Aivotyön ABC – työ haltuun kognitiivisella ergonomialla

Ajankohta
05.10.2022 - 03.11.2022
Paikka
Joustava
Hinta
249,00
Ilmoittaudu viimeistään
21.09.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Stressin hallinnan ja palautumisen keinojen ymmärtäminen on keskeinen osa hyvää aivotyötä, sillä etenkin joustava ja luova ajattelu sekä kokonaisuuksien hahmottaminen kärsivät kiireessä ja paineessa. Koulutuksessa käsitelläänkin myös stressinhallintaa ja omien ajatusten ja asennoitumisen merkitystä aivotyön ja hyvien käytäntöjen käyttöönoton kannalta.

Sisältö

Koulutus keskittyy yksilön mahdollisuuksiin oman aivotyön paremmassa hallinnassa, mutta myös työyhteisöllisiä keinoja käydään läpi. Tavoitteena on saada joitain uusia keinoja käytännössä käyttöön, teoreettisen pintaraapaisun sijaan.

Koulutuksessa lähdetään liikkeelle perusteista ja käytännön arjen ratkaisuista, et tarvitse mitään erityisiä lähtötietoja. Painopiste on käytännössä ja aivojen kannalta hyvissä työn tekemisen tavoissa. Neuropsykologinen näkökulma tuo syvennystä, mikäli aihe on jo entuudestaan tutumpi.

Ke 5.10.2022 klo 9–16, Kuopio ja joustava

Kognitiivisen ergonomian työkaluja työn sujumiseen:

 • oman työnkuvan hahmottaminen
 • ajankäytön hallinta ja suunnittelu
 • keskeytysten hallinta
 • tarkkaavaisuuden hermoverkot ja tarkkaavuuden säätely
 • oppiminen, muisti ja informaation hallinta
 • työmuistin ja muistin toiminta 

Teoriasta käytäntöön – uusien tapojen oppiminen.

Päivän tehtävissä tarkastellaan omaa työnkuvaa ja käytännön ajankäyttöä sekä oman työn keskeytyksiä. Osallistujat asettavat ensimmäisenä koulutuspäivänä konkreettisen tavoitteensa oman työnsä muokkaamiseen ja teemoja viedään omaan työpaikan arkeen välitehtävän avulla.

To 27.10.2022 klo 12–16, etäopetus

Teoriasta käytäntöön:

 • rutiinien juurruttaminen arkeen
 • omat tavoitteet ja esteet niiden tiellä
 • ajatus – tunne – käyttäytyminen -ketju käytännössä
 • tunteiden merkitys aivojen kannalta

Päivän tehtävissä tarkastellaan oman tavoitteen etenemistä ja ajatus- ja tunne-esteitä sen tiellä. Välitehtävässä seurataan niitä edelleen, ja yritetään tunnistaa hyvät syyt tekosyistä.

 To 3.11.2022 klo 12–16, etäopetus

Stressi, kuormitus ja palautuminen:

 • stressin yhteys aivotyön sujumiseen
 • stressin hallinta ja palautumisen keinot
 • stressi ja aivot 

Päivän tehtävissä kokeillaan käytännössä, kuinka pysähtyminen vaikuttaa ajatuksiin ja pohditaan omia palautumisen keinoja.

Aika ja paikka

ke 5.10.2022 klo 9-16, Kuopio ja joustava
to 27.10.2022 klo 12-16, etäopetus
to 3.11.2022 klo 12-16, etäopetus

Voit valita osallistutko koulutukseen etänä tai tulla Kuopioon lähiopetukseen. Halutessasi voit ilmoittaa ”Lisätietoa”-kentässä, millä tavalla aiot/haluat koulutukseen osallistua mutta varmistamme tämän sinulta myöhemmin.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti tieto- tai asiantuntijatyötä tekeville. Se sopii myös sosiaali- ja terveysalan työhön sekä kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle.

Koulutus soveltuu kuitenkin kenelle vaan työntekijälle, sillä käytännössä kaikkeen työhön sisältyy nykypäivänä tietotyön elementtejä. Esihenkilöasemassa oleva saa koulutuksesta työkaluja myös aivotyön johtamiseen, mutta painopiste on oman työn ja oman toiminnan johtamisessa.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • hahmottaa paremmin oman työnkuvansa
 • hyödyntää ajankäytön hallinnan työkaluja omassa työssään
 • hallita paremmin työhönsä liittyviä keskeytyksiä
 • nostaa näitä teemoja esiin työpaikan keskustelussa
 • ymmärtää tarkkaavuudensäätelyn ja muistin toimintaa
 • ottaa uusia työkaluja käyttöön päivittäiseen arkeensa
 • tunnistaa paremmin esteitä uusien rutiinien muodostumisessa
 • tiedostaa palautumisen merkityksen aivotyön kannalta

Kouluttajat

instructor_img

Kouluttajana toimii Emmi Nousiainen, työterveyspsykologi (neuropsykologiaan erikoistuva)

Kouluttaja on toiminut työuransa neuropsykologisen kuntoutuksen ja työelämän kysymysten parissa, ja yhdistää työssään neurotieteen ja käyttäytymistieteiden ja psykologian tietotaitoa. Hän on kouluttanut kognitiivisesta ergonomiasta ja ohjannut yksilöitä ja työyhteisöjä sen kehittämisessä.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Koulutus toteutetaan yhtenä lähiopetuspäivänä Kuopiossa (voit osallistua myös etänä) sekä kahtena puolen päivän mittaisena etäopetuksena. Toteutuksessa vuorottelevat luennonomainen alustus, pysähtyminen omaan työskentelyyn sekä vuorovaikutuksellisuus ja yhdessä jakaminen. Koulutusta edeltää lyhyt ennakkokysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen suuntaamisessa sekä pieni oman työn havainnointitehtävä.

  Maksimiosallistujamäärä 20.

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

  Voit tilata tämän koulutuksen räätälöitynä työyhteisöösi.

 • Hinta: 

  249 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset