Arkijohtamisen koulutusohjelma

Ajankohta
09.01.2023 - 26.05.2023
Paikka
Kuopiossa
Hinta
1.890,00
Ilmoittaudu viimeistään
21.12.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Koulutus tarjoaa esihenkilöille käytännöllistä tukea ja työkaluja päivittäiseen johtamiseen parantaen esihenkilöiden jaksamista sekä kykyä vastata roolin tuomiin haasteisiin. Arkijohtamisen koulutusohjelma perustuu valmentaja Tea Klingan kehittämään arkijohtamisen malliin, joka on syntynyt johtamiskokemuksen, johtamisesta tehtyjen tutkimusten, havaintojen ja keskustelujen pohjalta.
Arkijohtamisen malli tarjoaa tukea päivittäiseen johtamiseen erittelemällä osa-alueet, joihin tulisi päivittäin kiinnittää huomiota (yksilö, ryhmä, toiminnot ja osaaminen). Malli tarjoaa tukea vuorovaikutuksen rakentamiseen tunneälyn ja tilannetajun kautta. Johtamisen ja arkijohtamisen mallin ydin on esihenkilön itsetuntemus.

Arkijohtamisen mallin työkalut muistuttavat asioista, joiden tulisi olla osa päivittäistä toimintaa. Tavoitteena on, ettei johtaminen ole joukko irrallisia tekoja vaan tietoisesti huomioimalla johtaminen linkittyy kaikkeen esihenkilön tekemiseen.

Koulutuksen hyödyt osallistujalle:

 • saat käytännön työkaluja johtamista tukemaan
 • opit motivoimaan, innostamaan ja sitouttamaan sujuvasti
 • jaksat työssäsi paremmin tietämällä tavat toimia erilaissa vaihtelevissa tilanteissa
 • opit kehittämään työyhteisösi tehokkuutta ja työn sujuvuutta oikeiden toimintatapojen avulla
 • kehität ajanhallinnan- ja asioiden tärkeysjärjestyksen hallintaa
 • saat vinkkejä innostavan ja avoimen ilmapiirin luomiseen, mikä auttaa ratkaisemaan ongelmatilanteet rakentavasti

Koulutusohjelma sisältää lähitapaamisia, etäopetusta sekä itsenäistä verkko-opiskelua, joka mahdollista tehokkaan, paikkariippumattoman sekä omaan aikatauluun sopivan opiskelun työn ohessa. Koulutusryhmän vertaistuki antaa mahdollisuuden puhua kokemuksistaan muiden samassa tilanteessa olevien kanssa vahvistaen omaa oppimista. 


” Ihanan arkisia asioita ja teon ohjeita, ei vain sanahelinää, kyllä kolahti!”

”Voin täydestä sydämestäni suositella Tean Johtakee-treeniä jokaiselle nykyiselle ja tulevalle esihenkilölle ja tiimiään rakentavalle yrittäjälle.”

Sisältö

Koulutus koostuu viidestä moduulista, jotka sisältävät sekä lähipäiviä että etäopetusta. Lisäksi jokaiseen moduuliin sisältyy itsenäistä opiskelua koulutuskokonaisuuden verkko-oppimisympäristössä EduGo:ssa.

Kurssin aikana osallistuja rakentaa omaa arkijohtamisen malliaan ja pohtii omaa tapaansa johtaa. Kurssin lopussa osallistuja saa vinkkejä, joiden avulla hän voi kehittää itseään edelleen. Verkkokurssin materiaali on osallistujan käytössä kuusi kuukautta koulutuksen loppumisen jälkeen, joten sisältöä pääsee kertaamaan vielä myöhemminkin. Koulutusohjelman kokonaiskesto on noin viisi kuukautta.

Moduuli 1: Esihenkilön itsetuntemus

–        Itsetuntemus, -luottamus ja itsearviointi

–        Ihmis- ja oppimiskäsitys 

–        Aitous, inhimillisyys esihenkilössä

–        Vahvuuksien hyödyntäminen

–        Jaksaminen ja ajanhallinta

–        ma 9.1.2023 klo 9–16, lähiopetus Kuopio ja joustava

–        la 25.2.2023 klo 9–11, etäopetus

 

Moduuli 2: Tunneäly ja tilannetaju johtamisessa

–        Tunneäly ja sen eri osa-alueet

–        Tunnetaidot ja niiden kehittäminen

–        Tunneälykäs johtaminen

–        Onnistunut kohtaaminen

–        Ennakoitava ja motivoiva johtaja

–        ma 13.2.2023 klo 9-16, lähiopetus Kuopio ja joustava

–        ti 28.2.2023 klo 9–11, etäopetus

 

Moduuli 3: Yksilön ja ryhmän johtaminen

–        Tunne työntekijäsi ja johda yksilöä oikein

–        Me-hengen ja ryhmän kehittäminen

–        Tunneälykäs työyhteisö

–        Haastavien tilanteiden hallinta

–        to 23.3.2023 klo 9–11, etäopetus

–        ti 14.3.2023 klo 9-16, lähiopetus Kuopio ja joustava

 

Moduuli 4: Toiminnot ja osaaminen kuntoon

–        Sujuvat toimintatavat

–        Oppimista ja hyvinvointia tukeva kulttuuri

–        Onnistumisten huomiointi osana vuorovaikutusta

–        Osaamisen kehittäminen

–        Muutoskykyinen ja elinvoimainen työyhteisö

–        ke 12.4.2023 klo 9-16 lähiopetus, Kuopio ja joustava

–        to 27.4.2023 klo 9–11, etäopetus

 

