 • verot
 • varat
 • velat ja tase
 • small talk
 • sähköpostien kirjoittaminen

Aika ja paikka

Time and place: On Wednesdays 15.3.2023 – 31.5.2023 Every day from 13:00 to 15:00 Distance teaching

Aika ja paikka: Keskiviikkoisin 15.3.2023 – 31.5.2023 Joka päivä klo 13-15 Etäopetus

Kohderyhmä

Target group

The course is designed for those working in accounting, financial administration or tax offices, especially for those who speak English with their clients. Entry level A2-B1+.

Kurssi on suunniteltu kirjanpitäjille, taloushallinnossa tai verotoimistossa työskenteleville, erityisesti niille, jotka puhuvat englantia asiakkaidensa kanssa. Lähtötaso A2-B1+.

Osaamistavoitteet

Competence objectives

The main goal of the course is to revise English for accountants, people working in financial administration or in a tax office. It is designed specifically for those who need to use English with their clients. 

After the course the participant:

 • can communicate with international clients regarding accounting and finances
 • can make phone calls and write business emails in English
 • can write and speak using correct grammar tenses
 • can use a wide range of vocabulary for accounting and finance
 • can make a small talk

Koulutuksen päätavoitteena on vahvistaa kirjanpitäjien, taloushallinnossa tai verotoimistossa työskentelevien henkilöiden kielitaitoa ja laajentaa heidän ammatillista sanavarastoaan. Koulutus soveltuu erityisesti niille henkilöille, jotka puhuvat englantia asiakkaidensa kanssa.

Koulutuksen jälkeen osallistuja:

 • pystyy kommunikoimaan kansainvälisten asiakkaiden kanssa kirjanpitoon ja talouteen liittyvissä asioissa
 • osaa soittaa puheluita ja kirjoittaa yrityssähköposteja englanniksi
 • osaa kirjoittaa ja puhua oikeilla kielioppimuodoilla
 • osaa käyttää laajaa kirjanpidon ja rahoituksen sanastoa

Kouluttajat

instructor_img

Teacher

Bozena Kontila, FM, language teacher. 

Bozena has worked as a teacher for more than 20 years and has a lot of experience in distance education. Bozena is an accountant by profession.

Kouluttajana toimii kielten opettaja FM Bozena Kontila. Hän on toiminut opettajana yli 20 vuotta ja hänellä on paljon kokemusta etäopetuksestaBozena on aikaisemmalta ammatiltaan kirjanpitäjä. 


 • Toteutus: 

  Implementation of training
  Snellman Summer University course
  The course is done fully online.

  The course proceeds according to a weekly topic, which includes teaching materials and online assignments. Teaching is in English. There will be a weekly homework assignment from which you can choose an oral or written option. You will receive personal feedback on the tasks to be returned.

   

  Snellman-kesäyliopiston koulutus
  Koulutus järjestetään etäopetuksena

  Koulutus etenee viikoittaisen aiheen mukaan, joka sisältää opetusmateriaalit ja verkkotehtävät. Opetus on englanniksi. Osallistujat saavat viikoittain tehtäviä, joista voi valita suullisen tai kirjallisen tehtävän. Osallistujat saavat yksilöllistä palautetta palauttavista tehtävistä.

 • Lisätietoja: 

  Further information

  Niina Räsänen, Education Specialist niina.rasanen(a)snellmanedu.fi 044 746 2863 asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi 044 746 2840 You can order this course to your own organisation.

  Niina Räsänen, suunnittelija niina.rasanen(a)snellmanedu.fi 044 746 2863 asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi 044 746 2840

 • Hinta: 

  Price

  150 €

  The price does not include or add VAT. There are two payment options to choose from Paytrail´s many payment methods or SnellmanEDU´s billing. You can pay the billing for two installment. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista

  150 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset