Tietoa meistä

Keitä olemme ja mitä teemme?

SnellmanEDU yhdistää Snellman-kesäyliopiston toiminnan, Learn@work -oppimisen palvelut työyhteisöille sekä oppilaitosten kehittäjäyhteisö Isoverstaan. SnellmanEDU ponnistaa vahvasta uskosta sivistyksen ja tieteellisesti tuotetun tiedon merkitykseen. Sivistys toteutuu tässä päivässä oppimisen mahdollistamisena eri tavoin: monipuolisena koulutustarjontana, työyhteisöissä tapahtuvan oppimisen edistämisenä sekä oppilaitostoimijoiden yhteistyöskentelynä.

Snellman-kesäyliopisto on vuonna 1956 perustettu vapaan sivistystyön oppilaitos, jolla on tänä päivänä toimipisteet Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kesäyliopiston toiminta koostuu avoimesta korkeakouluopetuksesta, ammatillisesta täydennyskoulutuksesta, yleissivistävästä koulutuksesta kaiken ikäisille, Lasten yliopistotoiminnasta sekä työyhteisökohtaisista valmennuksista. Lähiopetuksen osalta toiminta-alueena on Pohjois-Savo, mutta verkkokoulutuksia toteutamme kaikille Suomessa asuville ja ulkosuomalaisille. Olemme vapaan sivistystyön toimijoista suurin verkkokoulutusten toteuttaja Suomessa. Tutustu koulutustarjontaan verkkokaupassa!

Learn@work – oppimisen palvelut tarjoavat jatkuvan oppimisen asiantuntija- ja valmennuspalveluita työyhteisöjen osaamisen kehittämisen tueksi. Tarjoamme EduGo-oppimisympäristöä verkko-oppimisen tueksi työyhteisöille.
Tutustu oppimisen palveluihin lisää täältä.

Isoverstas tarjoaa oppilaitoksille mm. työvälineitä ja sisältöjä digioppimisen kehittämiseen ja erittäin monipuolista opetustarjontaa. Tutustu Isoverstaan palveluihin lisää täältä.

työntekijää

koulutusta ja kurssia vuodessa!

EduGo-oppimisympäristö

SnellmanEDUn EduGo-oppimisympäristö on monipuolinen ja moderni digitaalinen oppimisympäristö, johon on mahdollista rakentaa mm. koulutuksia, perehdytyspolkuja tai koota oppimismateriaalia erilaisten oppijoiden käyttöön.

Hankkeet

Tutustu meneillä oleviin Ketterä oppija -hankkeeseen, Dikata-hankkeeseen ja Phereclos-hankkeeseen!

Kouluttajaksi meille?

Onko sinulla koulutusidea, mutta ei vielä yleisöä taikka resursseja sen toteuttamiseen? Oletko kouluttaja, joka haluaa keskittyä kouluttamiseen? Ehdota meille kumppanuutta!

Snellman-instituutti ry

Snellman-instituutti ry aloitti toimintansa 1983. Tänä päivänä sen tehtäviä ovat Snellman-kesäyliopiston ja Isoverstas-kehittäjäyhteisön ylläpitäminen, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistäminen ja monipuolinen julkaisutoiminta.