Moduuli 5: Arkijohtamisen työkalut

–        Vuorovaikutus haltuun (vaikuta, vakuuta, keskustele, kiitä, kunnioita)

–        Toimi tavoitteellisesti (aseta, seuraa, anna palautetta, huomioi onnistumiset)

–        Innosta (kannusta, tue, hyödynnä huumoria)

–        Kehitä (osallista, delegoi, kehitä ja motivoi)

–        Työkalut mukaan päivittäiseen toimintaan

–        pe 19.5.2023 klo 9–16 lähiopetus, Kuopio ja joustava

–        pe 26.5.2023 klo 9–11, etäopetus

Aika ja paikka

ma 9.1.-26.5.2023, Kuopio ja joustava
Lähipäivissä voit valita osallistutko koulutukseen etänä vai tuletko Kuopioon lähiopetukseen. Halutessasi voit ilmoittaa ”Lisätietoa”-kentässä, millä tavalla aiot/haluat koulutukseen osallistua.

Kohderyhmä

Koulutus sopii esihenkilöille alasta riippumatta:
• suorittavan työn ohella johtaville esihenkilöille
• yrittäjille ja julkishallintoon
• projekti-, myymälä-, ryhmä-, vuoropäälliköille ja vastaaville
• esihenkilöksi haluaville
• uudelle tai kokeneelle esihenkilölle

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja:

 • tunnistaa itseluottamuksensa, -tuntemuksensa ja -arviointinsa vaikutukset työhönsä sekä hyvinvointiinsa esihenkilönä
 • pystyy arvioimaan realistisesti omia kehittymisen kohteitaan ja hyödynnettäviä vahvuuksiaan
 • löytää voimavaransa sekä sitä tukevat tekijät hyödyntäen tietoa itsensä johtamisessa
 • osaa suunnitella etukäteen johtamistaan suorittavan työn ohella luoden ennakoitavaa, innostavaa ja oikeudenmukaista johtamista
 • osaa muokata omaa ajanhallintaa vaihtelevaan arkeen sopivaksi
 • tunnistaa tunneälykkään toiminnan hyödyt omalle ja työyhteisön hyvinvoinnille, tehokkuudelle sekä onnistumiselle  
 • hyödyntää tunnetaitoja arjen johtamisessa kuten motivoinnissa, palautteenannossa, haastavissa tilanteissa ja vuorovaikutuksen kehittämisessä
 • suhteuttaa omaa toimintatapaansa tilanteen, yksilön ja ryhmän mukaan
 • hyödyntää työntekijän tuntemista voidakseen johtaa, kehittää ja motivoida yksilöä oikein
 • osaa tukea ryhmän toimintaa, työskentelyn sujuvuutta ja ryhmädynamiikkaa      
 • osaa luoda tunneälykästä työyhteisöä sekä me-henkeä                   
 • löytää itselleen ja työyhteisölle sopivat tavat yhdistää suorittava työ ja johtaminen
 • kehittää työyhteisöä ja työyhteisön toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa
 • soveltaa arkijohtamisen mallia ja työkaluja tehostamaan johtamistaan, parantaen näin omaa ja yhteisön hyvinvointia sekä ryhmän työskentelyn tuloksellisuutta

Kouluttajat

instructor_img

Kouluttajana toimii tunneälykkään arkijohtamisen ja työyhteisötoiminnan valmentaja Tea Klinga, Johtakee Oy. Tean tavoitteena on parantaa suomalaista työelämää tunneälyn, ilon, jaksamisen, vahvuuksien ja onnistumisten huomioinnin sekä elinikäisen oppimisen kautta.

Tean taustalla on pitkä kokemus kaupan alan työtehtävistä aina asiakaspalvelusta esihenkilötehtäviin. Tea puhuu intohimolla ja kokemuksen syvällä rintaäänellä työyhteisön toiminnan parantamisen sekä tunneälyn tärkeyden puolesta. Tea puhuu johtamisesta käytännönläheisesti, mutta tutkittuun tietoon nojaten.

Esihenkilönä ei ole koskaan valmis. Usein esihenkilönä ja ihmisenä kasvaminen tapahtuvat käsi kädessä. Koulutuksessa Tea kannustaa sinua oppimaan, kohtaamaan uutta ja kehittymään. “Oppimisen ja oivaltamisen kannalta on tärkeää muistaa, että parhaiten oppii linkittämällä uuden asiaan omaan jo olevaan tietoon ja kokeilemalla uusia toimintatapoja. Tiedon siirto ”kaatamalla” ei tuo näissä teemoissa oppimista tai muutosta parhaalla mahdollisella tavalla. “

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Joustava lähi- ja etäosallistumismahdollisuus. Koulutus sisältää joustavaa lähiopetusta Kuopiossa eli voit valita osallistutko opetukseen paikan päällä vai kokonaan etänä. Lisäksi koulutus sisältää etäopetusta sekä itsenäistä verkko-opiskelua.

  Maksimiosallistujamäärä 20.

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

  Voit tilata tämän koulutuksen räätälöitynä työyhteisöösi.

 • Hinta: 

  1890 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 4 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset