Arkijohtamisen koulutusohjelma

Ajankohta
09.01.2023 - 26.05.2023
Paikka
Joustava
Hinta
1.890,00
Ilmoittaudu viimeistään
21.12.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Työn merkitys vaihtelee ja työntekijät arvostavat eri asioita. Samalla maailma ja työelämä muuttuvat jatkuvasti luoden uusia haasteita. Johtajalta odotetaan ennakoitavuutta, ihmisten huomiointia, innostamista ja oikeudenmukaisuutta, ja toisaalta yrityksen kilpailukyvyn vahvistaminen vaatii koko työyhteisön sujuvaa työskentelyä yhteisten päämäärien eteen ja hyvinvoivaa työyhteisöä.

Kuulostaako jokin seuraavista tutulta?

• Johtaminen jää suorittavan työn alle, eikä sinulla ole riittävästi aikaa ihmisten johtamiselle. Kaipaat selkeyttä ja rytmitystä johtamiseen ja arjen hallintaan.
• Ajanhallinta on haastavaa ja tällä hetkellä liikaa aikaa menee nopeaan reagoimiseen, tulipalojen sammuttamiseen, eikä työhön saa hallinnan tunnetta.
• Selkeä johtamistapa uupuu, etkä ole varma kuinka toimia esihenkilönä erilaisissa arjen haastavissa tilanteissa kuten ristiriitatilanteissa.
• Työyhteisö ei toimi tällä hetkellä niin hyvin kuin toivoisit, työyhteisössä on suurta vaihtuvuutta tai et ole varma, miten motivoida yksilöä tai ryhmää.
• Työyhteisössä tulee tällä hetkellä helposti väärinkäsityksiä, viestintä ei toimi halutulla tavalla eikä työskentely ole riittävän sujuvaa ja tehokasta.
• Koet, että joudut pitämään tällä hetkellä jonkinlaista roolia, et pysty olemaan aidosti oma itsesi ja oma ammatillinen identiteetti on vähän hukassa.
• Esihenkilön / johtajan tuntuu tällä hetkellä kuormittavalta, oma hyvinvointisi kärsii ja se heijastuu helposti myös muuhun työyhteisöön.

Tammikuussa 2023 alkava viiden kuukauden mittainen Arkijohtamisen koulutusohjelma auttaa suorittavan työn ohella johtavia esihenkilöitä ja yrittäjiä selkeyttämään ja rytmittämään arkista työskentelyään tehokkaammin, jotta johtajuudesta tulee saumaton osa arkea, ajanhallinta ja jaksaminen paranee, työnteko tehostuu sekä johtajuuspuhe tukee, innostaa ja motivoi työyhteisöä tekemään tuloksellisesti töitä yhteisen päämäärän eteen.

Tänä päivänä johtaminen vaatii selkeää päivittäistä johtajuuspuhetta, tunneälyn ja tilannetajun hyödyntämistä sekä arjen johtamista ennakkoon pohdituilla tavoilla. Koulutusohjelma perustuu valmentaja Tea Klingan kehittämään arkijohtamisen malliin, joka on syntynyt johtamiskokemuksen, johtamisesta tehtyjen tutkimusten, havaintojen ja keskustelujen pohjalta.

Arkijohtamisen malli tarjoaa tukea päivittäiseen johtamiseen erittelemällä osa-alueet, joihin tulisi päivittäin kiinnittää huomiota (yksilö, ryhmä, toiminnot ja osaaminen). Malli tarjoaa tukea vuorovaikutuksen rakentamiseen tunneälyn ja tilannetajun kautta. Johtamisen ja arkijohtamisen mallin ydin on esihenkilön itsetuntemus. Arkijohtamisen mallin työkalut muistuttavat asioista, joiden tulisi olla osa päivittäistä toimintaa. Tavoitteena on, ettei johtaminen ole joukko irrallisia tekoja vaan tietoisesti huomioimalla johtaminen
linkittyy kaikkeen esihenkilön tekemiseen.

Koulutuksen hyödyt osallistujalle:

 • saat käytännön työkaluja ja toimintamalleja, jotka tukevat jokapäiväistä työtäsi esihenkilönä / johtajana
 • opit motivoimaan, innostamaan ja sitouttamaan henkilöstöä
 • jaksat työssäsi paremmin tietämällä tavat toimia erilaissa vaihtelevissa tilanteissa
 • tiedät, kuinka kehittää työyhteisön tehokkuutta ja työn sujuvuutta
 • kehität ajanhallinnan- ja asioiden tärkeysjärjestyksen hallintaa
 • saat vinkkejä innostavan ja avoimen ilmapiirin ja vuorovaikutuksen luomiseen, mikä auttaa ratkaisemaan ongelmatilanteet rakentavasti ja tehokkaasti.

” Ihanan arkisia asioita ja teon ohjeita, ei vain sanahelinää, kyllä kolahti!”

”Voin täydestä sydämestäni suositella Tean valmennusta jokaiselle nykyiselle ja tulevalle esihenkilölle ja tiimiään rakentavalle yrittäjälle.”

Jos haluat tutustua aiheeseen lisää, tilaa itsellesi maksuton ”Viisi vinkkiä arkijohtamiseen -webinaaritallenne”, jossa Tea Klinga esittelee koulutusta sekä antaa vinkkejä johtamisen tueksi. Tallenteen voit tilata Outilta (yhteystiedot sivun oikeassa reunassa) Webinaari pidetty 25.10.2022

Sisältö

Koulutus koostuu viidestä moduulista, jotka sisältävät sekä lähipäiviä että etäopetusta. Lisäksi jokaiseen moduuliin sisältyy itsenäistä opiskelua koulutuskokonaisuuden verkko-oppimisympäristössä EduGo:ssa.

Kurssin aikana osallistuja rakentaa omaa arkijohtamisen malliaan ja pohtii omaa tapaansa johtaa. Kurssin lopussa osallistuja saa vinkkejä, joiden avulla hän voi kehittää itseään edelleen. Verkkokurssin materiaali on osallistujan käytössä kuusi kuukautta koulutuksen loppumisen jälkeen, joten sisältöä pääsee kertaamaan vielä myöhemminkin. Koulutusohjelman kokonaiskesto on noin viisi kuukautta.

Moduuli 1: Esihenkilön itsetuntemus

–        Itsetuntemus, -luottamus ja itsearviointi

–        Ihmis- ja oppimiskäsitys 

–        Aitous, inhimillisyys esihenkilössä

–        Vahvuuksien hyödyntäminen

–        Jaksaminen ja ajanhallinta

–        ma 9.1.2023 klo 9–16, lähiopetus Kuopio ja joustava

–        la 25.2.2023 klo 9–11, etäopetus

 

Moduuli 2: Tunneäly ja tilannetaju johtamisessa

–        Tunneäly ja sen eri osa-alueet

–        Tunnetaidot ja niiden kehittäminen

–        Tunneälykäs johtaminen

–        Onnistunut kohtaaminen

–        Ennakoitava ja motivoiva johtaja

–        ma 13.2.2023 klo 9-16, lähiopetus Kuopio ja joustava

–        ti 28.2.2023 klo 9–11, etäopetus

 

Moduuli 3: Yksilön ja ryhmän johtaminen

–        Tunne työntekijäsi ja johda yksilöä oikein

–        Me-hengen ja ryhmän kehittäminen

–        Tunneälykäs työyhteisö

–        Haastavien tilanteiden hallinta

–        to 23.3.2023 klo 9–11, etäopetus

–        ti 14.3.2023 klo 9-16, lähiopetus Kuopio ja joustava

 

Moduuli 4: Toiminnot ja osaaminen kuntoon

–        Sujuvat toimintatavat

–        Oppimista ja hyvinvointia tukeva kulttuuri

–        Onnistumisten huomiointi osana vuorovaikutusta

–        Osaamisen kehittäminen

–        Muutoskykyinen ja elinvoimainen työyhteisö

–        ke 12.4.2023 klo 9-16 lähiopetus, Kuopio ja joustava

–        to 27.4.2023 klo 9–11, etäopetus

 

Moduuli 5: Arkijohtamisen työkalut

–        Vuorovaikutus haltuun (vaikuta, vakuuta, keskustele, kiitä, kunnioita)

–        Toimi tavoitteellisesti (aseta, seuraa, anna palautetta, huomioi onnistumiset)

–        Innosta (kannusta, tue, hyödynnä huumoria)

–        Kehitä (osallista, delegoi, kehitä ja motivoi)

–        Työkalut mukaan päivittäiseen toimintaan

–        pe 19.5.2023 klo 9–16 lähiopetus, Kuopio ja joustava

–        pe 26.5.2023 klo 9–11, etäopetus

Aika ja paikka

ma 9.1.-26.5.2023, Kuopio ja joustava
Lähipäivissä voit valita osallistutko koulutukseen etänä vai tuletko Kuopioon lähiopetukseen. Halutessasi voit ilmoittaa ”Lisätietoa”-kentässä, millä tavalla aiot/haluat koulutukseen osallistua.

Kohderyhmä

Koulutus sopii esihenkilölle tai johtajalle, joka kamppailee tällä hetkellä mm. omien johtamiskäytänteiden, esihenkilöroolin, kiireen, henkilöstön sitouttamisen ja motivoinnin kanssa, ja haluaa saada selkeyttä, varmuutta, konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja sujuvampaan arkeen, toimivampaan työyhteisöön ja tulokselliseen esihenkilötyöhön.

Voit olla esimerkiksi:
• suorittavan työn ohella johtava esihenkilö
• yrittäjä ja julkishallinnossa
• projekti-, myymälä-, ryhmä-, vuoropäällikkö ja vastaava
• esihenkilöksi haluava
• uusi tai kokenut esihenkilö.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen:
 • olet itsevarma, innostunut ja vaikuttava esihenkilö, joka on tunnistanut itsetuntemuksen vaikutuksen työhön ja hyvinvointiin ja osaa hyödyntää sitä.
 • johdat yksilöä ja ryhmää ennakoitavasti, innostavasti ja oikeudenmukaisesti arkijohtamisen mallin avulla. Sen myötä vähennät turhia ristiriitoja, väärinkäsityksiä ja luottamusrikkoja työyhteisössä.
 • hallitset aikaasi paremmin. Kun osaat hyödyntää omia vahvuuksiasi ja järjestää työtehtäväsi jokapäiväisen arjen toiminnan kannalta oikein, jää sinulle myös riittävästi aikaa päivittäiselle johtamiselle.
 • sujuvoitat päivittäistä yhteistyötä, vuorovaikutusta ja parannat työn tehokkuutta. Osaat hyödyntää tunnetaitoja arjen johtamisessa kuten henkilöstön motivoinnissa, palautteenannossa, haastavissa tilanteissa ja vuorovaikutuksen kehittämisessä.
 • osaat toimia ja kohdata tilanteen vaatimalla tavalla. Huomioit yksilön ja ryhmän tarpeet, luot myönteistä ilmapiiriä sekä lisäät positiivista käyttäytymistä ja vuorovaikutusta työyhteisössä.
 • osallistat ja sitoutat työyhteisöä toimintatapojen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen, joka parantaa yhteisöllisyyden ja merkityksellisyyden kokemusta.
 • osaat soveltaa arkijohtamisen mallia ja työkaluja johtamisen tehostamiseen, jolloin työyhteisön hyvinvointi ja tuloksellisuus paranee.
Arkijohtamisen koulutusohjelman avulla valjastat arkiset kohtaamiset ja keskustelut mahdollisuudeksi johtaa eli motivoida, kehittää, innostaa, kehua ja kasvattaa myönteisyyttä
työyhteisössä. Pienillä tietoisilla huomioilla johtaminen selkeytyy ja johtamisesta tulee saumaton osa päivittäistä työskentelyä lisäten esihenkilön itsevarmuutta, riittävyyden tunnetta ja
vaikuttavuutta kehittäen koko yhteisön tuloksellisuutta sekä työn iloa. Koulutusohjelmassa rakennetun arkijohtamisen mallin avulla luot niin itsellesi kuin työntekijöille hyvän työpaikan, jossa
on tilaa menestyä sekä kukoistaa.

Kouluttajat

instructor_img

Kouluttajana toimii tunneälykkään arkijohtamisen ja työyhteisötoiminnan valmentaja Tea Klinga, Johtakee Oy. Tean tavoitteena on parantaa suomalaista työelämää tunneälyn, ilon, jaksamisen, vahvuuksien ja onnistumisten huomioinnin sekä elinikäisen oppimisen kautta.

Tean taustalla on pitkä kokemus kaupan alan työtehtävistä aina asiakaspalvelusta esihenkilötehtäviin. Tea puhuu intohimolla ja kokemuksen syvällä rintaäänellä työyhteisön toiminnan parantamisen sekä tunneälyn tärkeyden puolesta. Tea puhuu johtamisesta käytännönläheisesti, mutta tutkittuun tietoon nojaten.

Esihenkilönä ei ole koskaan valmis. Usein esihenkilönä ja ihmisenä kasvaminen tapahtuvat käsi kädessä. Koulutuksessa Tea kannustaa sinua oppimaan, kohtaamaan uutta ja kehittymään. “Oppimisen ja oivaltamisen kannalta on tärkeää muistaa, että parhaiten oppii linkittämällä uuden asiaan omaan jo olevaan tietoon ja kokeilemalla uusia toimintatapoja. Tiedon siirto ”kaatamalla” ei tuo näissä teemoissa oppimista tai muutosta parhaalla mahdollisella tavalla. “

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Joustava lähi- ja etäosallistumismahdollisuus. Koulutusohjelma sisältää lähitapaamisia, etäopetusta sekä itsenäistä verkko-opiskelua, joka mahdollista tehokkaan, paikkariippumattoman sekä omaan aikatauluun sopivan opiskelun työn ohessa. Koulutusryhmän vertaistuki antaa mahdollisuuden puhua kokemuksistaan muiden samassa tilanteessa olevien kanssa vahvistaen omaa oppimista.

  Maksimiosallistujamäärä 20.

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

  Voit tilata tämän koulutuksen räätälöitynä työyhteisöösi.

 • Hinta: 

  1890 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 4 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset